Spring til indhold

BIB.landsbylaug

BIB – BESTYRELSESMØDE DEN 20.JUNI 2018

 REFERAT AF  BIB – BESTYRELSESMØDE DEN 20.JUNI 2018 KL. 15.00 – 17.00

Deltagere: Henning Rasmussen, Gerhard Jacobsen, Torben Wridt, Torben Christensen, Hans Jørgen Skjoldgaard, Hans Peter Novrup, Jan Jessen

Afbud: Morten Anker Petersen

Dagsordenspunkter

1. Økonomi ved Torben W.

Konto Saldo 20.06.2018
Konto 1 – Drift 19.908,75  DKK
Konto 2 – Triatlon 110.368,92 DKK
Konto 3 – Tratlon 1.020,00  EUR

Der er sket afklaring vedrørende et udestående beløb på 33.524 DKK, som er forudbetaling i forhold EU-midler og afregnet. Saldo for konto 1 afspejler dette.

Prisen på 5.000 DKK til BIB som årets landsby er endnu ikke indgået. Henning undersøger.

2. BIB-Triatlon ved Gerhard

Gerhard kan ikke organisere Triatlon til næste år. Bestyrelsen er enig om, at de afholdte arrangementer har været en succes og at BIB-Triatlon ønskes fremover.

Der er allerede et samarbejde med DGI. Gerhard kontakter DGI for udvidelse af samarbejdet, hvorefter der informeres yderligere.

3. Cykelfærgen ved Gerhard og Jan

Der er især 2 forløb, som skal håndteres parallelt i relation til cykel- og passagerfærge over Flensborg Fjord:

  • Forberedelse af og gennemførelse af test med færgen Elephanten i 2019. Startgrundlag er primært afklaring med Gemeinde Langballig og yderligere afklaringer fra Søfartsstyrelsen.
  • Planlægning af forløb i henhold til forretningsplanen, herunder især aktiviteter for tilvejebringelse af finansieringsgrundlag.

4. Skulptur og skilt ved Henning

Gravering af et antal tidligere nominerede landsbyer mangler. Håndtering af årets landsby plade overlades GF.

5. Træskulptur og placering ved Henning

Placering på sted ved Iller Strandvej mod vej til Strandhjem er undersøgt og anbefales.

6. Iller Havn ved Gerhard

Rådnende tang forårsager massive lugtproblemer i området ved Iller Havn. Der er behov for en løsning, som ikke trækker i langdrag.

7. Generalforsamling (dato og ”underholder”)

Dato for GF er fastlagt til torsdag, den 25. oktober 2018.

Der arrangeres et seminar med fokus på samarbejde i stedet for et måske trættende foredrag.

8. Evt.

Jan udsender generel tekst ledsaget af billeder og til brug for at takke sponsorer af BIB-Triatlon 2018 fra det enkelte bestyrelsesmedlem.

Ref: Jan