Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Fællesmøde 23-02-2015

 

Fællesmøde for bestyrelserne på Broagerland

Den 23. februar 2015 i Mødelokalet på Broager Idrætscenter

Følgende landsbylaug var repræsenteret: Smøl, Vemmingbund, Skelde/Dynt/gammelgab og Brunsnæs/Iller/Busholm.

Et uformelt møde, indkaldt af Smøl Landsbylaug. Det første møde af den art i Laugenes historie.

Man tog en runde bordet rundt, hvor man fik lov til at præsentere sig og formændene fortalte om de opgaver, det enkelte laug bøvlede med.

 

Pkt. 1. Gendarmstien_______Irene Lorenzen_______________________________________

Irene S. Lorenzen,  ilo@set-sonderborg.dk   Projekt Gendarmstien var inviteret, og fortalte om Projektet Gendarmstien, som hun oprindelig havde indsendt som et led i sin uddannelse.

Det er lykkedes at få gennemført projektet, så stien den 15. marts i år vil blive udnævnt til:                                               Europæisk Kvalitetsvandresti.

Det kræver bl.a. opsætning af skilte med 250 meters mellemrum (380 ekstra skilte) og en kvalitetsgodkendelse hvert 3. år. Da kun 20 % af stiforløbet må ligge på asfalt, har man måttet omlægge dele af stien. Det er bl.a. i vores område sket i Kobbelskoven og ved Vemmingbund.

Der har været hærværk på en del pæle og skilte ved Gammelgab. Skelde Landsbylaug kunne bemærke det uheldige på deres hjemmeside og søge at få den slags stoppet.

Irene sagde til den del af stien ved Busholm, der var fjernet af havet, at strandbredden var farbar, så stien på det sted opfyldte kravet hvad angår kvalitetsvandrevejen.

Stien markedsføres i år for 200.000 kr. i vandreblade m.m., og erfaringen viser, at stien vil øge antallet af vandrere med omkring 5000 ekstra overnatninger.  

Som et ekstra krydderi på turens oplevelsesside, orienterede Irene om de initiativer der var i gang med en færgeforbindelse fra Brunsnæs til Holnis. Timedrift, med 12 passagerer hver vej. Det vil kræve laugenes engagerede medvirken.

Når Irene er ude af projektet, vil Gendarmstien og hjemmesiden videreføres af visit.sønderborg og kommunen.

 

Opgave for landsbylaugene:

 

Der er en klar mangel af overnatningssteder og steder hvor man kan fouragere på strækningen fra Kobbelskoven, Kragesand, Gammelgab, Busholm, Brunsnæs, Catrinesminde, Broager. Irene stod til rådighed for at hjælpe, hvis dette ønskedes. Irene fortalte, at man kunne servicere gæster uden at være momsregistreret, hvis ens omsætning holdt sig under 50.000 kr. pr. år. Man må altså godt sælge kaffe med  ”brødtorte”, og smøre en madpakke, sælge kiks osv, uden at ens køkken skal godkendes af myndighederne.

Specielt landsbylaugene i Skelde/Gammelgab, og Brunsnæs/Iller Busholm kunne tilbyde husstandsomdelte opfordringer til områdets beboere om at deltage i serviceringen af Gendarmstiens publikum med mad og overnatning.

 

Kan man lave et projekt, kan der søges tilskud.

 

Pkt. 2                       Velkomstpakke_________________________________________

I forbindelse med et møde vi inviteres til på Alsion den 2. marts, talte vi om fordele ved at byde nye beboere velkommen med en velkomstpakke. Herunder kunne en del af indholdet passende være fælles for alle på Broagerland og andet kunne være specielt for ens eget område.

Dette samarbejde var vi enige om at afprøve, og vi tre laug starter med at samkøre til mødet i Sønderborg.

 

Pkt. 3____________Husstandsvindmøller__________________________________

Smøl Landsbylaug ville godt undersøge de vilkår hvorunder man kunne opsætte husstandsvindmøller.  Jesper Thun vil undersøge muligheden for at invitere til en aften for alle Laug, hvor en kyndig person eller to fortæller om husstandsvindmøller. Hvis det går i orden udarbejdes en invitation, som kan anvendes på hjemmeside eller husstandsomdeles.

 

Pkt. 4____________Tur på Flensborg Fjord_________________________________ 

Brunsnæs/Iller Busholm landsbylaug undersøger muligheden for en tur med en lidt større båd, der med udgangspunkt i Flensborg med opsamling i Egernsund og videre ud på en længere fjordsejllads hvorunder der indtages en lettere bedugget frokost.  Pris, tilmeldingsfrister vil tilgå alle laug, der så i fællesskab fylder skibet og deler overskud/underskud. Der vil blive udarbejdet en reklame til husstandsomdeling eller til hjemmesiden.

 

Pkt. 5                                Cykler ___________________________________________________

Connie har vist fortalt, at der ligger 80.000 kr. til indkøb af lejecykler fra stander. Der indkaldes til møde førstkommende mandag, hvor formændene mødes og aftaler videre. Man talte om en placering ved Gammelmark camping og/eller Vemmingbund, Spar Es og Cathrinesminde.

 

Pkt. 6                                               Næste møde_________________________________________

Enighed om at gentage fællesmøderne hvert år/måske hvert halve år.

Næste gang indkalder Smøl Landsbylaug.  Datoen blev ikke fastlagt.

 

 

                                                                                                                                                                              CF BIB

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.