Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat Generalforsamling 02-10-2012

 Landsbylauget for Brunsnæs Iller og Busholm.

 Generalforsamling på Cathrinesminde den 2. oktober 2012

 Dagsorden

 1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg

7. Indkomne forslag ( indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde

senest 3 dage før generalforsamlingen.)

8. Eventuelt

 Referat

 Ad 1. Formanden, Torsten Slottved bød den 38 mand store forsamling velkommen.

 Ad 2. Karsten Novrup blev foreslået og valgt uden modkandidater.

 Ad 3. Christian Frederiksen blev foreslået og valgt uden modkandidater.

 Ad 4. Formandens beretning vedlægges særskilt dette punkt.

 Beretningen gav anledning til diskussion. Beretningen blev klandret for at nævne personnavne. Flere indlæg støttede holdningen omkring det unødvendige i at Landsbylauget har ført en sag, godt nok vendt mod Kommunen, men på en måde, så en enkelt person bliver hængt ud.

En enkelt mente, at sager af den karakter lå uden for landsbylaugets vedtægtsområde. Vi skulle kun beskæftige os med petanqbaner og ophalersteder og den slags.

Flere indlæg fandt sagen yderst relevant og vedkommende.

 Beretningen blev sendt til afstemning, hvor der var 16 der stemte for, 3 imod og 16 undlod at stemme for eller imod.

Beretningen blev således godkendt.

 Ad 5. Kassereren, Holger Horne, fremlagde regnskabet, der vedlægges dette punkt.

På en forespørgsel omkring manglende datoer omkring regnskabsårets længde, blev der svaret, at det var fra efterår til efterår. (vedtægterne siger ikke noget herom).

Regnskabet blev godkendt med applaus.

 Ad 6. Der var tre fra bestyrelsen på valg.

Formanden stillede sit mandat til rådighed med henvisning til den utilfredshed der var mod beretningen. Kraftige tilkendegivelser fra forsamlingen endte dog med et genvalg af Torsten Slottved.

 Jesper Ecklon var på valg, var villig til at modtage genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.

 Anne Chatharine Breede Struck ville godt modtage genvalg, men i kandidatens fravær blev der opstillet en kandidat fra forsamlingen:

Henning Rasmussen, Klør-Fire 4, der blev valgt.

 Ad 7. Indkomne forslag. Der blev oplyst, at der ikke var indkommet forslag.

 Ad 8. Eventuelt. Der er kommet en opfordring til Landsbylauget om at pege på et sted, hvor der kan stå en skulptur. Der er 7 skulpturer der udveksles mellem de enkelte landsbylaug.

Forsamlingen pegede på et nærmere angivet sted ved parkeringspladsen ved Hornes Bro i Brunsnæs eller i Sandkulen. Placeringen på det sted, hvor Den gamle Tjørn har stået, var der ikke stemning for.

 Den 3. oktober 2012, Christian Frederiksen, referent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.