Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat til bestyrelsesmøde d. 22/3-2023

 

Deltager: Henriette, Grete, Malene, Thomsen, Jørgen, Michael og Daniel

 

· Overblik over hvad der er søgt af puljer mm:

Grete har søgt Carl Erik Maa Sønderborg kommune om at få et multoilet til shelterpladsen.

Vi skal søge om penge til offentligt toilet.

· Planlægning af affaldsindsamling og strandrensning d. 17. maj.

Vi afholder vores affaldsindsamling sammen med Grundejerforeningens strandrensning. Grete sørger for pølser og sodavand, Michael for øl, affaldsposer og Grundejerforeningen for kartoffelsalat.

· Multtoilet ved shelterplads.

· Rundt om bordet. Det bliver undersøgt, hvornår de off. toiletter er tilbage. Jørgen tager kontakt.

Torben refererede til, at han havde lavet en skrivelse om vigtigheden af et ansigtsløft af stien til Broager, så det er muligt at cykle hele året rundt.

Derudover har Torben lavet en skrivelse omkring vigtigheden af et ansigtsløft af kystlinien.

B.I.B drøftede de tanker, der er gjort omkring cykelfærgen. Malene deltager i møde ved Cykelfærgens venner d. 30. marts.

Der arbejdes videre med idéen omkring forlængelse af slæbested.

Vi har fået udbetalt det årlige beløb 7500,- fra Sønderborg kommune. Vi har nu 18.740,-