Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 1 oktober 2019

BESTYRELSESMØDE 1. oktober 2019 KL. 15.00 – 17.00

REFERAT OG NOTAT (04.10.2019)

Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Gerhard Jacobsen (GJ), Torben Wridt (TW),), Hans Jørgen Skjoldgaaard HJS , Hans Peter Novrup (HPN), Jan Jessen (JJ)

Afbud: Torben Christensen (TC ), Morten Anker Petersen (MAP)

1. Økonomi

Indestående på bankkonti per 01.10.2019:

Driftskonto (Kto 1) 21.755 DKK

Investerings- og færgekonto (Kto 2) 92.815 DKK

Euro konto: (Kto 3) 1.020 EUR*

*Note: Saldo pr. 21.05.2019,.Det har ikke været muligt at opnå netadgang til kontoen aktuelt.

Vedtagelse: Kto 3 ophæves og saldo overføres til kto 2. TW finder procedure herfor,

2.Etablering af NemID

Punkt 2 har baggrund i GDPR lovgivningen og måden for implementeringen heraf hos forskellige myndigheder, banker, fonde og andre instanser.

Området er komplekst:

  • HPN henholdsvis TW undersøger erfaring fra relevant sportsforening og landsbylaug.
  • GJ/JJ kontakter Sekretariatet for Landdistrikter (Connie M. Skovbjerg/Carl Erik Maae) herom.
  • Ekstern assistance mod betaling kan ikke udelukkes

Vedtagelse: Der behov for og der skal oprettes såkaldt medarbejder NemID i regi af BIB’s bestyrelse omfattende kassereren samt et andet bestyrelsesmedlem.

 

3. Vejenes og skiltenes beskaffenhed

Vejene I BIB-området er blevet delvist repareret og skilte til dels håndteret af Sønderborg kommune.

Vedtagelse: Udeståender håndteres af HR, som går i dialog med Christian, Sønderborg kommune.

4. Cykelfærgen

Gennemgået af GJ med udgangspunkt i at testsejladsen 2019 har været en succes og generelt omtalt i medier i DK og DE.

Der er nu fokus på sejlads 2020 bl.a. med basis i erfaringerne fra 2019. GJ oplyser

  • Sejlplan 2020 er udarbejdet og findes på cykelfærgens hjemmeside som et udgangspunkt
  • Der er udarbejdet oplæg til forenkling af prisstrukturen i samarbejde med Destination Sønderjylland og Nordic Travel.
  • Koncept for gavekort som en gaveide, hvor målgruppen er virksomheder, instutioner, foreninger mfl. er udarbejdet. Gavekortet omfatter sejlads med cykelfærgen som gavemulighed til medarbejdere, foreningsmedlemmer mfl.
  • Som skabelon til benyttelse fremgår gavekortet på cykelfærgens hjemmeside.
  • Pt har GJ solgt 30 gavekort. HJS vil benytte sit netværk for salg af yderligere gavekort. Dette er også en opfordring til andre.
  • Cykelfærgens venner 2019 har især omfattet venner fra Gråsten, Egernsund, Sydals, Mommark, Sønderborg og Broager land. Sådan vil det også være i 2020.

Der er et klart ønske om bredere og udvidet styrkelse af engagement fra beboere og sommerhusejere i BIB’s område.

5. Sommerhusudstykning langs Klør-Fire

HR oplyste, at punktet omfatter myndighedsansøgning om sommerhusudstykning på begge sider af vejen Klør Fire og at der er sket henvendelse fra beboere til formanden for BIB herom.

Det er vedtaget at henvendelsen til BIB besvares med, at landsbylauget ikke er myndighed og ikke har mulighed for som part at indgå i problematikken.

6. Generalforsamling, herunder fremfinding af ny(e) medlemmer

Landsbylaug i DK har generelt ikke medlemmer. BIB er derfor en organisation hvis øverste myndighed er generalforsamlingen (GF) som afholdes iht vedtægterne og hvor begrebet medlemmer udelukkende omfatter bestyrelsen og suppleanter. På GF 31.10.2019 foretages valg til bestyrelsen.

7. Supplerende

TW omdelte eksemplar af brochure vedrørende Broagerland som stilleområde udarbejdet at ”Stillegruppen”. Der er gennemført et omfattende arbejde.

Konklusion: Resultatet af arbejdet anerkendt med bravour som en fantastisk beskrivelse og visualisering

Ref: Jan Jessen