Invitation til generalforsamling 2017

Brunsnæs Iller Busholm Landsbylaug inviterer dig på skipperlabskovs på Cathrinesminde torsdag den 26. oktober 2017 kl 18.30. Pris kun 60 kr. Leverandør er igen Per Vadgaard. Vin, øl og vand kan købes.

Tilmelding senest mandag den 23. oktober 2017 til Henning Rasmussen på 6142 9366 eller e-mail vibekeoghenning@anarki.dk.

Generalforsamling

Dagsorden

  1. Velkomst ved formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referant
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Kassererens beretning og regnskab
  6. Indkomne forslag (til formanden senest 8

dage før)

  1. Valg
  2. Eventuelt

Generalforsamlingen begynder ca kl. 19.45, og du er naturligvis velkommen, selvom du ikke vil deltage i spisningen

 

Foredrag efter generalforsamlingen

Vi arbejder ihærdigt på at finde en interessant person fra lokalområdet til at fortælle ”spændende ting” i 20-40 min. efter generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen

Vindernumre ved amerikansk lotteri lørdag 27 maj ifm Triatlon

Følgende nummer er udtrukket:

Gul serie           Nr. 75

Grøn serie        Nr. 18

Grøn serie        Nr. 31

Grøn serie        Nr.  93

Vinderne får 2 stk. billetter til Danfoss Universe

Gevinsterne kan afhentes på Strandhjem, Brunsnæs Kontakt venligst Ruth Brandstrup på tlf. 27111563 inden afhentelse.

Vi holder BIB Triatlon den 27. maj 2017 kl. 13

Den 27. Maj kl. 13 afholdes vores BIB triatlon med kajakroning, cykling og løb!

Flyer på dansk Flyer auf Deutsch

Triatlonen er ment som familie-triatlon til alle – start og mål er på Brunsnæs Strand (Fjordvejen).

I kan deltage som enkeltstarter, hvor den samme udøver gennemgår alle 3 discipliner, eller som hold, hvor 3 udøvere gennemfører triatlonen som et stafetløb (kajak ca. 2 km – cykling ca. 20 km – løb ca. 5 km). Der ville være mulighed for at låne et begrænset antal kajakbåde.

Kajak rute ca. 2 km

Cykel rute ca. 20 km

Løb rute ca. 5 km

Projektets formål er at understøtte etableringen af en færgeforbindelse (cykler og passagerer) mellem Brunsnæs (DK) over Flensborg Fjord til Tyskland. Læs resten

Informationsmøde – Hvilken opvarmningskilde passer bedst til din bolig?

Har du olie- eller gasfyr?
– så er det en god idé at overveje, hvad fyret
skal skiftes ud med, når det er slidt op.

Bliv klogere på grønne opvarmningsformer.
Her kan du møde en ejendomsmægler, en varmepumpespecialist, en energivejleder og andre
med erfaringer, de vil dele med dig.

Vi sørger for kaffen og forplejningen, mens du får den viden,
du efterspørger!

Læs mere i invitationen eller på www.sonderborgkom.dk

Så kan der spilles krolff!

Krolff = et underholdende spil.

BIB har med velvillig tilladelse fra STRANDHJEM anlagt en krolff-bane på den store plæne foran hjemmet.

Banen kan benyttes af BIB-distriktets faste beboere torsdage mellem kl 14.00 og kl 20.00. Disse tider skal overholdes af hensyn til Strandhjems beboere.

Det er tilladt at drikke sin kaffe mv, samt evt en øl/vand i lysthuset ved banen – området skal forlades i samme stand, som da man kom – evt affald medtages derfra.

Der er ikke adgang til Strandhjems toiletter.

P-pladsen ved Strandhjem må ikke benyttes før efter kl 16.00 (vendeplads for lastbiler). Der henvises til vejkanten neden for Strandhjem og så benytte trappen op til banen.

Spilleudstyr med de simpleste regler og baneoversigt findes i udhuset på Klør-Fire 4 (det gamle gendarmhus) hos Henning – træffes (næsten) altid på 614293666.

God fornøjelse

BIB-Landsbylaug

Ophalerplads for småbåde!

Så har Brunsnæs fået sin ophalerplads. Den ligger lige nord for “Hornes Bro” i svinget neden for kroen.

