Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Generalforsamling 31-10-08

Brunsnæs, Iller og Busholm landsbylaug.s generalforsamling den 31.10.08.                                           Formandsberetning. Efter generalforsamlingen på Brunsnæs Kro, den 21.11.07 trådte bestyrelsen i arbejdstøjet.Og her er så, hvad vi i bestyrelsen har lavet indtil nu: Vi havde jo sidste år indsendt til Sønderborg kommune vort projektforslag, med baggrund i nogle af de ideer, der fremkom på vort orienteringsmøde her på Cathrinesminde den 19.10.07.

I projektforslaget indgik bl.a. forslag til: En naturlegeplads i Sandkulen, en landing ud til Flensborg Fjord, udbedring af Gendarmstien , udbedring af Teglværksstien og genetablering af Lergravsstien samt Oplevelsesture, som vi gennem  Sønderborg Kommunes Ildsjælepulje har vundet 30.000 kr. til, men  det vil Christian Frederiksen  fortælle lidt mere om, undereventuelt. 

Projektforslaget vandt dommernes respekt. så vi var så heldige, at vi vandt 125.000 kr. til brug for en landskabsarkitekt, der skulle kortlægge vort område.  Dette arbejde er færdiggjort, og hvad der kom ud af det, kan I se på vor hjemmeside, www,BIB.landsbylaug.dk, men Christian Frederiksen har også her lovet, at han vil fortælle lidt om, hvad arkitekten har fået ud af denne kortlægning I bestyrelsen har vi brugt megen tid på at arbejde videre med de forskellige forslag i projektet. 

Naturlegepladsen, som vi forhåbentlig kan få med i Sønderborg Kommunes udviklingsplaner, vil være attraktivt for de lokale børnefamilier og for børnehaver og skoleklasser, der i dag allerede bruger området, fordi børn elsker at lege det sted, der appellerer til børnenes fantasi.Vi skulle jo have en chance for, at Sønderborg Kommune vil støtte ideen, da de for tiden efterlyser sjove naturlegepladser. Skov- og naturstyrelsen har tilkendegivet, at de gerne vil være behjælpelige med vejledning omkring projektets gennemførelse, så her er en væsentlig opgave til den nye bestyrelse at arbejde videre med. En betingelse for naturlegepladsen er et toilet. Der kan være over 75 personer samlet i Sandkulen en varm sommeraften, hvor en klasse med forældre holder sommerferieafslutning til eksempel. Og når børn skal, kan de ikke altid gå 500 m. til det nærmeste offentlige toilet ved kiosken i Brunsnæs. 

Landingen, ud for hjørnet Iller Strandvej/Slotsvej, som vi i starten havde tænkt skulle udbedres, da den oprindelige landing stadig findes som den eneste af de 8 landinger, der har ligget langs Illerstrandvej. Vi har endda billede af, hvordan den landing så ud for over 100 år siden. Vi fandt ret hurtig ud af, at dette ikke var en god løsning, da udgravningen hurtigt ville sande til, og samtidig var der også den ulempe, at Landingen ligger på privat grund og denne først skulle købes. Andre muligheder blev forsøgt, men også her var der ulemper. Så vi endte op med at foreslå den mulighed, at landingen kunne ligge ved Cathrinesminde Teglværk, som en naturlig del af det øvrige museum.Vi har indledt et samarbejde med lederen af Cathrinesminde Teglværk, Torben Vestergaard, som p.t. er ved at få etableret en kontakt til en arkitekt. Det er spændende at se, hvad der kommer ud af samarbejdet med Cathrinesminde Teglværk. 

Udbedring af Gendarmstien har der været nogle møder omkring bl.a. harGrundejerforeningen i Iller- og Brunsnæsområdet taget dette emne op, da der helt lokalt er nogle problemer ved Kejserdom. Sagen ligger p.t. ved kommunen, som har pligt til at vedligeholde den. Vi mener i bestyrelsen, at det er en sag, der skal ses i et større sammenhæng, og skal vi gå ind i den sag, skal det være sammen med de andre Landsbylaug, som har Gendarmstien i deres område. Også her er der noget for den nye bestyrelse ar arbejde videre med. Så har vi holdt en del bestyrelsesmøder, hvor vi bl.a. har planlagt de arrangementer, der har været afholdt i løbet af året. 

Den 9. marts afholdt vi en affaldsindsamlingsdag, hvor 51 voksne og børn mødte frem, og vi fik fyldt 49 sække med affald, såsom cigaretskod, dåser flasker, papir, plastik og meget andet..Mette Damgaard stillede velvilligt sin lade til rådighed for os, hvor vi bagefter kunne hygge os med grillpølser og tilbehør.Et flot fremmøde og en god dag, som vi håber, må blive et fast arrangement i Laugets virke, når foråret står for døren. At der er nok affald at fjerne, kan desværre allerede ses nu, hvor kommunen har slået græsset langs vejene. 

Den 1.april aflagde Lauget besøg på Solfangerfabrikken i Busholm hvor Wandy Hannemann og Claus Müller fortalte os om solenergi.Også en aften med stor tilslutning og udbytterig information samt hygge med kaffe og kager. 

