INFORMATION FRA BRUNSNÆS-ILLER-BUSHOLM LANDSBYLAUG (BIB)

Brunsnæs Strand

Der kommer en ny facilitet. For at undgå unødvendig mytedannelse herom oplyses, at det der etableres er en såkaldt BikeStation. Det er en mindre serviceenhed, der understøtter de cyklende i vores område.

Denne BikeStation indgår i et samarbejde i regi af Destination Sønderjylland med henblik på at være en del af en sammenhæng, der tilbyder ekstra service til cyklende gæster i Sønderjylland, hvilket også er i overensstemmelse med Sønderborg kommunes turismepolitik.

På denne baggrund har BIB indgået aftale med Destination Sønderjylland om etablering af BikeStation.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for BIB

Invitation til generalforsamling

Brunsnæs Iller Busholm Landsbylaug inviterer dig  til ”Kong Fiddes livret” på Cathrinesminde torsdag den 31. oktober 2019 kl 18.30. Pris kun 75 kr. Leverandør er restaurant Fiskenæs. Vin, øl og vand kan købes.

Tilmelding senest lørdag den 26. oktober 2019 til Henning Rasmussen på 6142 9366 eller e-mail vibekeoghenning@anarki.dk.

 

Generalforsamling

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referant
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Kassererens beretning og regnskab
 6. Indkomne forslag (til formanden senest 8

dage før)

 1. Valg
 2. Eventuelt

Generalforsamlingen begynder ca kl. 19.45, og du er naturligvis velkommen, selvom du ikke vil deltage i spisningen

Vel mødt

Bestyrelsen

VELKOMMEN TIL CYKELFÆRGEN

Så er det på fredag den 28. juni, at cykelfærgen sejler første gang efter mange års hårdt arbejde.

Selve indvielsen foregår ”under broen” i Egernsund med deltagelse af vores borgmester og Ellen Trane Nørby (der kan dog dukke politiske forhindringer op). DR og TV2 har meldt deres ankomst lige som en stor del af den skrivende presse.

Dette foregår kl 08.50.

Vi skal  byde færgen velkommen til Brunsnæs, når den ankommer første gang, så mød op ved. TV2 er med færgen og står af i Brunsnæs.

                                   HORNES BRO KL 09.40

Landsbylauget BIB og Sommerhus- og Grundejerforeningen vil servere champagne mv, så det kan blive lidt festligt.

Lad os vise glæden ved at det endelig lykkedes at komme i vandet.

Henning og Jørn

’Syltning og sanselighed – smagsforedrag’

Kære Landsbylaug,

Den 6. marts kl 18:30-20:30 er der et spændende foredrag med Syltedronningen Helena Greyston: ’Syltning og sanselighed – smagsforedrag’.

Foredraget foregår i Det Sønderjyske Køkken, og der vil være smagsprøver på forskellige syltede produkter.

Foredraget koster ikke noget, men man skal melde sig til. Der er 50 pladser.

Nedenunder er der et link som kan åbne en plakat som beskriver arrangementet:

Syltning og sanselighed.pdf

Broagerlands samlede Landsbylaug indkalder til møde om Gendarmstien

den 29. november 2018 kl. 19.00 på Broagerhus.

Gendarmstien som omkranser Broagerland er blevet certificeret som Europæisk kvalitetsvandrevej i 2015, som en del af Sønderborgs turismestrategi. Det har givet flere gæster på stien, og især i år, hvor den virkelig fået sit gennembrud og er blevet kåret til en af de bedste vandrestier i Europa i blandt andet Holland.

Vi lokale mærker det øgede pres på stien som råber efter flere steder man kan overnatte ( B & B’s og shelters), flere steder “man kan købe noget”, flere skraldespande, toiletter og vandposter.

Derfor indkalder Landsbylaugene nu samlet til møde omkring Gendarmstien for at vi kan løfte i flok og løse de problemer / udfordringer der er med det øgede pres fra turisterne.

Det være sig samarbejdet med kommunen, skov og naturstyrelsen. Problemerne med at få en landzonetilladelse til at bygge shelters/hytter indenfor kystbeskyttelseslinien. osv.

Dagsorden for mødet.

1. Hvad er status på Gendarmstien lige nu.

– Hvad betyder det at Gendarmstien er certificeret som Europæisk kvalitetsvandrevej?
– Hvilke tiltag har Sønderborg kommune, Destination Sønderjylland og Turistbureauet gjort i år.
– Hvor mange besøgende har vi ca haft i år.
– Hvad har de besøgende bemærket?
– Hvilke tiltag er der i gang i landsbylaugene – vandrefærge og “kør med bænke” og “stille”turisme

 1. Hvad er der af ønsker til hvordan stien kan blive en endnu oplevelse for vandrerne de næste sæsoner? -Hvor er der brug for forbedringer?
  -Hvordan kan vi som landsbyer være med til at bakke op om den øgede mængde gæster der kommer?

Udkommet af denne aften tager Landsbylaugene efterfølgende med til møde med kommunale folk i december.

Jeg håber I vil bakke op og hjælpe os med at give både jer og turisterne en fantastisk sommer igen næste år.

På vejne af Landsbylaugene på Broagerland.

Tilmelding til Irene på mail irenelorenzen@gmail.com eller på sms 23662719
Vel mødt

Irene Sanchez Lorenzen

FÆLLESSPISNING

BIB Landsbylaug inviterer til fællesspisning på Cathrinesminde torsdag den 25. oktober 2018 kl 18.30. Menuen er skipperlabskov – pris 75 kr. Øl, vand og vin kan købes.

Tilnelding senest mandag den 22. oktober til Henning på 61429366 eller mail vibekeoghenning@anarki.dk.

GENERALFORSAMLING

Afholdes efter fællesspisningen ca kl 19.45 – man er naturligvis velkommen, selv om man ikke deltager i spisningen.

DAGSORDEN                                1. Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassererens beretning og regnskab
 5. Indkomne forslag (til formanden senest 8 dage før)
 6. Valg

                                                          8 Eventuelt

FREMTIDSPLANER

Efter generalforsamlingen beder vi forsamlingen om gode ideer til vort fremtidige arbejde til gavn for området. Formanden for Smøl Landsbylaug – Ingebeth Clausen – har lovet at lede mødet omkring dette. Vi håber, at I har mange gode ideer.

Vel mødt – Bestyrelsen

NYT OM AFFALD

NYT OM AFFALD

Affaldsø ved Brunsnæs Fjordvejen er nu i  brug. Denne er etableret af Sønderborg kommune og fremstår udfra et valg af naturmaterialer, som BIB og Grundejer- og sommerhusforeningen har været ind over. Der er tale om 3 beholdere, som hver især er på 5m3, hvoraf 2 er til genbrugsaffald og  1 er til restaffald. Beholderne kan benyttes af alle i området.

Nedennævnte link indeholder vejledning og nærmere information, som er på tysk, engelsk og dansk også af hensyn til turister.

https://www.dropbox.com/s/a0l8w0pcbbwefih/18013_Info_A4%20til%20sommerhuse_Brunsn%C3%A6s01%20%282%29%5B2668%5D.pdf?dl=0

 

Jan Jessen