Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 05-10-2015

Landsbylauget i Brunsnæs, Iller Busholm
Bestyrelsesmøde 5.10.2015

Hos Henning Rasmussen, Klør-Fire 4

Deltagere: Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS), Henning Rasmussen (HR), Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Paulsen (KBP)
Afbud: Christian Frederiksen og Torben

Dagsorden:.
1. Orientering fra formanden__________________________________________

Henning orienterede om en uheldig episode ved ophalerpladsen, Hvor han faktisk koporlig blev overfaldet af en ”fulderik”, der sammen med en kammerat var ved at sætte en faldefærdig båd i vandet og ville sejle ud uden at fjerne bådtraileren, der blokerede ophalerrampen. Kurt Dalgaard blev involveret og vi fik løst sagen uden yderligere . Henning ønskede ikke at anmelde sagen til politiet

2._Igangværende _____________________

1. Rydning af Sandkulen mv er i fuld gang
2. Sejlturen var god, men deltagerantallet var for ringe (Skelde havde kun lagt indbydelsen på nettet og ikke husstandsomdelt den). Vi fik lidt flere med ved en avisannonce i sidste øjeblik
3. Klaus og Henning kunne melde en stor interesse for overnatninger fra vandrere
4. gendarmstien
5. Ophalerrampen Bliver flittigt brugt
6. Generalforsamlingen: Cathrinesminde bestilt. Skipperlabskovs bestilt hos Per.
7. Forslag til vedtægtsændringer gennemgået. Henning har konsulteret advokatvagten i Sønderborg (Gratis). Ingen bemærkninger

3. Kassereren_________________________________________________________

Regnskabet ser fornuftigt ud trods underskuddet på sejlturen – de 2 andre laug har indbetalt deres del af underskuddet.

4. Samarbejde med de andre laug på Broagerland __________________________

Smøl har indkaldt til Fællesmøde den 12. oktober 2015. Så mange som muligt fra bestyrelsen deltager.

5. Eventuelt __________________________________________________________

Intet

Henning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.