Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Landsbylaugenes fællesmøde, Skodsbøl, 6 marts

Bordet rundt.

Irene:

Forslag: En hvidbog om Broagerland. Søge landdistriktspuljen inden 10. april.

Vi skal have en fælles strategi: Hvilke værdier lægger vi og turisterne vægt på  – stilheden (som Henrik og Torben har prøvet) – tid til børnene – fordybelse m.v.

Irene er ansat til at lave en forretningsplan for cykelfærgen Brunsnæs – Langballigau.

 

Vemmingbund:

Blå flag hejses 5/6 2017 kræver 5 aktiviteter årligt. Deres ansøgning om etablering af legeplads er igen afvist af Naturstyrelsen.

Der er lokale arrangementer, forældre-, bedsteforældre-, børne- og børnebørnture ved stranden.

Har afholdt borgermøde, hvor der kom mange gode ideer f.eks. gangbro over engene, sliske til at sætte både i vandet, mere liv på kroen, men Vemmingbund skal ikke være et nyt  Mallorca.

Vi skal tale området op, hvidbog, guidelines til Bed and Breakfast.

 

BIB:

Der arbejdes videre med cykelfærgen og anløbsbroen renoveres.

Der arrangeres triatlon 27/5 kl. 1330 cykelløb, løb og kajak

Har fået en del sponsorerpenge.

Landskamp mellem tyske mindretal, danske mindretal

Politihjemmeværnet hjælper til.

Man forventer ca. 500 deltagere.

Der er villighed i alle bylaug til at hjælpe.

 

 

DSG:

Bussen kører stadig.

Hybridbil er blevet afprøvet, var der i 1½ måned og kørte 2 timer?

Bussen kan lejes af andre gennem Roy.

Cykelsti laves  til sommer og er færdig til efteråret. Husk ridesti!!

 

 

Skodsbøl:

Klubhus får solceller sat op til sommer.

 

 

Smøl:

Transformator: Vi renoverer transformatoren.

Stofa bliver gravet ned sidst i marts og asfaltering i april.

 

 

Landdistriktsudvalget:

Energien skal komme fra græsrødderne. Der skal sættes flere penge af.

27.februar høring på Christiansborg.

 

 

 

 

Henrik:

Kunsten at lave ingenting!!!

Stilhed, ro til fordybelse.

Rette opmærksomheden mod stilheden.

Broagerland har den nødvendige ro.

Spørge borgerne om stilheden

Hvis vi ødelægger roen, forsvinder den.

Eks: man kan høre egernet løbe op ad stammen. Der er mere ro omkring dig end inde i hovedet.

Værne om stilheden med fordybelsesbænke, hvor bedsteforældre og børnebørn kan være fælles om.

Strande er stilleområder.

Sønderborg kommune har brug for stilleområder, Broagerland kunne blive et sådant.

Spise lokale varer.

 

 

Broagerhus:

Roy er suppleant. Klar til indflytning 7.april. Alle foreninger kan bruge huset.

Møder: 10 kr. pr hoved inklusive kaffe.

Der arbejdes på at få etableret et træværksted.

Briksystem til at komme ind.

Hjemmeside Broager. dk.

 

 

Shelters, bænke:

Kommunen sætter 7 shelters op langs Gendarmstien, forventes færdigt inden sommer.

Alle laugene er med i ansøgningen om midler til 18 nye bænke (ca. 2000 kr pr stk) langs Gendarmstien. Har aftalt det med kommunen og Naturstyrelsen.

Landsbypuljen og Broagersparekasse er søgt

 

 

Levende teglværk:

I uge 30 under den store spejderlejr er der levende teglværk. Hvordan det fungerede. Det er et samarbejde mellem Cathrinesmindes teglværk, landsbylaugene og Det Lille Teater fra kl. 12 – 17 hver dag. Der mangler en fisker der kan bøde garn.

Broager Sparekasse og landsbypuljen og Regionens Kulturpulje er søgt.

 

 

Gråsten avis:

Vil gerne slå et slag for Broagerland. Sidste gang kom der intet ud af det som var sendt ind.

Det skal være en profilering af laugene, for der sker meget rundt omkring.

Det koster 700,- kr. + moms.

Brunsnæs vil skrive lidt om hver laug, som så godkender dette. Vi deler regningen.

 

Helle er vores repræsentant i landdistriktsudvalget. Ingebeth er suppleant. Næste møde er i medborgerhuset. Ingebeth finder en dato.

 

REFERENT JESPER TVEDE