Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 28-03-2011

Referat fra bestyrelsesmødet i Brunsnæs, Iller, Busholm landsbylaug.

Medlemmer: Klaus Bonde-Paulsen (KBP), Anne Chathrine Breede Struck (ACBS), Jesper Menzen Ecklon (JME), Christian Frederiksen (CF), Torsten Slottved (TS), Holger Horne(HH).

Afbud fra: TS og ACBS

1. Nyt fra Formanden KBP

Se under pkt. 10.

2. Nyt fra kassererHH

Generalforsamlingen gav et underskud på 1400 kr. Der er pt. ca. 14.700 kr. i kassen. Ildsjælepuljen er på 24.926 kr.

3. Affaldsindsamlingen er fastsat til søndag den 10. april.

  • Uddeling af løbesedler: JME, HH, KBP og CF
  • Indkøb af diverse varer: Dan
  • Grill/øl/vand: Dan
  • Fordeling af ruter: HH
  • Bortkørsel: KBP
  • Tak til Mette: KBP

4. Klipning af Rødevej JME

JME udarbejder en seddel til runddeling og træffer aftale med grundejeren, så denne grundige beskæring landsbylauget foretager, kan give plads til hegnsklipningsmaskinen fremover. JME aftaler dato med grundejeren.

5. Blokering af ”Hoelvej” mellem Slotsvej og Illerlandevej CF

Blokeringen” viste sig at være noget meget midlertidigt i forbindelse med vildttælling.

6. Velkomstpakke til nye tilflyttere ACBS, TS og CF

CF udarbejder materialet inden for en-to mdr. Tillader sig at fordele arbejdet med flere, hvis det er nødvendigt.

7. Havevandring på Bryggergården CF

Datoen er den 28. juni kl. 19.00, hvor der er guidet rundvisning og hvor man hører om Bryggergårdens historie og om gårdens spændende besætning, medens man nyder sin medbragte kaffe.

8. Aftale med Lisbeth Petersen som indleder til generalforsamlingen KBP

Der er ikke truffet aftale, men det vil ske snarest. Det er bestyrelsens ønske, at Lisbeth på generalforsamlingen fortæller om sit spændende virke med fokus på sundhed og trivsel.

9. Hjemmesiden ACBS

Udgår

10. Petanque-bane og Sandkulen KBP

Svar fra myndighederne, at de har modtaget ansøgning om petanque-banen. Kontakt med Oksbøl Kasserne vedrørende larvefødder på 12 m. længde. Der skal høres om priser, transport og de nødvendige tilladelser skal indhentes.

11.EVT.

CF forespørger Bygningsbevaringsrådet om nybygning på Illerstrandvej.

Fremtidige bestyrelsesmøder holdes privat, hvortil der ydes 50 kr. til værtsfamilien.

cf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.