Spring til indhold

BIB.landsbylaug

referat 12/12

13.12.2016 JJ
BIB BESTYRELSESMØDE 12.12.2016 – REFERAT I HENHOLD TIL DAGSORDEN
Deltagere:
Henning Rasmussen (HR), Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS), Torben Wridt (TW), Gerhard Jacobsen (GJ), Torben Christensen (TC), Jan Jessen, Hans Peter Novrup (HPN)
Afbud: Morten Petersen (MP)
Referat

1. Sidste referat
• Referat af bestyrelsesmøde 26.09.2016 godkendt

2. Modtagelse af nye beboere
• HR samler informationskuvert med brochuren ”Velkommen til landsbyerne på Broagerland” med BIB-indlæg.
• Nærmeste bestyrelsesmedlem til nytilflytter byder velkommen og overbringer informationskuvert og 1 flaske rødvin.
3. Cykelfærge incl broanlæg
• Forud for bestyrelsesmødet er udsendt statusbilag pr. 07.12.2016, som er en del af referatet.
• Gennemgang foretaget.
• En enig bestyrelse støtter cykelfærgeprojektet med anerkendelse af gennemført arbejde og initiativer.

4. BIB-Triatlon
• Forud for bestyrelsesmødet er udsendt statusbilag pr. 07.12.2016, som er en del af referatet
• Gennemgang foretaget
• På mødet udleveredes sponsoraftale med arrangementsbeskrivelse og inspirationsoversigt vedrørende mulige sponsorer.
• En enig bestyrelse støtter BIB-Triatlon med hjælpende hænder og med anerkendelse af gennemført arbejde og initiativer.
Note:
JJ udsender det udleverede materiale i elektronisk form til bestyrelsen.
Det enkelte medlem melder tilbage til JJ på kettyjan@stofanet.dk over kontaktemner.
Minimum bidrag for sponsor: 500 kr.

5. Den nye tjørn
• Erstatning for den gamle tjørn. Ny tjørn som symbol.
• HJS sponsorer og aftaler for indvielse med GJ.

6. E-mailliste – hvordan får vi samlet dem alle sammen?
• Der er udsendt oplæg til fremgangsmåde den 14.11.2016 med bilag over kendte e-mail adresser.
• Der mangler fortsat mange adresser.
• Fremgangsmåden via nabokontakt fastholdes.
• Oplysninger om navn, adresse (i BIB område) og e-mail adresse (blokbogstaver) for manglende til JJ på kettyjan@stofanet.dk

7. Samarbejde med de øvrige landsbylaug
• Midler til ekstra bænke og udskiftning er bevilliget til landsbylaugene. HR medvirker til plan for BIB.
• Senere aftaler vedrørende BIB-Triatlon

8. Mødeplan mv
• Næste bestyrelsesmøde: 03.03.2017 (Der kan være behov for ad hoc møder tidligere).
• Affaldsindsamling: 09.04.2017 (Varsling med reminder om BIB-Triatlon).

9. Evt
Efter møde note: BIB’s vedtægter som enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 27.10.2016 er fremsendt til Landdistriktsudvalget.
07-12-2016

Bilag til bestyrelsesmøde i BIB den 12-12-2016, jævnfør dagsorden (Del af referat)
PROJEKTSTATUS
CYKELFÆRGE
Der er bevilliget 200.000 kr., primært til projekt- og forretningsplan (Erhvervsstyrelsen 100.000 kr., Sønderborg kommune 100.000 kr.). Administration hos Sønderborg kommune (SK). SK ansætter projektmedarbejder til opgaven med forventet opstart primo januar 2017. På møde den 5.12.2016 er der nedsat ad hoc styregruppe under BIB med deltagelse af repræsentanter fra Sekretariat for landdistrikter samt tilkøbt projektmedarbejder (tovholder) ansat i sekretariatet for landdistrikter til opgaven. Ansættelse januar 2017. Styregruppen er:
Holger Horne (HH), ejer af bro-området og tidl. medlem af BIB´s bestyrelse
Jan Jessen (JJ), medlem af BIB’s bestyrelse
Gerhard Jacobsen(GJ), medlem af BIB’s bestyrelse
Kurt Prehn (KP), Maritim ekspert, privatperson
Niels Warming (NW), Jobskaber, Sekretariat for landdistrikter, Sønderborg kommune
Connie M. Skovbjerg (CMS), Landdistriktskoordinator, Sønderborg kommune.