Den 8. juni afholdt Dynt-Skelde-Gammelgab og vort landsbylaug ”Gendarmsti-stafet” på Broagerland. Arrangørerne lærte meget omkring tidsplanerne, som slet ikke kunne holde. Der er alt for meget at se og høre om, så det skal der tages højde for næste år.  

Og den 9. august indbød vi til sommerfest.Desværre blev festen aflyst, da et flertal i bestyrelsen syntes, at der ikke var tilmeldte nok til at afholde festen.Det var meget beklageligt, men måske skyldtes den manglende tilslutning, at festen skulle finde sted dagen før Brunsnæs Ringridning, men det var pga.  Ringridningen, at vi kunne låne teltet og på den måde få ”gratis logi”. Nogle beboere er fremkommet med det forslag, at vi til næste år kan foreslå Brunsnæs Ringriderforening at holde sommerfest sammen med dem, men det kan den nye bestyrelse jo se hvad de vil gøre ved. Og så har vi haft en masse opgravninger ude på vejene i vort område.Først det fiberbaserede bredbåndsnet, hvor vi i sommer måtte døje med opgravninger og blokeringer af veje og indkørsler.Og her på det sidste har der været opgravning på Brunsnæs Fjordvej og IllerStrandvej i forbindelse med nedlægning af trykledning til rensningsanlægget. Jeg har i den forbindelse forhørt mig ved kommunen, der oplyser, at for sommerhusområdet, – Brunsnæs Fjordvej og Iller Strandvejs vedkommende er man først ved at udfærdige/ færdiggøre spildevandsplanen, så man påbegynder ikke tilslutningen til trykledningen her før sidst i 2009. Det, den enkelte husejer vil komme til at betale for, er det arbejde, der vil komme til at foregå på egen grund. Betalingen vil først komme til at finde sted i 2011. Så har vi haft en henvendelse fra en beboer, der har opdaget, at man i lokaltelefonbøgerne nu pludselig er begyndt at benævne Brunsnæs Fjordvej, for Brunsnæs Fjordvejen. Jeg har ved henvendelse til kommunen fået oplyst, at man skulle rette en Fjordvej i Gråsten, men er ved en fejl kommet til at ændre Brunsnæs Fjordvej til Fjordvejen i stedet for at rette Fjordvejen i Gråsten. Fejlen vil blive rettet i næste udgave af telefonbøgerne. Og så har vi fået 2 infokasser. Dvs. den ene ved Brunsnæs Kro har været der hele tiden, men vi har fået lov til at bruge den. Men en ny er kommet til på Illervej.Jeg håber, at den nye bestyrelse vil blive bedre til at styre indsættelse af informationer og nedtagning af disse, end den nuværende bestyrelse har været. Vedr. bus her i vort område, har vi talt om, at det ville være en god ide, hvis bussen blev omlagt, så vore børn ikke skulle gå så langt til busstoppesteder, samt at man kunne få en transportordning for vore ældre medborgere.Dorte vil deltage i et møde, der bliver afholdt af Sønderborg kommune den 10.december, og her vil hun  videregive  beboernes  bustransport-ønsker. Vor hjemmeside www.BIB.landsbylaug.dk har haft lidt startvanskeligheder, men nu er den ved at fungere. Ved sidste års generalforsamling forlod Gammelgab-området os til fordel for  Dynt og Skelde Landsbylaug.Der er måske nogle, der mener, at vi ville få mere ud af at lægge os sammen med Dynt, Skelde og Gammelgab landsbylaug.Selvfølgelig ville der blive flere hænder til at udføre arbejdet, men jeg er bange for, at en sammenlægning vil betyde, at vore muligheder for at få de ting igennem, som er specielle ved vort område, at de muligheder vil mindskes hvis vi bliver lagt sammen med et andet laug. Vi har forhandlet os til kunne mødes her på Cathrinesminde ganske gratis, hvilket vi er meget glade for. Vi er den eneste forening, der nyder den goodwill, fordi Museet gerne vil støtte lauget og det frivillige arbejde vi lægger i området. Vi har altså et fremragende mødested til vore arrangementer. Vi er heller ikke større, end vi vil kunne lære hinanden bedre at kende og nyde fordel af hinandens naboskab. I det langt større forum, vil denne fordel gå fløjten, i min optik.Endvidere må vi ikke glemme, at vi nyder stor goodwill ved Sønderborg Kommune, da vi er et kulturelt område, som Sønderborg Kommune har meget fokus på. Til sidst vil jeg sige, at jeg stopper som formand og udtræder af bestyrelsen, da jeg flytter ud af landsbylaugets område. Men jeg vil gerne have lov til at sige tak til bestyrelsen for det arbejde, de har gjort i det forgangne år.Der har været mange spændende opgaver at løse, og jeg ønsker den nye bestyrelse al mulig held og lykke fremover, og håber også, at I alle sammen vil fortsætte med at komme med ønsker, ideer og bakke op omkring det arbejde bestyrelsen laver.                        

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.