Cykel- og passagerfærgen over Flensborg Fjord – seneste nyt

I  2017 er forretningsplan som  basis for etablering af cykel- og passagerfærge over Flensborg Fjord udarbejdet med reference til nedsat styregruppe, som repræsenterer kompetencer inden for:

 • Maritime, økonomiske, juridiske, forvaltningsmæssige og markedsmæssig ekspertise.
 • Viden om myndighedsforhold.
 • Kendskab til dansk/tyske forhold og relationer.

Styregruppens medlemmer er fra:

 • Brunsnæs – Iller – Busholm Landsbylaug
 • Sønderborg kommune
 • Eksternt

og der er sket koordinering med beslutningstagere på den tyske side af Flensborg Fjord.

Planarbejdet har medført principielle afklaringer og konklusioner:

 1. Anlægshavn på tysk side kan ikke være Holnis som tidligere antaget, men bliver Langballigau og fortsat Brunsnæs på dansk side.
 2. Solarteknologi ved færgedrift er ikke en ny opfindelse. Solardrevne færger er i drift i Danmark og Europa.
 3. Der peges på en solardreven færge og er i overensstemmelse med Sønderborg kommunes ProjectZero målsætning om at være CO2 neutral i 2029.
 4. Færgen vil være et nybygget fartøj.
 5. Idriftsætning med solarfærge kan være mulig i 2020.

Forretningsplanen for cykel- og passagerfærgen over Flensborg Fjord er politisk godkendt af Sønderborg kommune af Landdistriktsudvalget på møde den 30. november 2017. Link til den vedtagne forretningsplan: https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=4047_12035464&fusionid=12035463&web=2&docSysId=4047#4

(Praktisk: Nederst under dagsordenspunkt 4 og beslutning er forretningsplanen tilgængelig. Der er 2 bilag, som hver især kan oploades).

 

IGANGSÆTNING AF FÆRGESEJLADSEN KAN ALLEREDE SKE I 2018

Første fase med start i 2018 er mulig ved at BIB Landsbylaug chartrer den eksisterende færge Elephanten inklusive mandskab og ekspertise for færgedrift. Der er forhandlet et samarbejdsgrundlag med rederiet, som ejer færgen. Det vil betyde en sejlplan hvor Egernsund vil indgå udover Brunsnæs og Langballigau som destinationer.

Som minimun vil der være sejlads i Juli måned mellem Brunsnæs, Egernsund og Langballigau med returforløb.

Det er en ekseptionel mulighed for at komme i gang uden at skulle vente til 2020.  Især en basis for at forberede, opbygge og etablere et praktisk erfaringsgrundlag for fremtiden – også med hensyn til udvikling i bred forstand.

Der vil være behov for supplerende økonomisk støtte.

Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug bidrager med risikovillig kapital.

Så kan der spilles krolff!

Krolff = et underholdende spil.

BIB har med velvillig tilladelse fra STRANDHJEM anlagt en krolff-bane på den store plæne foran hjemmet.

Banen kan benyttes af BIB-distriktets faste beboere torsdage mellem kl 14.00 og kl 20.00. Disse tider skal overholdes af hensyn til Strandhjems beboere.

Det er tilladt at drikke sin kaffe mv, samt evt en øl/vand i lysthuset ved banen – området skal forlades i samme stand, som da man kom – evt affald medtages derfra.

Der er ikke adgang til Strandhjems toiletter.

P-pladsen ved Strandhjem må ikke benyttes før efter kl 16.00 (vendeplads for lastbiler). Der henvises til vejkanten neden for Strandhjem og så benytte trappen op til banen.

Spilleudstyr med de simpleste regler og baneoversigt findes i udhuset på Klør-Fire 4 (det gamle gendarmhus) hos Henning – træffes (næsten) altid på 614293666.

God fornøjelse

BIB-Landsbylaug

Ophalerplads for småbåde!

Så har Brunsnæs fået sin ophalerplads. Den ligger lige nord for “Hornes Bro” i svinget neden for kroen.

Ophalerpladsen er blevet finansieret ved bidrag fra LAG-Sønderborg (EU-midler), Friluftsrådet, Fabrikant Mads Clausens Fond, Foreningen af Grund- og sommerhusejere i Iller og Brunsnæsområdet og Strandjægerne på Cathrinesminde – tak til dem alle.

Ved siden af ophalerpladsen er sat regler for benyttelsen, der er gratis.

SØRG NU FOR AT TAGE HENSYN TIL HINANDEN, så så mange som muligt kan få glæde af rampen.

Bestyrelsen