Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 25-11-2009

REFERAT

Fra bestyrelsesmødet den 25. november 2009,

der blev afholdt hos Klaus Bonde-Poulsen, Illerstrandvej 19.

Mødt var: Dorte Christensen (DC), Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Pousen (KB)og Christian Frederiksen (CF).

1. Vedrørende etablering af en legeplads i Sandkulen.

Der foreligger tegninger og prissatte investeringer over projektet. Der skal nu foretages en række initiativer, for at komme videre.

  • KB sender en ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen for at få tilladelse til at lave en naturlegeplads, der kommer til at vedrøre matr. 122 og 317.
  • Når denne tilladelse er ankommet, skal KB ansøge ved Miljøcenteret i Ribe vedrørende bebyggelse indenfor strandbeskyttelseslinien.
  • Sideløbende med dette, skal der forsøges skaffet skriftlige anbefalinger til projektet fra Broager Skole, Børnehaverne i Broager og dagplejen i Broager. CF vil påbegynde de nødvendige sonderinger.
  • Når de nødvendige tilladelser og anbefalinger er i hus, skal hele projektet sendes til koordinator Martin Brunsgaard i Åbenrå, der så vil formulere ansøgninger til de nødvendige midler. Vi taler her om en størrelsesorden på en lille million.

2. Vedrørende beskæring af hegn og trær på stier og markveje.

Vi konstaterede med stor glæde, at KB´s henvendelse til kommunen om at beskære markvejen fra Iller Slot til Illervej, fremover kaldet: Æ Snævfoet, har resulteret i, at vejen nu er farbar for gående og cyklende. Det vil gøre traveturene fra Brunsnæs og Iller mere varieret, så vi appellerer til, at stien må blive brugt af glade vandrere.

Mht. bevoksningen på den midterste del af Rødevej er det nok et spørgsmål om at lodsejerne vil gøre en indsats. KB vil kontakte Chresten Jørgensen og Vesterled Teglværk, som vi i skrivende stund mener, er de omtalte ejere.

3. Vedrørende medlemsarrangement og Gendarmstien til Kejserdom.

KB og CF aftaler et møde med Knud Jørgensen (KJ)for at se, om KJ vil åbne sin have for en besigtigelse sammen med et lille foredrag om den meget flotte besætning, som bor på Bryggergården. KJ må bestemme tidspunktet for arrangementet. Endvidere vil KB og CF tale med KJ om den noget vanskelige passage af Gendarmstien mellem Søhøj og Kejserdom. Vi kan pege på flere muligheder for forbedringer.

4. Vedrørende medlemsarrangement forsat…_________

Der blev foreslået et møde for medlemmer på Iller Slot. CF vil tage kontakt med dem omkring dette, for at se om man på slottet har noget at fortælle os og har overskud til et sådant møde.

Envidere blev der luftet en idé om et besøg på kyllingefarmen ved Midtskov. CF undersøger.

5. Hjemmesiden ved DC_________________________

DC fortalte, at hjemmesiden: www.bib.landsbylaug.dk er gået i sort. Der har fra udbydernes side være foretaget en omlægning til en hjemmeside, der skulle være lettere at betjene for webmasterne. Under denne proces, er der forsvundet meget fra hjemmesiden. DC vil forsøge på at sætte det tabte ind igen. CF mindede om, at den rapport fra landskabsarkitekterne skulle med på hjemmesiden. KB vil kontakte udbyderne for at få en forklaring og undersøge, hvad vi gør med logoet, der også er forsvundet.

6. Kunstværkerne_______________________________

Vores lansbylaug har vunder retten til at få nogle kunstværker udstillet for en periode engang i 2010. Vi vil blive kontaktet når det er så vidt, og bestyrelsen skal så finde egnede steder til en opsætning, der matcher det enkelte kunstværk.

7. Kitesurferne ved Broagervig. ___________________

Der rettes jævnligt henvendelse til KB vedrørende det voksende antal kitesurfere i vinterhalvåret med en frygt for, at det vil skræmme svaner, ænder og fisk fra at opholde sig i området. Det er et spørgsmål, om denne bekymring skal rettes til Danmarks Naturfredningsforening for evt. at kunne dokumentere denne frygt. CF.

Næste møde: den 14. jan. 2010 hos DC

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.