Følgende står klart:

1. Ruten er mellem Brunsnæs og Langballigau.

2. Etablering af projekt- og forretningsplanen (PFP) er nøglen og denne skal udarbejdes hurtigst muligt ud fra, at

a) grundlaget er i borgermøde og lokal udviklingsplan fra 2014 og dermed landsbylaugets ejerskab til projektet
b) indhold i PFP ajourføres og bringes up to date af Sønderborg kommune. (JJ har sendt input)
c) PFP bygger på den dialog, analysematerialer, muligheder og barrierer, der er kendt viden
d) færgen (ligesom alle andre færgeforbindelser) kun kan drives med offentligt tilskud
e) der sker yderligere sondering for samarbejde med Danske Færger og Sønderborg kommune (Møde 9.12.2016 – KP melder tilbage til JJ, som informerer styregruppen)
f) der skabes synergi mellem turistfærgen Feodora II mellem Langbaligau og Sønderborg
g) broanlæg og Brunsnæs Strand er en integreret del af projektet. (Udarbejdelse af skitseprojekt er iværksat af GJ)
h) der sker afklaring for proces og tid for tilsagn om anvendelse af anlægsbroen i Langballigau. (Dialog mellem GJ og tovholder – Gorm Casper på tysk side. GJ afholder møde med Gorm Casper den 16.12.2016 i Flensborg)
i) PFP anvendes som grundlag for politisk afklaring

Tilkøbt projektmedarbejder inddrages.

BIB – TRIATLON 27. MAJ 2017

Formål
Arrangementets formål er via en sportslig orienteret begivenhed – som kan gentages fremover – at skabe interesse for området og dets kvaliteter til gavn for beboere, sommerhusejere og virksomheder i en bred sammenhæng, hvor BIB TRIATLON er et element til etablering af cykel- og passagerfærge på tværs af Flensborg Fjord.
Sportsligt indhold
• Disciplinerne er kajakroning, løb og cykelløb, som afvikles på Flensborg Fjord og Broagerland.
• Løbene organiseres som en kombination af enkeltløb og stafet for hold.
• Der arrangeres dansk/tysk landskamp.
• Alle løb har start og slut på Brunsnæs Strand.
Der forventes deltagere fra områder i Sønderborg og Aabenraa kommuner og fra Flensborg området.
Tilskuere
• Markedsføring af BIB TRIATLON vil foregå med henblik på at tiltrække publikum til arrangementet rettet mod områder i Sønderborg kommune, Aabenraa kommune og Flensborg området.
• Der opstilles telte, hvor forfriskninger kan købes.
• Adgang til toiletter vil være til stede.
• Parkeringsforhold er til stede og vil blive anvist.
Status vedrørende foretagne forberedelser og aftaler
• Der er forhåndstilsagn og aftaler vedrørende:
• Telte og køb af forfriskninger (Strandhjem)
• Parkering (Cathrinesminde)
• Tilladelser (Sønderborg kommune og politi)
• Markedsføringsmateriale
• Pressedækning
• Løbs- og arrangementsplan er udarbejdet
• Plan for allokering af deltagere er udarbejdet
• Ansøgning til primær løbs-sponsor (Broager Sparekasse) er indgivet
• Der er udarbejdet Sponsoraftale for sekundære sponsorer
• Der er indgået aftale om plantning af Den Nye Tjørn med sponsor
På nuværende tidspunkt er der brug for nogle hænder til:
• Hvervning af sekundære sponsorer. Sponsoraftale udleveres på bestyrelsesmødet.
• Fremskaffelse af e-mail adresser i BIB’s område og iht tidligere opfordring og forslag til fremgangsmåde
• Koordinering af information med BIB’s hjemmeside
• Udarbejdelse af procedure for tilmelding af sportsdeltagere og betaling for deltagelse

MÅNEDLIGE BESTYRELSESMØDER NÆSTE HALVÅR OG MØDEPLAN

Begrundet i, at

• sikre og tilgodese højt informationsniveau mellem BIB’s bestyrelse og Styregruppen vedrørende Cykelfærgeprojektet
• sikre planlægning og gennemførelse af praktiske aktiviteter ifm BIB-Triatlon

07-12-2016

Gerhard Jacobsen og Jan Jessen

2 tanker om “referat 12/12”

 1. Bettina Kampfenborg

  Kære landsbylaug.
  Jeg har nogle spørgsmål ang den husstandsvindmølle der er kommet op i Iller by.
  Mit spørgsmål er efter at ha’ læst samtlige referater følgende:

  Hvorfor har I ikke drøftet møllen på noget tidspunkt?
  Hvorfor har I som landsbylaug ikke klaget over at møllen skulle op?
  Hvordan vil I hjælpe os fremadrettet iforhold til møllegenerne som bl.a. er støj og blink?

  Jeg håber i har lagt mærke til hvor meget den skæmmer vores dejlige område og at møllen til min store overraskelse kan ses nede fra vandet på illerstrandvej.

  Jeg ser frem til at I tager kontakt til til os der er nabo til møllen, så vi kan få en snak sammen.

  Hilsen Peter Petersen og Bettina Kampfenborg Illervej 11.

 2. Hej Bettina og Peter.
  Torben C og Henning fra bylauget har i formiddag (14.01.2017) besøgt jer på Illervej 11, vedrørende jeres spørgsmål omkring vor ageren – eller mangel på samme – i forbindelse med opførelse af Eriks vindmølle.
  Vi fortalte jer, at da vi fik orientering om møllen fra kommunen omkring planen, var det en enig bestyrelse, der var enige om, at det lå uden for vort regi. Vi takker for et godt lille møde hvor vi fik en god snak og i er nu klar over, at det ikke er noget vi kan blande os i. Tak for henvendelsen og det vil glæde os hvis i har lyst at møde op til den årlige generalforsamling i oktober.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.