Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde d 20/09/2021

Referat fra bestyrelsesmøde i BIB tirsdag d. 20. september kl 19.00.

Deltagere: Daniel Veng, Michael Espensen, Jørgen Horne, Torben Thomsen, Grete Martensen og malene Larsen.

Referent: Malene Larsen

1. Elektronisk mailliste:

Vi bruger maillisten til invitationen til generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen beder vi om opdatering af mailadresser.

2. Nyt fra kassereren:

Der er oprettet ny konto i danske Bank. Her koster det 75,- pr kvartal at have konto. Vi har et indestående på 11.739,08 kr.

3. Planlægning af generalforsamling d. 20. oktober kl. 18.30:

Grete kontakter Cathrinesminde angående leje af lokaler. Daniel skriver indbydelse og sender ud (dato for julearrangement d. 10. december). Jørgen forudbestiller Skipperlabskovs ved Super Brugsen. Michael og Daniel sørger for drikkevarer.

4. Bordet rundt:

Torben refererede fra møde fredag d. 16. september ang. Færgesejlads ved Bunsnæs. Vi planlægger, at have en mødedato klar til generalforsamlingen, hvor vi indkalder til et fælles møde i starten af det nye år.

Malene: Vigtigt at vi tilkendegiver, at vi har læst beskeder, der bliver sendt ud.

 

Daniel, Michael og Malene deltager ved Fællesmøde for alle bestyrelsesmedlemmer i landsbylaugene d. 27. september kl 19.00

Grete og Malene deltager ved mødet med udvalgt for bæredygtighed og landdistrikter d. 11.10 kl 16.30-18.30.

Grete deltager ved mødet Landsbyernes stemmer COP27 d. 13. oktober omkring grøn omstilling. Her skal vi gerne have en mere fra bestyrelsen med til møde.

5. Evt:

Torben har henvendt sig til Sønderborg kommune angående kystsikring og cykelsti.

Del på Facebook