Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Årsberetning fra generalforsamlingen 04-11-2010

Cathrinesminde, den 4. november 2010

 I årets løb har bestyrelsen afholdt 4 ordinære møder. Endvidere har vi besøgt skovlegepladsen ved Frøslev og haft et opklarende møde med Skov-og Naturstyrelsen i Sandkulen. Derudover har formanden haft adskillige kontakter med Vej- og Park i kommunen og korrespondancer med Skov- og Naturstyrelsen.

For medlemmerne har vi arrangeret affaldsindsamling den 13. april og et møde på Iller Slot den 25. maj.

Sandkulen:

En legeplads i Sandkulen har været et forslag som bestyrelsen har arbejdet med gennem flere år. Ved nærmere kontakt med myndighederne er det gået op for bestyrelsen, at opgaven havde en størrelse, der ikke stod mål med vores økonomi, og kunne vi nu forvente lokal opbakning, som dette krævede? Legepladsens løbende vedligeholdelse og krav til sikkerhed er så omfattende, og Kommunen og Skov – og Naturstyrelsen vil ikke være med til nogen form for vedligeholdelse. Ved et besøg i Frøslev så vi på enkle, kraftige og vedligeholdelsesfrie legeredskaber, for det er i den retning opgaven skal løses. Bestyrelsen har vurderet, at brugerne i nogen grad kan være børn fra lokalområdet, men vi er bekendt med, at Broager Skole anvender området til en række årlige arrangementer med børn og forældre og man kunne forestille sig, at motionsafdelingen ved BUI kunne tænke sig enkle motionsredskaber, der styrker andre muskelgrupper end løbemusklerne. Uformelle møder med motionsafdelingen og Broager Skole bekræfter en interesse i projektet.

Bestyrelsen vil undgå motion-/legeredskaber, som kræver årlige, dyre eftersyn fra myndighedernes side, men ser muligheder i enkle, simple, solide motion-/legeredskaber for børn og voksne, som lauget selv kan montere og vedligeholde ved en årlig medlemsindsats.

Tanker om et toilet i området er ikke død. Kloakeringen af området vil gøre det enklere at tilslutte et toilet. Behovet er der i dag, og vil vokse med øget brug af stedet. Det primitive overnatningssted er populært i sommertiden, og her vokser også ønsket om et toilet i nærområdet.

Området er velegnet til at lave en ophalerplads til mindre både. Ved at fjerne dele af sivbevoksningen, vil der være plads til et antal biler med deres bådtrailere. Stedet anvendes i dag i nogen grad til formålet. Ved at lave cementerede spor, vil man gøre det lettere for brugerne og det vil uden tvivl øge antallet, som vil sætte deres joller og mindre speedbåde i vandet i Sandkulen. Bestyrelsen har foretaget en del indledende forespørgsler i den sammenhæng.

Ansøgningerne er faktisk klar til afsendelse, men bestyrelsen vil gerne spørge generalforsamlingen, om tanken bakkes op, og om man er villig til at yde en mindre arbejdsindsats til etableringen af cement-banerne.

Toiletmulighederne ligger et par år ud i fremtiden, hvorfor man passende kunne få den idé ind i kommunens langtidsplanlægning.

Beskæring af markveje.

En del markveje har gennem årtier tjent lokalbefolkningen som vandrestier, så man har kunnet nyde naturen og tjene til afveksling i de ruter man vælger til sine gå- og løbeture. En del af disse markvejet har mistet deres betydning for landmanden, og nogle kunne af landmanden ønskes nedlagt, så de store maskiner mere effektivt kan udnytte markerne. Der er f.eks. sket en total nedlæggelse af markvejen mellem Gl. Færgevej og Midskov. Det betyder, at mulighederne for at lægge rundture ud i Busholm-landskabet er blevet væsentligt reduceret. Ingen har gjort indsigelse. Man kunne frygte det samme ville ske med e Snævfoet mellem Iller Slot og Illervej og Rødevej, mellem Illervej og Illerstrandvej. Her har Park- og Skov været behjælpelig med at klippe bevoksningen, men det sker kun ved direkte henvendelse og kun for e Snævfot. Rødevej vil de ikke røre ved.

Bestyrelsen er betænkelig for den udvikling, og vi vil gerne yde en aktiv indsats ved at kontakte myndighederne og for øjeblikket undersøger vi mulighederne for at finansiere en klipning af Rødevej, da dette er højest påkrævet.

