Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Møde 26-11-2007

Landsbylauget i Brunsnæs Iller og Busholm

Referat fra bestyrelsesmødet,

afholdt den 26. november 2007 hos Else Bonde, Illerstrandvej 27.

Deltagere: Hans Ole Andsager (HOA), Else Bonde (EB), Dorte Christensen (DC), Christian Frederiksen (CF), Henriette Horne (HH), Dan Nielsen (DN) og Gitta Nielsen (GN) Fraværende: HOA, GN. DN mødte forsinket. Godkendelse af referatet: Referatet fra generalforsamlingen godkendt. Konstituering af bestyrelse: Formand: Else Bonde Illerstrandvej 27Næstformand: Henriette Horne Illerstrandvej 24Sekretær: Christian Frederiksen Klør-Fire 20Hjemmesideforvalter Dorte Christensen Slotsvej 11Bestyrelsesmedlem Dan Nielsen Illerstrandvej 41 Information vedrørende Landsbylauget: EB og CF informerede de nye i bestyrelsen omkring laugets korte historie, og hvad vi havde arbejdet med. Oversigten over de lag, der fører idéerne videre fra lauget til politikerne i Sønderborg Kommune, sendes ud til de nye medlemmer (CF)Der blev også informeret om projektopgaven, som vi er blevet udtrukket til at deltage i. CF orienterede om de fordele der kunne være ved at flytte projekt landing fra det nuværendefor enden af Slotsvej, til jollehavnen. En evt. opgravet landing vil ikke kunne sande til igen og vil kunne anvendes i en eller anden udstrækning. CF taler med Cathrinesminde om den del af projektet. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes bese Sandkulen og gøre sig tanker om placeringen af naturlegelpladsen. Vedtægtsændringer: Sekretæren ændrer navnestoffet i vedtægterne for så vidt det angår Gammelgabs udtræden af landsbylauget. Andre ændringer kan kun finde sted ved en generalforsamling. Den nye grænse mellem vores landsbylaug og Skelde/Dynt landsbylaug skal undersøges af DN, der vil kontakte familien i Franks Hus, Busholm for at spørge, hvor de helst vil være med. Hjemmesiden:Hjemmesiden må naturligvis skifte navn efter de nye forhold. Vi enedes om at kalde den WWW.B-I-B.dk som igen afspejler vore tre landsbyer, som udgør lauget. Dette domænenavn skal naturligvis være ledigt. Der tilstræbes et hurtigt møde mellem DC og Torben Nielsen, så Dorte helt og fuldt kan overtage redigeringen og ansvaret for hjemmesiden. Pressemeddelelse: Der skal udarbejdes en pressemeddelelse, som EB og CF sender til JyskeVestkysten og til div. ugeblade. LOGO-konkurrencen:Der er så vidt vides afleveret et forslag til LOGO, endda tilpasset vores nye navnekombination. Der skal ændre for reglerne på hjemmesiden, så det passer til vores nye navn. Forslag vedrørende dækning af kørselsudgifter:På generalforsamlingen luftede CF tanken om dækning af kørselsudgifter med 2 kr. pr. kørt km. for strækninger længere end 20 km. Der var kun positive tilkendegivelser. Forslaget blev ligeledes støttet og vedtaget af bestyrelsen og er fra d.d. gældende for bestyrelsesmedlemmer og for andre, der kører bestyrelsens ærinder. Der skal altid tilstræbes samkørsel. Ønske om at sende penge med Gammalgab til Skelde/Dynt ejerlav:EB har undersøgt de juridisk-økonomiske konsekvenser af flytningen på Sønderborg Kommune. De har meddelt os følgende: De vil udarbejde retningslinier for den slags engang i januar-februar. Overskuddet, bekendtgjort ved generalforsamlingen, er reduceret med generalforsamlingsudgifterne, samt udgifter til et skab til ophæng af meddelelser i Iller, der skønsmæssigt beløber sig til 1500 kr. Der skal ligeledes købes nyt domænenavn. Der vil således være en kassebeholdning ved årsskiftet, der er reduceret med ca. 2.500 kr. Opgaver i fremtiden: Informationskasse: Kassen skal kunne rumme 4 stk. A4 med en lille kant udenom. Kassen skal kunne aflåses og forsynes med en plexiglasfront. (Det er nu bedre med en glasfront, da plexiglas hurtigt bliver ridset og vanskeligt at se igennem.) DN får aftale med Holger Horne om placering. Husstandsomdelt information til borgerne. Vi var enige om, at der var et stort behov for at melde ud, hvad landsbylauget står for. Det kunne ske næste gang vi skal husstandsomdele materiale. HH vil som nyt medlem af bestyrelsen overveje, hvad der skal stå i brevet til medlemmerne. Indsamling af affald fra veje og stier: Det finder sted søndag den 9. marts med centrum i Iller, hvor vi serverer pølser og kartoffelsalat til de deltagende. I den sammenhæng skal der findes et sted hvor vi kan være inden for. HH skaffer aftalen. (forslag: Erik Lorenzen, Hanne eller Mette). Ideen er, at man går hjemmefra og samler op undervejs til Iller, der ligger centralt. Beboerne i Iller samler ind på rutebilvejen til Broager og til Brunsnæs. Der skal være tilmelding til indsamlingen. Kommunen skal spørges, om de vil afhente den bunke skidt, der gerne skal være resultatet af anstrengelserne. (EB)Der trækkes lod blandt de personer, der har afleveret en pose (flere poser) med opsamlet affald. Sommerfest i Brunsnæs i august: DN undersøger, hvornår der er ringridning i Brunsnæs. Han mente, det var den 10. aug. Vi vil undersøge, om der er mulighed for at låne teltet af ringriderkomiteen til afholdelse af en Landsbylaug- sommerfest. (EB) Billigere leje af Cathrinesminde: CF skriver ansøgning til Den selvejende Institution om en reduceret leje af Teglværkets lokjaler. Generalforsamling i Oktober: Vi enedes om at lave generalforsamlingen til et spisearrangement, som kunne tiltrække flere medlemmer. Gendarmstien: Enighed om, at udbedring af Gendarmstien skal ske i samarbejde med vore nabolandsbylaug. EB skal undersøge, hvornår der kan laves et møde med de to andre bestyrelser. Evt: ingenting Næste møde: onsdag den 6. februar hos HH , Iller Strandvej 24, kl. 19.00 CF Prøv b-i-g.dk landsbylaugets hjemmesideadresse. Hjemmesiden vil snart skifte navn, da Gammelgab har forladt os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.