Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 11-02-2010

Referat

Fra bestyrelsesmødet torsdag den 11. februar, 2010,

der blev afholdt hos Holger Horne, Illervej 15

Mødt var: Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Poulsen (KBP) og Christian Frederiksen (CF).

Godkendelse af referatet: Referatet fra den 14. januar 2010 blev godkendt.

Nyt fra formanden:

Intet nyt.

1. Vedrørende etablering af en legeplads i Sandkulen.

KBP vil på et Google-kort over området indtegne forslag til enkelte legeredskaber og få sendt oversigten til Skov- og Naturstyrelsen. Dette vil ske snarest.

2. Vedrørende beskæring af hegn og træer på stier og markveje.

Intet nyt.

3. Vedrørende medlemsarrangement og Gendarmstien til Kejserdom. Tilsagnet om et møde Fra Knud Jørgensen Bryggergården om en havevandring er i orden. Det sene forår kan forrykke det tidspunkt, hvor haven er bedst at vise frem, så derfor er en dato ikke aftalt endnu.

Knud Jørgensen, Bryggergården har givet tilladelse til at opsætte to ”passagebukke” ved Kejserdom hvor passagen er meget vanskelig pga. tang og kystnedbrydning. CF laver et udkast til et brev til Grundejerforeningen og vil bede dem om at tage sig af det videre fornødne.

4. Vedrørende medlemsarrangement forsat: Iller Slot_________

Datoen er aftalt til tirsdag den 25. maj kl. 19.00. Der skal tilmelding til arrangementet. Kaffe/the med kage koster 30 kr. pr. person. Evt. overskud går til Kirkens Korshær.

Centerlederen, Birgitte Nicolaisen vil vise os rundt i huset og på grunden og fortælle om det arbejde der udføres med basis i Iller Slot. CF vil fortælle fra husets historie.

CF udarbejder et forslag til en invitation til beboerne i lauget.

5. Hjemmesiden ved ________________________________________

KBP oplyser, at hjemmesiden nu er OK. Der er forsvundet mange ting fra hjemmesiden. F.eks. er alle billeder borte.

Landskabsanalysen over Iller-området bør ligge på hjemmesiden, hvis der er plads til den.

I erkendelse af, at Dorte Christensen er meget optaget og ikke helt vild med opgaven, søger vi en ny ansvarlig til at overtage hjemmesiden, der skal bygges op næsten fra bunden. Vi er af den mening, at det er vigtigt, den fungerer. Vi har forsøgt at kontakte nogle personer i området, som finder denne opgave spændende og udfordrende. Indtil det lykkes, er Dorte naturligvis den daglige leder.

Vi har kontaktet Anne Chathrine, om hun vil påtage sig opgaven.

Den web-ansvarlige behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

6. Affaldsindsamling_______________________________

Den lange vinter kan gøre det nødvendigt at udskyde indsamlingen af affald. Vi har aftalt en alternativ dag: den 18. april(stormen på Dybbøl) hvis det skulle vise sig nødvendigt. KBP tager kontakt med Grundejerforeningen for at drøfte sagen. Grundejerforeningen har bekendtgjort dagen for deres medlemmer.HH kontakter Mette. KBP kontakter Dan, om alternativdagen passer ham.

7. Cathrinesminde og landing ___________________

Intet nyt.

8. Dato for indsamling af affald i Landsbylaugets område_____

Næste møde:

KBP aftaler datoen med Dorte og jeg skriver datoen på referatet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.