Spring til indhold

BIB.landsbylaug

BESTYRELSESMØDE 19.02.2018

Deltagere: Hans Peter Novrup, Torben Christensen, Torben Wridt, Gerhard Jacobsen, Jan Jessen

Afbud: Henning Rasmussen, Hans Jørgen Skjoldgaard, Morten Petersen

 

BIB ØKONOMISK STATUS

 

Konto 1 – Driftskonto

Indestående pr. dags dato: 15.000 kr.

Note: I 2018 er indfriet lån på 33.500 kr fra Sønderborg kommune vedrørende 2014 finansiering af ophaleplads.

 

Konto 2 – Anlægskonto

Indestående pr. dags dato: 107.000 kr.

Note 1: Saldo omfatter SE-støtte på 80.000 kr. og sponsorindbetalinger fra Egernsund Tegl, Ip-Nordic, H.P. Therkelsen, i alt 13.000 kr.

Note 2: Der er pt. sponsortilsagn for yderligere 20.000 kr.

 

Konto 3 – Tysklands konto

Indestående pr. dags dato: 3.000 kr.

Note: Uden bevægelser.

 

AFKLARINGER

 

  1. SE har givet tilsagn til, at formålet ikke er begrænset til bro- og strandområdet i Brunsnæs, men kan omfatte den samlede ramme for Cykel- og passagerfærge over Flensborg Fjord.

 

  1. Anlægstilladelse for Elephanten i Langballigau er under afklaring.

 

  1. Der er udarbejdet notat som basis for økonomisk støtte fra Sønderborg kommune til testfase med Elephanten på max. 137.000 kr. Der er igangsat proces herfor.

 

  1. Endelig indhold af aftale med Rederiet Elephanten afventer afklaringerne.

 

YDERLIGERE SPONSORATER

 

Fokus herfor er BIB-Triatlon 2018.  Baggrundsmateriale er tidligere udsendt pr. mail. Vi tager hver især fat i dem vi kender. Vi har brug for midlerne.  1. april er dead-line.

 

ANDET

 

Der indkaldes til bestyrelsesmøde efter fornødne afklaringer.

 

Ref: Jan Jessen

19.02.2018