Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Møde 14-06-2007

Landsbylauget i Iller, Brunsnæs og Gammelgab Referat fra bestyrelsesmødet, afholdt den 14. juni 2007 hos Christian Frederiksen, Klør-Fire 20.

Deltagere: Torben Nielsen (TN), Dorte Nielsen (DN) Frede Tychsen (FT), Roger Sibbesen (RS), Holger Horne (HH), Else Bonde (EB) og Christian Frederiksen (CF)

Fraværende: DN og FT .

Siden sidst:

TN fortalte, at der har været så stor opbakning til at melde sig som interesseret i bredbånd, at Broagerland får bredbånd gravet ned i 2008. Et synligt resultat af landsbylaugenes arbejde.

Der har ikke været afhold møder i Sønderborg Landsbyforum (SLF el. LF) eller i Landdistriktsudvalget (LDU el. LU) siden sidste møde.

Der har været arbejdet med at lave en Lokal Aktions Gruppe (LAG) for Sønderborg Kommune. LAG er en slags fondsbestyrelse, der skal vurdere ansøgningerne, der kommer fra landdistriktmidlerne. Der indstilles, at bestyrelsen består af 3 politisk valgte, 3 erhvervs-turismefolk, 5 fra foreninger-/borgergrupper. Den 25. juni skal der være stiftende møde på Sønderborg Bibliotek kl. 19.00, hvor alle vore medlemmer er velkommen.

Marianne Tychsen fra Dynt, som er områdets repræsentant i Landdistriktudvalget, stiller op til LAG. Hun fortjener vores stemmer. Der er afsat midler til at lave hjemmeside. Den 25. august vil der blive inviteret til et kursus i hjemmeside, hvor op til tre fra hvert lav er velkommen. I forbindelse med logoet er det vigtigt ikke at krænke ophavsrettighederne. Den 1. september vil Landsforeningen for Landsbyer i DK udpege årets landsby. Forslag udbedes.

Dagsorden: Bestyrelsen vedtog at formanden udsendte dagsorden forud for et bestyrelsesmøde. Den skulle indeholde følgende punkter:

 1. Godkendelse af referat
 2. Nyt fra formanden (siden sidst)
 3. Nyt fra kassereren
 4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
 5. Arbejdsopgaver
 6. Evt.
 7. Næste møde.

Nyt fra kasserer:

Kassebeholdningen er: 8.379 kr.

Løbende arbejdsopgaver og idéer:

EB opfordrer suppleanterne til at være med til møderne. Vi savner et lidt bredere forum, og det vil lette overgangen, hvis et medlem udskiftes.

CF har være på besigtigelsestur med inspektør Torben Vestergård, Cathrinesminde til den landing, der findes rester af på Illervej 31. Det lykkedes ikke at fremtvinge den store begejstring hos ham. Han ser vel kun udgifterne.

CF foreslog, at opfordre SLF til at arbejde for en konsulentordning, der kunne besøge de hjem, der pusler med tanker om at lave Bed end Breakfast.

Festaften på Cathrinesminde: Tidspunktet er ændret til den 19. oktober. EB har lavet aftale med line-dansere, der ville give en opvisning til bespisningsprisen.

HH har talt med Lasse Lorenzen, Iller, der er danmarksmester i Hip-Hop. Da han skal starte på universitetet, ved han ikke, om han kan den aften. Lykkes det, vil han underholde i 15. min med 2 mand for 5-600 kr.

Ellers blev der foreslået en menu af ristede ringriderpølser og kartoffelsalat med grøntsager. Festen starter så betids, at aftensmaden kan klares på Cathrinesminde.

Efterfølgende vil Landsbylauget være vært ved en kop kaffe med boller, hvor vi indbyder til et orienterings- og debatmøde. Der inviteres ved husstandsuddelt seddel. Der kræves ingen tilmelding.

Næste møde: Tirsdag den 18. september 2007 hos Holger Horne CF Landsbylaugenes overbygninger:

 • Landsbylaug: Der er lavet tre landsbylaug i den gamle Broager Kommune.

 • Landsbyforum: LF el. SLF 2 repræsentanter fra hver af de 7 gamle kommuner. Drøftegruppe til de politiske emner, Der skal videre op i systemet. SLF skal også søge fonde. Man ønsker ansat en koordinator.
 • Landdistriktsudvalget: LU el LDU Dette organ indstiller til politisk og er sammensat af 1 repræsentant fra hver af de gamle kommuner, 1 repræsentant for landbrug, 1. repr. for industri, 2 valgte politikere og 1 person fra administrationen.
 • Lokal Aktions Gruppe: LAG Dette organ laver udviklingsplaner for kommunen, vurderer ansøgninger og er en fondsstyrelse for Sønderborg Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.