Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Reetablering af en landing

 Landsbylauget i Brunsnæs Iller og Busholm

 Referat fra mødet den 18. august 2008 på Cathrinesminde.

 Deltagere: Torben Vestergård, Else Bonde og Chr. Frederiksen

 Landingen:

Mødet var det andet møde mellem Torben Vestergård (TV) og Lauget.

Else Bonde (EB) havde medbragt den foreløbige udgave af landskabsarkitekternes vurdering og beskrivelse af landsbylaugets område. Da opgaven tilsyneladende var at beskrive området og ikke, som vi først havde fået indtryk af, at hjælpe os med at udforme de projekter, vi har planer om, må museet selv til at lave de nødvendige tegninger

Vi enedes om at TV søger de nødvendige tilladelser hos myndighederne først, inde der gås videre med detailtegninger. TV udarbejder og medsender den historiske baggrund til ønsket om en reetablering af en landing.

Så snart denne tilladelse foreligger, vil vi udarbejde ansøgninger til fonde og andre, der kunne tænkes at ville støtte projektet.

Projektet passer fint ind i ønsket om at støtte landdistrikterne, hvorfor Landsbylauget vil søge midler i dette fond. Der kan søges næste gang pr. 1. december.

Fortælleturer:

I forbindelse med udarbejdelse af tur nr. 2 har vi fået tilladelse til at bruge oplysninger fra medlemsskrifterne til Cathrinesmindes Venner med angivelse af kilde. Gengivelser af billeder skal der tilladelse fra det enekelte teglværk.

Møde på Cathrinesminde.

TV gav tilladelse til afholdelse af generalforsamling på Cathrinesminde uden at skulle betale leje (dække de nødvendige udgifter til varme, lys), da Landsbylauget ikke har medlemsindtægter, men kun offentlige tilskud og alle i området, herunder Cathrinesminde er medlem af lauget. Der findes ingen andre offentlige mødelokaler i området.

CF.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.