Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat fra bestyrelsemøde i BIB mandag d. 28. februar

Referat fra bestyrelsemøde i BIB mandag d. 28. februar

Mødedeltagere: 

Nils Emil Vibenholt

Daniel Veng

Grete Martensen

Malene Larsen

Jørgen Horne,

Michael Espersen

Sup Carsten Novrup 

Fraværende Torben Thomsen 

Gæster Connie Mark Skovbjerg fra Sønderborg Kommunen.

 1. Bordet rundt: Herunder opdatering fra Formand, omkring indkomne forslag: 
  • Offentlige toiletter (Hermut Otte ringmaj 1),

Der er fundet frem til at ligger der en bevilgning på 100.000 kr. det er vedtaget udenom bestyrelsen at toiletterne skal ligge ved kroen. 

  • Wellness (Anne Cathrine fra Facebook),

Forslag omkring wellnes og toiletter ved sandkulen lader vi gå videre til udviklingsplanen.

  • Genopbygning af vejnet i området (Else Bonde)

Kommunen er kontaktet omkring forbedring af vejnet og de vil tage hånd om det løbende frem juni 2022 nå vejarbejdet skal være afsluttet.

  • Kystsikring (Inge og Claus)

BIB undersøger om der er puljer, der kan søges til kystsikring. Derudover kan punktet også tages op til Udviklingsplanen.

  • Opdatering og oprydning på hjemmesiden. 

Orientering om at der blive rydde lidt op på hjemmesiden og opdateret en del af indholdet.  Og at vi har fået Landsbylaugs mail og virker. 

  • Orientering om kassebeholdning af Kasserer Grete Martensen.

Vi har nu 19.751,87,-kr i vores kassebeholdning.

 1. Vedtægtsændring.  Indførsel af sætning om tegningsregler “Tegningsberettiget til pengeinstitut er Formanden og Kassereren”.

Vedtægtsændring er ske til Generalforsamling i 2019 men er ikke blevet opdateret. Der blevet beslutte og opdateret vedtægten.   

 1. Udviklingsplan for BIB ved Connie Mark Skovbjerg fra Sønderborg Kommunen.

Oplæg ved Connie omkring udviklingsplan. Gennemgang af tidligere udviklingsplan og vision.

 1. Planlægning af kombineret borgermøde om udviklingsplanen og historiefortælling ved Christian Frederiksen.

        BIB afholder borgermøde omkring udviklingsplan d. 25. marts kl. 17.30 på Cathrinesminde Teglværk. 

Foreløbelig program

    • Foredrag om Brunsnæs ved Christian Frederiksen, 
    • Spisning 
    • Udviklingsplan for BIB på Cathrinesminde.
 1. Fælles affaldsindsamling “Tour de Skrald” 3. april 2022, organiseret af alle Landsbylaug på Broager samt Broager Udviklingsforum

Bestyrelsen få fremskaffe ruter og andre udstyr. 

 1. Tour de France event “Vi maler Smøl Vold gul” 22. maj 2022, organiseret af alle Landsbylaug på Broager samt Broager Udviklingsforum.

Vi fik en orientering om arrangement og  mere information kommer senere.

 1. Evt.
  • Sommerfest 

Der blev beslutte at vi arbejde henne i mod og afholde en sommerfest/høst i Brunsnæs i den  1. weekend i september.

  • Til alle i Busholm, Iller og Brunsnæs sæt X i kalenderen og mød op med godt humør.

Fredag d. 25. marts Borgermøde og historiefortælling på Cathrinesminde Teglværk kl 17.30.

Søndag den 3. april tour de skrald.  

Fredag den 6. maj borgermøde.

Søndag d. 22. maj: Vi maler Smøl Vold gul.

Lørdag d. 3. september Sensommerfest.

Torsdag d. 21 oktober Generalforsamling.

Med venlig hilsen 

bestyrelsen i BIB