Det kunne være fint, hvis vi lokalbefolkningen ville stille deres tid og maskiner til rådighed, så Lauget kunne spille rollen som organisator og bakke op med øl og pølser. Arbejdet bliver så lavet af frivillige. Lauget mener, at den slags vil være medvirkende til at fremme sammenholdet i vores område og bevare områdets værdier som et godt sted at bosætte sig.

Bestyrelsen har endvidere henvendt sig til myndighederne omkring de dybe regn-render der skabes ved bakken mod Teglværket og omkring den del af cykelstien mellem Teglværket og Rideskolen, der løbe parallelt med rensningsanlæggets udløb. Bunden er blød og til tider umulig at passere uden man skal vaske cykel og fodtøj efterfølgende.

Affaldsindsamling:

Vi har haft et samarbejde med Brunsnæs-Iller Grundejerforening omkring indsamlingen af affald. Vi har ikke været for gode til at kommunikere med dem, og de har derfor valgt at fortsætte deres egen strandrensningsdag, som tidligere, uden om os. De støtter dog, at deres medlemmer deltager i vores indsamling, og det er vi glade for.

Bestyrelsen er glade for den opbakning vi møder til arrangementet, er glade for Mettes gæstfrihed og Dans pølser, og vi synes, det er en god dag. Desværre er det sikkert nødvendigt, at vi fortsætter med at rydde op efter andre, som ikke kan finde ud af at beskytte naturen for deres efterladenskaber.

Bestyrelsen har for øvrigt truffet aftale med Grundejerforeningen, at de står for udbedringen af adgangsforholdene langs gendarmstien ved Kejserdom. Dette sker i samarbejde med Bryggegården.

Iller Slot:

Mødet på Iller Slot forløb fint. 21 personer fik en fin rundvisning uden og inde. Tidligere beboere supplerede med spændende oplevelser og vi nød et godt kaffebord.

Iller Slot er til salg, så det var i sidste øjeblik vi fik besøgt Kirkens Korshærs institution.

Fremtiden.

Sidste år mødte en person op til generalforsamlingen udover bestyrelsen. Bestyrelsen var ikke fuldtalligt fremmødt.

Vi har haft en række møder, hvor det ikke er lykkedes os at finde datoer, hvor alle bestyrelsesmedlemmer til er møde op. De, der kommer, bliver derfor for bestemmende, og det er for få skuldre til at bære det, vi føler, vi bør tage os af. Derfor har vi i år inviteret til en god middag, fordi vi ønsker, at få så mange med som muligt til at møde op, så vi kan præsentere det vi laver, men også gøre bekendt, hvad vi forsømmer.

Vi kunne tænke os at lave en petanque-bane i Sandkulen, så vi gjorde noget for den voksne del af laugets medlemmer. Her kunne vi mødes til et slag petanque en gang om ugen i sommertiden, og her kunne vi lære hinanden at kende under hyggelige former og skabe baggrunden for et godt arbejde i vores Landsbylaug.

Vi har ikke haft kræfter til at løfte kontakten til de andre laug i området, og vi har måske også følt, at vi ikke kendte nok til befolkningens ønsker. Derfor vil bestyrelsen stille som en forventning til de kommende bestyrelsesmedlemmer, at vi alle møder op til mindst 4 møder om året. Arbejdet søges fordelt, så det ikke bliver for belastende for den enkelte.

Hjemmesiden har haft svære problemer, men er nu igen kommet op at stå. Problemet er, at vi helt har vænnet os af med at anvende den. Det må vi lave om på, og vi vil opfordre til, at brugerne lægger billeder og små kommentarer ind, så stedet efterhånden bliver en kommunikationsplatform for den del af os, som er fortroligt med EDB. Bestyrelsen kan også i langt højere grad bruge hjemmesiden til at kommunikere med lokalbefolkningen og f.eks. søge svar ved at lægge spørgsmål ud til diskussion på hjemmesiden.

Vi vil naturligvis fortsætte affaldsindsamlingen og næste år håber vi på at kunne invitere lauget til at besøge Bryggergårdens smukke have. I år havde vi faktisk en aftale, men vi valgte at udsætte det til næste år, da Iller Slot-arrangementet lå for tæt på havevandringen.

Hvis medlemmerne har en god i dé til et arrangement, så hører vi gerne nærmere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.