Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. februar 2024

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. februar 2024 kl. 19.00.

 

Deltagere: Grete, Malene, Torben, Jørgen, Henriette, Daniel og Jørn fra Grundejerforeningen.

 

Afbud: Michael.

 

 

 

· Info fra Torben og Daniel: I forhold til broen er der ikke noget nyt.

Omkring de tilsendte spørgsmål til kommunen afventes der mødedato. Torben rykker efter mødedato i morgen.

 

· Info omkring arbejdet angående muld toilet: Muldtoiletter vil være en langvarig proces, da der skal søges dispensation flere steder.

· Grete er i en arbejdsgruppe omkring brobygning imellem lokalsamfund og tilflyttere. I den forbindelse er der et engagement d. 25. februar på Broager Hus, hvor alle tilflyttere på Broagerland er inviteret. Landsbylaugene og flere foreninger fra lokalområdet vil være repræsenteret. Malene deltager sammen med Grete på Broager Hus.

· Broagerland er sammen med fem andre små samfund i Danmark blevet udvalgt til at deltage i Projekt Sundhedslandsbyer. I den forbindelse har Broagerland fået tildelt 250.000 kr. I den forbindelse er der møde i København, hvor Grete er aktiv og repræsenterer os. Mødet er d. 28. februar.

 

· Nyt fra kassereren: Der har været en inkassosag vedrørende et Mobilpaye nummer, der blev oprettet i forbindelse med cykelfærgen af den tidligere bestyrelse i B.I.B, men nummeret er nu blevet afmeldt.

Vi har 8962,52 stående på kontoen. Det årlige tilskud fra kommune på 7500,00 har vi endnu ikke modtaget.

 

· Næste bestyrelsesmøde i B.I.B d. 2. maj 2024.

· Affaldsindsamling onsdag d. 8. maj.

· Landsbytopmøde maj.

· Levende teglværk fra d. 19.-21. juli.

 

· Rundt om bordet:

 

Jørgen og Malene rydder busk ved containere.

Michael maler sten i Iller.

Jørgen taler med Lasse om at rydde metalhegn.

Grillen skal igen tændes fire fredage i juli.

Omkring det offentlige toilet ønsker vi at høre kromanden, om det kan være en permanent løsning for toilettets placering. Vi ønsker fra B.I.B en dialog med kommunen om at åbningssæsonen af toiette bliver forlænget.

 

Referant: Malene – sekrater