Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Velkomst-hilsen for tilflytter

Kære tilflytter!

Vi vil gerne fortælle dig lidt om Landsbylaugets historie og virke. Ikke fordi det er noget at prale af, men på lang sigt er vores arbejde nyttigt og givende, — også for dig.

Det startede ved kommunesammenlægningen i 2006, hvor specielt partiet venstre var udfarende. Mange af venstres vælgere var bange for, at beboerne på landet kunne blive marginaliserede eller helt miste indflydelse, hvis de da ikke var heldig at have en lokal valgt repræsentant i byrådet. Denne angst deltes vist af de fleste vælgere på landet, så der var opbakning til, at vi i den gamle Broager Kommune fik dannet tre landsbylaug. Det skete den 21. nov. 2006.

Der var lidt problemer med vedtægterne og grænserne, men alt i alt gik det godt. Landsbyen Gammelgab var oprindeligt tænkt med til vores Landsbylaug, der rummer Brunsnæs, Iller og Busholm, men efter en kort årrække flyttede Gammelgab til Skelde/Dynt landsbylaug, da det var i den retning relationerne var gået gennem generationer. Det var det så ikke noget at gøre ved, men vores landsbylaug blev klart det geografisk mindste ved den flytning.

Når vi ikke er så store, kan det sikkert give os andre fordele.

I storkommunen bliver der afsat penge til udvikling af landdistrikterne i en størrelsesorden på omkring 500.000 kr. om året. Disse midler kan søges, og mange projekter støttes hvert år. Midlerne fordeles af Landdistriktsudvalget, som har politisk deltagelse, folk fra administrationen og valgte repræsentanter fra de enkelte landsbylaug i kommunen. Se mere om de enkelte støttede projekter og om hvad der foregår i storkommunens landdistrikter på www.lag-sonderborg.dk

Det er lykkedes for os i Brunsnæs, Iller og Busholm Landsbylaug at få 30.000 kr. fra ildsjælepuljen til nogle lokalhistoriske vandreture, som det vedlagte er et eksempel på. Du kan gå ind på hjemmesiden: www.skla.dk. hvor du på Arkivsamvirkets hjemmeside under: Historiske Vandreturer, kan printe 7 ture ud. Ved at følge de angivne ruter og læse om lokalhistorien du møder undervejs, kan du lære Broagerland bedre at kende.

Teglværksmuseet Cathrinesminde fik i 2011 renoveret lergraven for midler søgt gennem Landdistriktsudvalget.

Vi arbejder p.t. med at få lavet fast grund under et ophalersted i Sandkulen, få lavet en petanque-bane samme sted og med tiden et toilet i området. Vi støtter initiativer omkring at lavet en landing ved Teglværksmuseet.

  • Endvidere arrangerer vores Landsbylaug en forårsindsamling af affald langs områdets veje og kyststrækninger,
  • fastholder opmærksomheden på markveje der gror til eller nedlægges,
  • byder vore nye beboere velkommen,
  • inviterer til besøg i området, så vi lærer stedet og befolkningen at kende
  • og tager os af alt forekommende, der tjener fællesskabet.

 Gå ind på vores hjemmeside for at søge yderligere oplysninger: www.bib.landsbylaug.dk

 Mvh. Landsbylaugets bestyrelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.