Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmøde 19. Januar 2018

Dagsorden: Finansering af Cykelfærgen 2018
Deltagere: Henning, Jan, Morten, Torben C, Hans Peter og Gerhard
Afbud: Hans Jørgen, Torben W

Referat:
Vi gennemgik muligheden for at etablere cykelfærge sejlads med skibet Elephanten fra Brunsnæs med start 1. Juli og slut 28. Juli 2018.

Bestyrelsen har fået forelagt et udkast til et aftalegrundlag mellem BIB Landsbylaug og Elephanten, regneark til anskueliggøre økonomien, forslag til sejlplan og mm.

En enig bestyrelse har besluttet, at agere juridisk enhed og dermed tage risikoen for færgesejlads iht aftalegrundlag.

Der afholdes et bestyrelsesmøde mandag den 29. Januar kl. 10 i Færgehuset på Brunsnæs-Fjordvejen 17 i Brunsnæs, som Jan indkalder til.

Eneste punkt på dagsorden er, at drøfte og aftale funktioner, snitflader og opgaver mellem juridisk enhed og det selskab, som skal varetage den daglige drift.

BIB Landsbylaug
Gerhard Jacobsen
Sekretær