Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Møde 06-02-2008

Landsbylauget i Brunsnæs Iller og BusholmReferat fra bestyrelsesmødet,afholdt den 6. februar 2008 hos Henriette Horne, Illerstrandvej 24.

Deltagere: Bestyrelse: Else Bonde (EB), Dorte Christensen (DC), Christian Frederiksen (CF), Henriette Horne (HH), Dan Nielsen (DN) og suppleanter: Gitta Nielsen (GN) Hans Ole Andsager (HOA),

Fraværende: DN

1.Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 26. 11. 07

Ingen bemærkninger til referatet.

3. a Projektet: Landingen.

Der var aftalt møde med ejeren af det grundstykke, hvor den påtænkte landing kunne placeres. Ejeren mødte ikke, hvorfor EB aftaler et nyt møde.

3. b Projektet: Sandkulen.

Vi aftalte at EB sender et brev til Skov og naturstyrelsen i Gråsten for at informere om vore planer med en skovlegeplads i Sandkulen.

3. c Landsbylaugets afgrænsning mod Gammelgab.

DN har undersøgt tilhørsforholdet hos Moisen, Hertugvej 14. Vores grænse slutter med gdr. Poul Juhler. EB giver besked til Skelde Landsbylaug.

3. d Hjemmeside.

Der har været afholdt møde med Torben Nielsen og DC, HH og EB. Der skal være et nyt domænenavn, som DC sørger for. Der skal laves faneblade, der vil lette brugerne i at anvende hjemmesiden. NY HJEMMESIDEADRESSE: WWW.BIB.landsbylaug.dk BIB står naturligvis for Brunsnæs, Iller, Busholm

3. e LOGO-konkurrence.

Der var indkommet 2 forslag. Bestyrelsen valgte et forslag, udarbejdet af Eva Sigfredsen. EB giver besked til bidragyderne. Bestyrelsen enedes om at foreslå et par ændringer, som måske kunne forbedre logoet. Så snart det endelige logo er klart, vil det blive offentliggjort.

3. f Informationskasse.

DN lover kassen er færdig til ophængning i løbet af 2 uger. Den skal hænge i Iller by. DN sætter den op i samarbejde med Holger Horne.

3. g Informationsfolder.

EB laver et udkast til en informationsside omkring idéerne bag landsbylaugene i samarbejde med HH og CF. Det rundsendes med invitationen til den 9. marts. Oplysningerne lægges ind på hjemmesiden af DC

3. h Husstandsindsamling.

Senest den 24. februar skal der runddeles en opfordring til at deltage i en affaldsindsamling søndag den 9. marts. Der runddeles ikke til sommerhuse, med undtagelse af de steder, hvor de er helårsbeboede. Der er tilmelding en uge før. Poser kan afhentes ved Henriette, Christian og Holger. Der serveres sodavand og øl og pølser med brød til de fremmødte (én øl/vand er gratis på deltager.) Der er lodtrækning af værdifulde præmier til de aktive indsamlere. Bestyrelsen prøver på at få hele landsbylaugets vejnet afsøgt. DC informerer pressen, når folder ligger klar.

Reserver søndag den 9. marts

Runddelingen til husstandene aftaltes: DC ta´r Iller strand fra Cathrinesminde til Helge/Gitta. DN fra Tre kroner til Bryggergården. CF fra Kejserdom, Busholm, Iller, til og med Slottet. CF og DN kan bytte distrikt. HH har fået en aftale i stand med Mette Damgård, at indsamlerne kan mødes i deres lade til fortæringen. EB aftaler med Mette, at vi kan samle vores indsamlede sække hos hende, som så vil blive afhentet af kommunen.

3.i Sommerfest i Brunsnæs den 9. august.

EB har fået en aftale med Struck, Mølmark, at vi må låne teltet til en sommerfest i Bylauget lørdag den 9. august. Reserver venligst dagen.

3.j Billigere leje af Cathrinesminde.

CF og EB har haft en snak med Torben Vestergaard på Cathrinesminde. TV vil forelægge problemet for Den selvejende institution, så vi afventer til engang i april/maj3.k Generalforsamling.

Datoen blev fastsat til den 24. oktober. Reserver venligst dagen.

3.l Gendarmstien, møde med andre laug-bestyrelser.

EB har forgæves forsøgt at få en aftale i stand inden bestyrelsesmødet, men det lykkedes ikke.

4. Nyt fra formanden.

EB informerede om, at der var blevet hilst pænt farvel for indsatsen til den forhenværende formand: Torben Nielsen, Gammelgab og til den forhenværende kasserer: Holger Horne, Iller, med en lille erkendtlighed. Projektbeskrivelsen er nået til nr. 2. Vi er nr. 4 i forløbet.

5. Nyt fra den øvrige bestyrelse.

HH vil snarest få den formelle overdragelse af Laugets konto ordnet med Sparekassen.

6. Fremtidige opgaver.

EB omtalte et møde med Torben Vestergaard, der på EBs opfordring ville undersøge mulighederne for at rejse en fornyet interesse for en turistbådsrundfart i Flesborg Fjord, hvor der i et antal sommermåneder kunne lægges til forskellige steder langs den danske og tyske kyst. Et grænseoverskridende initiativ. EB udkastede den idé, at vi lavede et besøg hos Wandy Hannemann og dennes nye virksomhed i Busholm. Bestyrelsen fandt det var en god idé, og EB aftaler videre.

Evt:

ingenting

Næste møde:

tirsdag den 3. juni hos DC , Slotsvej 11, kl. 19.00 CF Prøv vores hjemmeside.

www.bib.landsbylaug.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.