Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 19. August 2020

Afholdt på Iller Slot

Deltagere: Hans Jørgen, Gerhard, Jan, Torben, Morten og Henning

Afbud: H.P. og Carsten

Læskuret – Vi har fået penge fra Landsbyforum til transportabelt læskur ved parkeringspladsen – og fået tilladelse fra fredningsmyndighederne til opstilling. Morten vil forestå fremstillingen her i vinter, så det er klar til næste sæson

CYKEL- OG PASSAGERFÆRGEN – Bestyrelsen har længe været klar over, at cykelfærgen ikke skal drives af BIB. Vi har vendt tingene med bl a kommunen og andre involverede. Vi underskrev på mødet en erklæring, der muliggør det for et selskab at overtage ”cykelfærgen”. Der er forhandling i gang med en seriøs partner.

FREMTIDIGE ”UDFORDRINGER” – På vores ”borgermøde” for år tilbage, var de to store mål, at Brunsnæs Kro blev solgt og at vi fik cykelfærgen i gang. Begge dele er nu lykkedes, så vi må se fremad.

Vi har helt klart et problem omkring Sandkulen med manglende toiletforhold og vand. Vi vil på generalforsamlingen til oktober forsøge at beboernes ønsker frem og evt prioriteret, så vi kan arbejde videre med de ting, som er vigtigst i området.

Fredningen ved den gamle tjørn – som man har kunnet læse på Broager.dk, er fredningssagen endnu ikke afgjort, så området er stadig fredet. Iflg udtalelse fra fredningsmyndighederne kan det tænkes at man ophæver fredningen, men så vil lave en ny for plads til et skilt omkring den gamle tjørn og den bænk, som beviseligt har stået på stedet siden 1946. De har sendt sagen til udtalelse i Sønderborg kommune, men endnu ikke fået svar.

GENERALFORSAMLINGEN PLANLAGT TIL TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2020 – INDBYDELSE BLIVER SENERE UDSENDT TIL ALLE MAIL-ADRESSER OG HÆNGT OP I BEGGE OPSLAGSKASSER

Referent

Henning