Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Cykel- og passagerfærgen over Flensborg Fjord – seneste nyt (8. Februar 2018)

Grundlæggende forhold, vilkår og konklusioner fremgår af forretningsplanen udarbejdet i løbet af 2017 og begyndelsen af 2018. Planen peger bl.a. på indsats af solardreven cykel- og passagerfærge for sejlads mellem Brunsnæs og Langballigau og supplerende anvendelse til tur – sejlads med opstart i 2020.

Der er opstået en mulighed, som ikke indgår som en del af forretningsplanen og omfatter introduktion af en testfase før 2020 med fartøjet Elephanten, som tidligere har sejlet mellem Dragør og Limhamn. Vi har derfor i samarbejde med rederiet bag Elephanten arbejdet for opstart af denne testfase i juli 2018. Dette arbejde startede ultimo december 2017.

Samarbejdet har givet inspiration til yderligere at inddrage havnene i specielt Egernsund, men også i Kollund og i Flensborg i et testforløb. Vi har positive tilkendegivelser for anlæg i disse 3 havne.

Der er sten på vejen, som tager tid at få fjernet:

1. På trods af tidligere tilkendegivelser har Gemeinde Langballig på møde 20.02.2018 afvist anlægsmulighed i Langballigau, idet der henvises til beskyttelse af ejeren af skibet Feodora II, som sejler mellem Langballigau og Sønderborg 1 gang om ugen og er hjemmehørende i Langballigau. Beslutningen har mødt heftig kritik fra tysk side.

2. Søfartsstyrelsen er godkendende myndighed for fartøjer og deres anvendelsesmuligheder. Elephanten har status som bevaringsværdigt fartøj med mulighed for tilladelse til at udføre tur – sejlads. Fartøjet har været godkendt til rutesejlads på Øresund mellem Dragør og Limhamn i form af cykel- og passagerfærge. Rederiet har ansøgt Søfartsstyrelsen om tilsvarende tilladelse til det samme på Flensborg Fjord. Med tilladelse fra rederiet har vi haft kontakt til Søfartsstyrelsen med henblik på tidspunkt for svar. Svar foreligger ikke pr. dags dato.

Under disse omstændigheder er igangsætning af testfase i 2018 ikke realistisk. Igangsætning af testfase udskydes til 2019 med grundlag i afklaringer i løbet af 2018.

Gerhard Jacobsen og Jan Jessen
24.04.2018