Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Arbejdsgrundlag

Bestyrelsen i Brunsnæs-Iller-Gammelgab Landsbylaug har besluttet følgende ARBEJDSGRUNDLAG:

Landdistrikterne skal være attraktive for bosætning. Målet er en fortsat, stabil befolkningsudvikling, som sikrer grundlag for offentlig service og kollektiv transport mv.

Der skal værnes om landskaber og natur.

Der skal være muligheder for afbalanceret boligbyggeri i landsbyerne.

Landsbyernes særlige træk, for eksempel historiske strukturer og gadeforløb, skal bevares.

Landsbyer og bygninger skal forskønnes under hensyntagen til og i overensstemmelse med den lokale byggeskik.

Problemer med tomme, nedslidte ejendomme skal imødegås aktivt.

Trafiksikkerheden skal forbedres.

Den digitale infrastruktur skal forbedres gennem etablering af bredbånd.

De lokale netværk i landdistrikterne skal understøttes.

Foreningslivet skal fornyes, bl.a. gennem spændende samarbejdsformer.

De fysiske rammer for foreningslivet, såvel indendørs som udendørs, skal sikres og forbedres.

Modtagelsen af nye tilflyttere til landsbyerne skal forbedres.

Samarbejdet mellem foreninger og det offentlige skal udvikles yderligere.

Mulighederne for etablering af nye erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger skal synliggøres.

Dialogen mellem borgere og erhvervslive skal styrkes.

Nye udviklingsmuligheder for skånsom turisme skal understøttes.

Kultur- og fritidstilbuddene for især børn og unge skal styrkes.

(Enstemmigt vedtaget på bestyrelsesmøde den 14. JUN 2007)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.