Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat fra generalforsamling i B.I.B fredag d. 20. oktober 2023

1. Formand Daniel Veng bød velkommen

 

2. Carsten Novrup blev valgt som dirigent.

 

 

3. Formand Daniel Veng berettede om de aktiviteter B.I.B været involveret i, i det forløbne år.

 

I december 2022 blev afholdt et hyggeligt julearrangement med ca. 40 deltagere. Julearrangementet ønsker BIB at lave til en fast tradition. I år er datoen fastsat til d. 2. december kl. 15.00.

 

BIB har bestilt et muld toilet til shelterpladsen. Sagen ligger i øjeblikket hos kystdirektoratet.

 

Vi arbejder sammen med Kommune, specielt med landdistriktskoordinator Connie Skovberg.

 

Sammen med grundejerforeningen har BIB afholdt den årlige affaldsindsamling og strandrensning.

 

Der var afsat fire fredage i juli til hyggeligt samvær ved stranden, hvor BIB tændte grillen. Dette ønsker vi at fortsætte.

 

BIB har et godt samarbejde med de andre landsbylaug på Broagerland, bl.a.. med deltagelse i Det Levende Teglværk og i et nyt projekt der skal give nytilflytterne en bedre velkomst med henblik på at få dem integreret i lokalmiljøet.

 

BIB har været observatør ved et møde omkring cykelfærgen.

 

Ved generalforsamlingen blev der gjort opmærksom på en forglemmelse i forbindelse med generalforsamlingen i 2022, hvor BIB glemte at annoncere det forslag, der var fremkommet inden generalforsamlingen vedrørende grundejerforeningens deltagelse i BIBs bestyrelsesmøder. Dette vil der blive rettet op på ved næste generalforsamling i BIB i 2024.

 

Formandens beretning blev derefter godkendt.

 

4. Kasserer Grete Martensen gennemgik årsregnskabet for perioden 01.10.2022 til 30.09.2023. Af indtægter har BIB fået 7.500 kr i årligt tilskud fra Sønderborg Kommune. Udgifterne beløb sig til 1.817,19 kr til sidste års generalforsamling, 300 kr til renter og gebyrer og 549,96 til arrangementer. Det gav et overskud i regnskabsåret på 4.832,85 kr. Bankbeholdningen primo var 11.679,98 kr og med årets overskud var bankbeholdningen ultimo 16.512,83 kr. Kassereren nævnte, at på grund af bankskifte, har BIB i perioden kun haft renter og gebyrer på 300 kr. Til sammenligning beløb posten renter og gebyrer sig i foregående regnskabsår sig til 3.192,85 kr. Desværre har den nye bank annonceret nye højere bankgebyrer fra 01.10.2023, men de vil først fremgå af næste årsregnskab. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

5. Ingen indkomne forslag.