Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 13-01-2011

Referat for bestyrelsesmøde i Brunsnæs, Iller, Busholm landsbylaug

Torsdag den 13. jan. 2011 kl. 19.00 på Cathrinesminde

Medlemmer: Klaus Bonde-Paulsen (KBP), Anne Chathrine Breede Struck (ACBS), Jesper Ecklon (JE), Christian Frederiksen (CF), Torsten Slottved (TS) og Holger Horne (HH).

Afbud fra: Holger Horne.

Mødet startede med en gennemgang af den rapport, som landskabsarkitekterne har lavet af Landsbylaugets geografiske område. Rapporten pegede på en række arbejdsområder, som bestyrelsen kunne tage initiativ til. Endvidere blev et udkast til en rapport om industrilandskabet omkring Cathrinesminde forelagt.

1. Valg af formand_m.m._____

Valg af formand valgt blev: Klaus Bonde-Poulsen

Valg af næstformand valgt blev: Jesper Ecklon

Valg af kasserer valgt blev: Holger Horne

Valg af sekretær valgt blev: Christian Frederiksen

Valg af redaktør valgt blev: Anne Chathrine Struck

2 bilagskontrollanter. Valgt blev: Erik Lorenzen og Eva Frederiksen

2. Nyt fra formanden:

Intet under punktet.

3. Hvad skal være vores arbejdsgrundlag fremover?

Punktet skabte naturligvis en del debat men man enedes om:

Sandkulen med petanque-bane, ophalerplads og legeplads i prioriteret rækkefølge. KBP som ansvarshavende.

Landing ved Cathrinesminde. CF som ansvarshavende.

Gøre Rødevej farbar. JE som ansvarshavende.

Velkomstpakke til nye med TS, CF og ACBS som ansvarshavende.

4. Udvidelse af vores årlige indsamling af affald langs vejene med en indsamling

langs de dele af kyststrækningen, som ikke foretages af sommerhus-foreningen.

Punktet behandles på næste møde, men der var enighed om at udvide afsøgningsområdet til kyststrækningen, hvis der var mange tilmeldte til affaldsindsamlingen.

5. Hjemmesiden fungerer ikke tilfredsstillende. Hvad gør vi?

ACBS er fortsat ansvarshavende for hjemmesiden. ACBS skal på et kursus om kort tid, hvorefter vi håber, der kan komme styr på hjemmesiden. Så skal vi til at bruge den, og det kan også være et problem.

6. Rødevej kan klippes ved frivillig indsats. Hvordan organiserer vi det?

Enighed om, at det er vigtigt, bestyrelsen gør en indsats for at bevare markveje og stier i området.

JE undersøge de forskellige idéer, der har været på banen. Hvad koster det, hvis en maskinstation skal klippe hegnet? Kan der samles en flok frivillige til arbejdet? Kan man evt. få fjernet de truende træer af folk, der kan bruge træet til brændsel, hvorefter maskinstationen kan fjerne resten? Skal frivillige save alt ned og fjerne det?

7. De kører for hurtigt i Iller. Hvilke initiativer vil vi foreslå?

KBP har undersøgt mulighederne til næste møde.

8. Evt

TS forespurgte om gendarmstien, som flere steder var i en elendig forfatning. CF orienterede, at Grundejerforeningen havde påtaget sig at lave hegnovergange ved Keiserdom. Skulle vi klage over gendarmstien i al almindelighed, var et fælles initiativ mellem de tre landsbylaug på Broagerland at foretrække.

Forslag til mødeaftner for landsbylaugets medlemmer var følgende:

Bryggergården i løbet af foråret.

Lisbeth Petersen omkring sit spændende job. Egnet til en generalforsamling.

Christian Frederiksen med en rundvisning på Cathrinesminde Teglværksmus.

Erik Lorenzen om sit kohotel.

Næste møde:

7. april kl. 19.00 på Cathrinesminde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.