VELKOMMEN TIL CYKELFÆRGEN

Så er det på fredag den 28. juni, at cykelfærgen sejler første gang efter mange års hårdt arbejde.

Selve indvielsen foregår ”under broen” i Egernsund med deltagelse af vores borgmester og Ellen Trane Nørby (der kan dog dukke politiske forhindringer op). DR og TV2 har meldt deres ankomst lige som en stor del af den skrivende presse.

Dette foregår kl 08.50.

Vi skal  byde færgen velkommen til Brunsnæs, når den ankommer første gang, så mød op ved. TV2 er med færgen og står af i Brunsnæs.

                                   HORNES BRO KL 09.40

Landsbylauget BIB og Sommerhus- og Grundejerforeningen vil servere champagne mv, så det kan blive lidt festligt.

Lad os vise glæden ved at det endelig lykkedes at komme i vandet.

Henning og Jørn

’Syltning og sanselighed – smagsforedrag’

Kære Landsbylaug,

Den 6. marts kl 18:30-20:30 er der et spændende foredrag med Syltedronningen Helena Greyston: ’Syltning og sanselighed – smagsforedrag’.

Foredraget foregår i Det Sønderjyske Køkken, og der vil være smagsprøver på forskellige syltede produkter.

Foredraget koster ikke noget, men man skal melde sig til. Der er 50 pladser.

Nedenunder er der et link som kan åbne en plakat som beskriver arrangementet:

Syltning og sanselighed.pdf

Broagerlands samlede Landsbylaug indkalder til møde om Gendarmstien

den 29. november 2018 kl. 19.00 på Broagerhus.

Gendarmstien som omkranser Broagerland er blevet certificeret som Europæisk kvalitetsvandrevej i 2015, som en del af Sønderborgs turismestrategi. Det har givet flere gæster på stien, og især i år, hvor den virkelig fået sit gennembrud og er blevet kåret til en af de bedste vandrestier i Europa i blandt andet Holland.

Vi lokale mærker det øgede pres på stien som råber efter flere steder man kan overnatte ( B & B’s og shelters), flere steder “man kan købe noget”, flere skraldespande, toiletter og vandposter.

Derfor indkalder Landsbylaugene nu samlet til møde omkring Gendarmstien for at vi kan løfte i flok og løse de problemer / udfordringer der er med det øgede pres fra turisterne.

Det være sig samarbejdet med kommunen, skov og naturstyrelsen. Problemerne med at få en landzonetilladelse til at bygge shelters/hytter indenfor kystbeskyttelseslinien. osv.

Dagsorden for mødet.

1. Hvad er status på Gendarmstien lige nu.

– Hvad betyder det at Gendarmstien er certificeret som Europæisk kvalitetsvandrevej?
– Hvilke tiltag har Sønderborg kommune, Destination Sønderjylland og Turistbureauet gjort i år.
– Hvor mange besøgende har vi ca haft i år.
– Hvad har de besøgende bemærket?
– Hvilke tiltag er der i gang i landsbylaugene – vandrefærge og “kør med bænke” og “stille”turisme

  1. Hvad er der af ønsker til hvordan stien kan blive en endnu oplevelse for vandrerne de næste sæsoner? -Hvor er der brug for forbedringer?
    -Hvordan kan vi som landsbyer være med til at bakke op om den øgede mængde gæster der kommer?

Udkommet af denne aften tager Landsbylaugene efterfølgende med til møde med kommunale folk i december.

Jeg håber I vil bakke op og hjælpe os med at give både jer og turisterne en fantastisk sommer igen næste år.

På vejne af Landsbylaugene på Broagerland.

Tilmelding til Irene på mail irenelorenzen@gmail.com eller på sms 23662719
Vel mødt

Irene Sanchez Lorenzen

FÆLLESSPISNING

BIB Landsbylaug inviterer til fællesspisning på Cathrinesminde torsdag den 25. oktober 2018 kl 18.30. Menuen er skipperlabskov – pris 75 kr. Øl, vand og vin kan købes.

Tilnelding senest mandag den 22. oktober til Henning på 61429366 eller mail vibekeoghenning@anarki.dk.

GENERALFORSAMLING

Afholdes efter fællesspisningen ca kl 19.45 – man er naturligvis velkommen, selv om man ikke deltager i spisningen.

DAGSORDEN                                1. Velkomst ved formanden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referant
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Kassererens beretning og regnskab
  5. Indkomne forslag (til formanden senest 8 dage før)
  6. Valg

                                                          8 Eventuelt

FREMTIDSPLANER

Efter generalforsamlingen beder vi forsamlingen om gode ideer til vort fremtidige arbejde til gavn for området. Formanden for Smøl Landsbylaug – Ingebeth Clausen – har lovet at lede mødet omkring dette. Vi håber, at I har mange gode ideer.

Vel mødt – Bestyrelsen

NYT OM AFFALD

NYT OM AFFALD

Affaldsø ved Brunsnæs Fjordvejen er nu i  brug. Denne er etableret af Sønderborg kommune og fremstår udfra et valg af naturmaterialer, som BIB og Grundejer- og sommerhusforeningen har været ind over. Der er tale om 3 beholdere, som hver især er på 5m3, hvoraf 2 er til genbrugsaffald og  1 er til restaffald. Beholderne kan benyttes af alle i området.

Nedennævnte link indeholder vejledning og nærmere information, som er på tysk, engelsk og dansk også af hensyn til turister.

https://www.dropbox.com/s/a0l8w0pcbbwefih/18013_Info_A4%20til%20sommerhuse_Brunsn%C3%A6s01%20%282%29%5B2668%5D.pdf?dl=0

 

Jan Jessen

Så kan der spilles krolff!

Krolff = et underholdende spil.

BIB har med velvillig tilladelse fra STRANDHJEM anlagt en krolff-bane på den store plæne foran hjemmet.

Banen kan benyttes af BIB-distriktets faste beboere torsdage mellem kl 14.00 og kl 20.00. Disse tider skal overholdes af hensyn til Strandhjems beboere.

Det er tilladt at drikke sin kaffe mv, samt evt en øl/vand i lysthuset ved banen – området skal forlades i samme stand, som da man kom – evt affald medtages derfra.

Der er ikke adgang til Strandhjems toiletter.

P-pladsen ved Strandhjem må ikke benyttes før efter kl 16.00 (vendeplads for lastbiler). Der henvises til vejkanten neden for Strandhjem og så benytte trappen op til banen.

Spilleudstyr med de simpleste regler og baneoversigt findes i udhuset på Klør-Fire 4 (det gamle gendarmhus) hos Henning – træffes (næsten) altid på 614293666.

God fornøjelse

BIB-Landsbylaug