Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 20-09-2018

REFERAT AF BIB BESTYRELSESMØDE DEN 20. SEPTEMBER 2018

Deltagere: Henning Rasmussen, Gerhard Jacobsen, Torben Wridt, Torben Christensen, Hans Jørgen Skjoldgaaard, Hans Peter Novrup, Morten Anker Petersen, Jan Jessen

 

 1. Cykelfærgen/broen ved Gerhard/Jan

1.1. Cykelfærgen

Målsætningen er:

 • test med fartøjet Elephanten i sæson 2019 og 2020
 • efterfølgende permanent færgedrift med solarfærge.

Koordineringsmøde vedrørende handlingsplan afholdes mellem Sønderborg kommune (Connie og Carl Erik Maee) og BIB (Gerhard og Jan) 27.09.2018.

Det forventes, at Gemeinde Langballe på byrådsmøde 21.09.2018  godkender ansøgning for cykelfærgens benyttelse af broanlæg i Langballigau.

Gerhard redegjorde for sin indsats for det forudgående forløb og formidlingsindsatsen for afklaring af fakta om færgeprojektet og eliminering af misforståelser i Gemeinde Langballe via møder af formel og uformel karakter. Den samlede bestyrelse udtrykte stor anerkendelse for det udførte arbejde.

1.2. Broen

Der er 23.07.2017 indgået aftale mellem BIB underskrevet af bestyrelsesmedlem Gerhard Jacobsen og broen’s ejer Holger Horne om anvendelse.  Aftalen ønskes tinglyst. Tinglysning foretages af Sønderborg kommune. BIB’s bestyrelse erklærer Gerhard Jacobsen som værende den tegningsberettigede i relation til den indgåede aftale.

 

 1. Økonomi ved Torben W.
Konto Saldo 20.09.2018
Konto 1 – Drift 21.935 DKK
Konto 2 – Triatlon 110.246 DKK
Konto 3 – Triatlon 1.020 EUR

 

 

 1. Shelterhistorien/DRK ved Torben C.

DRK er forkortelse af TV-kanalen Danmarks Radio Kultur. Torben C. orienterede om start på bygning af shelter bestående af cementsokkel og mursten i nærheden af Iller Slot og til brug for TV udsendelse. Der har været uklarheder om lovlighed. Delene fra shelteret er nu fjernet og overtaget af lodsejer i Gammelgab.

 

 1. Vemmingbund Strandkro ved Henning

Omfatter møde vedrørende potentiale ved genåbning af Vemmingbund Strandkro (Tidligere Klør Es).  Mødet finder sted 25.09. 2018 og indgår i samarbejdet mellem landsbylaugene på Broagerland. BIB deltager ved Henning, Hans Jørgen, Torben C.

 

 1. Frilandsbyordning (fortroligt) ved Henning

Henning orienterede overordnet. Der afventes konkret oplæg senere.

 

 1. Generalforsamling (dagsorden/valg/ ”eftermøde”) ved Henning

Indkaldelse til og afholdelse af GF 25.oktober 2018 i henhold til vedtægtene og administreres af Henning, herunder også eftermødet

Eftermødet i forbindelse med GF vil være en workshop med udgangspunkt i temaerne:

 • Cykelfærgen
 • Gendarmstien og gæster
 • Sandkulen
 • Udvikling af overnatningsmuligheder

Der lægges op til ekstern koordinator for gennemførelse af eftermødet.

 

 1. Eventuelt

Information:

 • Torben W. oplyste, at projektet ”kunsten at gøre ingenting” fortsat er aktivt og at Torben W. og Henrik (psykolog) har vandret dele af gendarmstien igennem for etapeopdeling for potentiale.
 • Henning arrangerer møde for sikring af ajourført e-mail liste sammen med Grundejer- og sommerhusejerforeningen.
 • Opmærksomhed til info på BIB’s hjemmeside aktiveres via e-mail liste.

 

Efter møde bemærkning:

Byrådsmødet i Langballe afholdes ikke 21.09.2018 men 25.09.2018.

 

Ref:  Jan Jessen
21.09.2018