Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat fra konstitueringsmøde tirsdag d. 26.10 2021 kl.19.30

Referat fra møde tirsdag d. 26.10 2021 kl.19.30 i BIB med nye bestyrelsesmedlemmer.

Tilstede: Grete Martensen, Torben Thomsen, Jørgen Horne, Micheal Espensen, Daniel Veng, Nils-Emil Vibenholt, Torben Christensen og Malene Larsen.

 

Dagsordenen for mødet var at fordele poster i bestyrelsen.

På mødet blev Landsbylaugets poster fordelt således:

  • Formand Nils-Emil Vibenholt  på i 2023
  • Næstformand & Webmaster Daniel Veng på valg i 2022
  • Kasserer Grete Martensen på valg i 2022
  • Sekretær Malene Larsen på valg i 2023
  • Bestyrelsemedlem Torben Thomsen på valg i 2022
  • Bestyrelsemedlem Jørgen Horne på valg i 2023
  • Bestyrelsemedlem Micheal Espensen på valg i 2023
  • Suppleant Torben Christensen på valg i 2022
  • Suppleant Carsten Novrup på valg i 2023 

Udover fordeling af poster i bestyrelsen udvekslede vi idéer til kommende arrangementer i BIB:

Vi talte om, at det var vigtigt, at tage højde for fastboende og børn i de arrangementer vi valgte. Der er idéer til en historisk eftermiddag/aften og en sommerfest. 

De andre år har der været en årlig affaldsindsamling i foråret og den fortsætter naturligvis.

Dette år er snart til ende, men vi besluttede at afholde et julearrangement søndag d. 12. december kl 17, hvor vi mødes til æbleskiver, ringridere og gløgg. Vi mødes tirsdag d. 9. november Brunsnæs Fjordvej 14 og aftaler indhold og opgaver.