Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Generalforsamling 28-10-2014

Generalforsamling i Landsbylauget

den 28. oktober 2014

på Carhrinesminde

 

Referat

 

Dagsorden i h.t. reviderede vedtægter af 29. okt. 2013

 

1. Velkomst ved formanden_________________________

 

2. Valg af dirigent_________________________________

                 Carsten Novrup, Kejserdom blev valgt.

 

3. Valg af referant_________________________________

                 Christian Frederiksen blev valgt

 

4.Formandens beretning____________________________

                 Beretningen blev sendt til debat af dirigenten, men gav ikke anledning til spørgsmål, men blev vedtaget med applaus. Dirigenten betegnede beretningen som fyldig og detaljeret.

 

5. Kassererens beretning med regnskab________________

                 Regnskabet blev omdelt og gennemgået post for post. Kassereren, Holger Horne, fortalte tilhørerne om ophalerrampen og dennes finansiering. Ligeledes omtaltes udgifterne til Krolfbanen på Strandhjems græsplæne og underskuddet på fjordsejlladsen.

Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål, men blev ligeledes vedtaget med akklamation.

 

6. Indkomne forslag________________________________

                 Ole Hansen, Illerstrandvej har den 16. september indsendt et forslag omkring en bedre udnyttelse af Sandkulen. OH omtalte selv sit forslag, og viste sit materiale med oversigt over området. Idéen kunne passende være omtalt ved ved borgermødet omkring udviklingsplanerne, men da var OH forhindret. I korthed går idéen ud på, at den snærende bevoksning af krat, siv og træer fjernes på begge sider af vejen, så området igen åbnes op. Der skabes plads for en kiosk med holdeplads i de travle sommermåneder og der anlægges toiletter i den forbindelse. Ligeledes bør der være en parkeringsplads.

Idéen skal ind blandt områdets øvrige ønsker for fremtiden, så Kommunen bliver opmærksom på mulighederne.

Punktet gav anledning til et par positive indæg. Formanden takkede for forslaget, som han fandt særdeles interessant.

 

7. Valg____________________________________________

                 Det gik fra starten op for tilhørerne, at vores stemmeprocedure var uklart formuleret. Det fremgår ikke tydeligt, hvem der må stemme. Forsamlingen enedes om, at hver matrikel havde 1 stemme, og beboerne i hytterne fik hver en stemme, selvom der kun er 1 matrikel. Afstemningsreglerne skal ændres til næste generalforsamling, hvor bestyrelsen skal udarbejde en ændring til vedtægterne.

 

Der var 5 poster, der skulle besættes. 3 i bestyrelsen og 2 suppleanter.

Torsten Slotved og Jesper Ecklon fra bestyrelsen modtog ikke genvalg. Henning Rasmussen modtog genvalg.

 

Heike Horne havde skaffet to villige kandidater: Jeanette Bram og Daniel Veng, begge fra Brunsnæs. Endvidere ville Henning Rasmussen, Brunsnæs godt modtage genvalg.

Bestyrelsen havde fundet Torben Christensen fra Iller Slot som kandidat, og Hans Jørgen Skjoldgaard fra Illerstrandvej lod sig overtale til at stille op.

Da der var 5 kandidater til 5 poster, valgte man at lave valghandlingen i et hug, idet man på sin stemmeseddel skrev navnene på tre kandidater. Uvildige stemmetællere talte antallet at afgivne stemmer på hver enkelt kandidat. På forhånd var der aftalt, at de tre med flest stemmer kom i bestyrelsen.

Til bestyrelsen valgtes således:

                 Hans Jørgen Skjoldgaard, Illerstrandvej 10

                 Henning Rasmussen, Klør-Fire 4

                 Torben Christensen, Slotsvej 20 A

Som suppleanter valgtes: 

                 Jeanette Bram, Brunsnæs-Fjordvej 27     

                 Daniel Veng, Brunsnæs-Fjordvej 21

Der var genvalg af billagskontrollante, Erik Lorentzen og Torben Hvidt

 

8. Eventuelt______________________________________

                 Hjemmesiden bør fungere bedre og være nogenlunde up to date.

                 Ole Hansen (OH), Illerstrandvej slog til lyd for, at landsbylauget kontaktede Vej og Park for at få lappet de huller i asfalten på Iller Strandvej, inden de bliver endnu større. Ligeledes de sænkninger, der findes to steder på vejen, som virkelig er irriterende.

                 OH ønskede i et andet forslag, at der blev opsat gadelys fra krydset mod Bryggergården til toppen af teglværksbakken. OH havde regnet prisen og antallet af lamper ud. Ønsket udløste den kommentar, at vi netop er glade for at være uden gadelys, så man kan nyde himlen og se stjernerne. Det var noget, turisterne bemærkede som utrolig positivt.

                 Fra mødets dirigent kom der en opfordring om at køre uden om vandpytterne på ikke-asfalterede veje. Så ville de dybe huller kunne undgås.

                 Den afgående formand orienterede om de problemer, der var på Busholmvej, hvor landmanden pløjede for tæt på og derfor svækkede vejens sidestøtte. Da to biler ikke kan passere hinanden, uden begge skal ud i de smalle rabatter, skete det med mellemrum, at biler kommer ud i plovfuren. Sagen ligger ved Kommunen.

 

Afslutningen__________________________________________

Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til den afgående formand, Torben Slottved.

Denne takkede for god styrelse af mødet.

Henning Rasmussen holdt en lille takketale til Torben.

 

cf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.