Ophalerpladsen er blevet finansieret ved bidrag fra LAG-Sønderborg (EU-midler), Friluftsrådet, Fabrikant Mads Clausens Fond, Foreningen af Grund- og sommerhusejere i Iller og Brunsnæsområdet og Strandjægerne på Cathrinesminde – tak til dem alle.

Ved siden af ophalerpladsen er sat regler for benyttelsen, der er gratis.

SØRG NU FOR AT TAGE HENSYN TIL HINANDEN, så så mange som muligt kan få glæde af rampen.

Bestyrelsen

Borgermøde

Hvordan ønsker du at vores lokalområde

skal se ud i fremtiden?

Nu har du muligheden for at være med til at udvikle lokalområdet i Brunsnæs, Iller og Busholm.

Landsbylauget er vært for en aften, hvor vi ønsker at opsamle input fra beboerne til vores Lokale Udviklingsplan, der kan sikre, at vores lokalområde også eksisterer i fremtiden. Vi ønsker at sikre bestående arbejdspladser og gerne skabe grobund for nye. Vi ønsker at sikre, at vi som borgere i området har gode kulturelle oplevelser, der styrker det sociale fællesskab. Ligeledes bør udviklingsplanen tilgodese så bred en skare af lokalbefolkningen som mulig og gøre det attraktivt for huskøbere, sommerhusejere og lejere at flytte til området.

Vi indkalder derfor til

BORGERMØDE

Mandag, den 19. maj 2014

Kl. 17.30

På Cathrinesminde Teglværk

 

Vi opfordrer alle i området til at møde op, unge som ældre, erhvervsdrivende og private, institutioner og foreninger… ALLE har vi et fælles ansvar – så en fælles opbakning er vigtig, for at projektet og udviklingsplanen skal lykkes.

 

På Borgermødet skal fantasien have frit løb. Intet projekt eller idé er for lille eller for stort. Aftenen ledes af landdistriktskoordinator Connie M. Skovbjerg, Sønderborg Kommune, der sørger for, at alle ønsker og idéer kommer op på bordet – også de vilde, sjove, skøre, nytænkende eller traditionelle… ALLE ideér.

 

Alle har en chance for at blive hørt, og vi vil drøfte, hvor vi som landdistrikt gerne vil være om henholdsvis 5 år, 10 år og længere ude i fremtiden. Det er nu vi skal kæmpe, for det er nu vi har mulighederne for at få hjælp til nogle gode projekter.

 

Landsbylauget er vært ved en gang pølser med kartoffelsalat, og der kan købes øl og vand. Der vil senere være kaffe og the.

SÅ MØD OP OG BLIV EN DEL AF DEN POSITIVE UDVIKLING I VORES SKØNNE OMRÅDE.

Tilmelding senest den 11. maj til Holger Horne 61670604  eller Henning Rasmussen 61429366                                                 Med venlig hilsen fra bestyrelsen for landsbylauget

 

Sejltur 2014

INDBYDELSE

En tur på fjorden

 

Landbylauget inviterer igen i år beboerne til en sejltur med M/S MÖWE – søndag den 22. juni 2014

Turen starter ved Hornes Bro kl. 11.00. Derfra sejles 2 timer ud i den ydre del af fjorden til Langballigau og der vendes tilbage til Brunsnæs kl. 13.00. Under turen serveres en kæmpepølse med kartoffelsalat og drikkevarer kan købes om bord til ”spritbådspriser”.

Da M/S MÔWE skal sejle fra Flensborg og retur igen, har vi aftalt med rederiet, at, hvis man har lyst, kan gå om bord i Flensborg (kl. 09.15) og ligeledes sejle med tilbage igen (ca. 14.30) – eller bare en af vejene.

Dette arrangement udbydes til 150 kr pr person. Der er plads til 50 personer og disse besættes efter ”først til mølle princippet”. Da vi skal betale en del forud, skal deltagergebyret betales ved tilmelding.

Vi har bestilt godt vejr, men hvis der som sidste år skulle være for lidt vand, skal I ved tilmeldingen oplyse telefonnr. hvor vi kan træffe Jer kl 09-10 den 22. juni, hvis vi igen skal afsejle fra Egernsund.

Tilmelding og betaling til Holger Horne, Illervej 15, Iller (61 67 06 04) eller Henning Rasmussen, Klør-Fire 4, Brunsnæs (61 42 93 66).