Spring til indhold

BIB.landsbylaug

BIB Generalforsamling 29.10.2020 Bestyrelsens beretning

Vi har i har haft et turbulent år.

Affaldsindsamlingen blev som så meget andet ramt af COVID19, men trods alt synes jeg, at vi har et pænt område, hvilket bl a skyldes, at de fleste, når de går tur, samler op, hvis der ligger et eller andet – tak for det.

Landsbylaugenes ”arbejdende teglværk anno 1900” sammen med Cathrinesminde Teglværksmuseum blev også aflyst. Vi har givet hinanden ”albue på” at vi kører i 2021.

Sidste år oplyste jeg, at da vi havde fået sat en stopper for at biler kunne køre ind bag i Sandkulen, havde det betydet en væsentlig nedgang i griseriet derinde, men den meget stigende anvendelse af området i år, har betydet, at tendensen er skiftet. Det er efter vor opfattelse ikke vandrerne, der sviner, men det stigende antal bilister mv, der anvender området som campingplads.

En af de vigtigste opgaver næste år må blive at få kommunen og Skov-og Naturstyrelsen til at få løst toiletproblemet mv i Sandkulen.

Frilandsby ”Broagerland” kører fortsat med effektivt gruppearbejde.

Cykelfærgen blev også COVID19 ramt. Vi måtte gerne sejle til Tyskland med passagerer, men måtte ikke komme retur med passagerer.

Vi lavede en alternativ rute til Sønderhav i stedet. Her må vi rose Aabenraa kommune for hurtigt arbejde med reparation af bro og tilladelse til anløb.

Desværre blev vi ramt af dårligt vejr – og så er det jo Tyskland man vil tage cykelfærgen til. Efter 2 uger traf vi den tunge beslutning, at indstille sejladsen i år – vi ville ikke risikere at slutte med røde tal – og dermed få mulige problemer med at fortsætte næste år.

Det ser ud til, at vi kan få færgedriften over i et driftsselskab uden for BIB-regi – det er jo heller ikke BIB, der skal drive cykelfærgen – vi skulle kun få den i gang.
Det sidste vi ville gøre, var lidt læ til vores sejlende gæster, mens de venter på færgen. Vi stak en finger i jorden hos fredningsmyndighederne og kommunen. Det korte og lange er, at vi kunne få dispensation til et mobilt læskur i 6 uger i sejlperioden. Vi begyndte at tænke evt lidt omklædning ind for vores badegæster, men jeg skal ellers love for, at det har givet krusninger på vandet. Der er lavet underskriftindsamling med mange underskrivere. ”Indsigelse vedr. læskur/omklædning ved Brunsnæs Strand”. Ja det kan alle vel skrive under på, når man så samtidig får fortalt ting, som indikerer, at det er for hele året og at det sikkert også skal bruges til overnatning og måske kiosk.

Det var godt nok ikke rart at høre, hvad de enkelte underskrivere havde fået ud af problemet, men planerne er nu skrinlagt, da der skal opføres en toiletbygning på stedet, idet kontrakten på de nuværende toiletter er opsagt af indehaveren til 1. oktober 2021.

Da jeg var på ferie i Spanien i februar, blev jeg ringet op af Sønderborg kommune, der oplyste, at ejeren af Bryggergården havde bedt oplysning om, hvem der ejede bænken og skilte ved den gamle tjørn, da han ønskede dem fjernet, da han nu skulle til at så.

Jeg ringede fra Spanien til ejeren og meddelte, at jeg da gerne ville mødes med ham, men at han måtte tage til takke med næstformanden, når han om en uges tid kom hjem fra ferie. På det møde meddelte han, at fredningen var ophævet og han ønskede skilte og bænk fjernet. Hans Jørgen tog skiltene med men bænken var han lidt i tvivl om, så dem fjernede ejeren selv.

Det viser sig, at fredningen ikke er ophævet, men ansøgt om ophævelse er fremsendt. Vi har gjort indsigelse med dokumentation for, at der har stået en bænk i hvert fald siden 1946.

Broager.Dk har søgt aktindsigt has Fredningsmyndighederne, der bekræfter, at fredningen ikke er ophævet (og at hvis man gør, vil man lave en ny fredning, så der kan stå en udsigtsbænk og mindeskilt over den gamle tjørn.)

Vi forventer derfor, at ejeren kommer til at sætte bænken op igen, da det jo faktisk er selvtægt, der er begået ved at fjerne bænken, der ejes af Landsbylaugene på Broagerland i fællesskab. (I øvrigt havde der stadig været plads til bænken, idet man ikke kan komme til at så ud til vejen p.g.a. et træ.

Det kan da godt være, at det lyder lidt af malurt i bægeret, men det kan virke som om nogen ikke rigtigt kan huske, hvad vi besluttede på borgermødet her i lokaler for 5-6 år siden. Det er de beslutninger fra den aften, som vi faktisk nu kan sætte flueben ved. Efter generalforsamlingen vil vi lave nogle grupper og forhåbentlig få nogle forslag frem om, hvad beboerne i området ønsker, der skal arbejdes for. Husk det er frivilligt arbejde BIBs bestyrelse ofrer fritid på.

Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde. Jeg håber, at I kan holde skruen i vandet – jeg ville gerne have fortsat samarbejdet med Jer, men det må jeg jo ikke – god vind.

Og hermed overlader jeg beretningen til debat.

Henning
Afgående formand