Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Generalforsamling 26 oktober 2019

 1. Velkomst ved formand Henning Rasmussen
 2. Valg af dirigent blev Carsten Novrup.
 3. Valg af referent blev Hans Jørgen Skjoldgaard.

Carsten Novrup startede med at generalsamlingen var varslet ifølge gældende regler.

 1. Bestyrelsens beretning:

Se bilag formandens beretning.

Under beretningen var der følgende indslag:

 1. Stille områder på Broagerland blev fremlagt ved Henrik Wengel

Efter at opstarten på ”Kunsten at gøre ingenting” har flere og flere tilsluttet sig projektet og det er resulteret i en folder Stilleområder Broagerland med kort og beskrivelse af 12 ruter på Broagerland. Hver rute er og gradueret i henh til Stilhed, herlighedsværdi, tilgængelighed og fremkommelighed.

 1. Samarbejde over grænsen ved Jan:

Der er et rigtigt godt samarbejde over grænsen hvor cykelfærgen har været med til at det er blevet styrket. Det er nu ” bundet ” op på INTERREK hvor der er muligheder for at søge penge hvor man kan få 50% nationale og 50% via INTERREK. Cykelfærgen er nu kommet med på listen som et projekt ”.

 1. Information om Landsbyforum ved Torben:

Der er i Sønderborg Kommune 36 landsbylaug. Landsbylaugene på Broagerland har fået kr. 500.000 til at udarbejde et forsøgsprojekt ”frilandsby”. Der er 5 Landsbylaug på Broagerland (Skodsbøl. Smøl, Vemmningbund, Skelde og BIB. Der har været afholdt borgermøde om projektet hos frk Jensen i Skelde og der deltog ca. 85 mennesker. Der blev nedsat 4 arbejdsgrupper, som arbejder videre med 4 emner.

Der er i sær fokus på Micro virksomheder som pga. nedgravet internet på Broagerland har mulighed for at drive en forretning ”. (se informationer på Broager.Dk)

 1. Gerhard fortalte kort om cykelfærgen:

Tak til alle donationer og i sær Morten som har sponsoreret materialer til renovering af Broen som er lejet af Holger Horne. Tak til Cykel færgens venner som har hjulpet under hele sejladsen og de kommer både fra lokal området men også længere væk fra. Bemandings plan er på plads til 2020 og der kan allerede nu bestilles gave kort.

Sønderborg Kommune har ved budget forhandlingerne besluttet at Cykel Færgen vil få et beløb som ikke er kendt endnu. Billet priser er ikke fastlagt endnu.

Der var 1650 personer med færgen som har bestilte billet over nettet og 100 som var betalende på færgen. Fordelingen var 65% fra DK og 35% fra Tyskland.

Kommentarer til cykelfærgen:

 • Man havde hørt ved et møde i Sønderborg at der var planer om en 50 personers færge som skulle lægge til i Brunsnæs?

Ifølge bestyrelsen var det ikke korrekt.

 • Lys fra lamperne gerer fastboende. Kan der sættes andre pærer i eller afskærme lyset?
 • Færgen sejler for hurtigt til og fra færgelejet

Begge problem stillinger tager bestyrelsen sig af.

 

 1. Ole Hansen spurgte til Sandkulen. Formanden beklagede, at det for flere år siden af Ole Hansen fremsatte forslag omkring anvendelse af Sandkulen ikke var blevet lukket på en generalforsamling – dette nu gjort, men synd, for det var et godt forslag. Endvidere omkring den kraftige beplantning. Den blev for 3 år siden klippet helt ned, og vort ønske var så en stubfræsning, men det gav Skov- og Naturstyrelsen ikke lov til, så nu er det hele groet til igen.

 

Formandens beretning blev vedtaget.

 

 

 1. Kassererens beretning og regnskab:

Torben fortalt at der er et på selve driften i BIB og det var omdelt.

Regnskabet blev vedtaget.

Derudover er der et regnskab på selve færgedriften som bestyrelsen har valgt at holde uden for det alm. Driftsregnskab.

Ole Hansen spurgte indtil færge regnskabet. Der opstod uenighed og da Ole Hansen syntes det ikke foregik som det skulle valgte Ole at forlade generalforsamlingen.

Kontoudtog på samtlige posteringer på cykelfærgens drift blev efterfølgende omdelt som information.

 1. Indkommende forslag:

Kasserer Torben Wridt havde fremsendt forslag om at sætte en sætning ind i vedtægterne omkring tegningsretten – forslag vedtaget uden bemærkninger

 1. Valg.

Torben Wridt ønskede ikke genvalg – Valgt blev Carsten Novrup

Genvalgt blev Gerhard Jacobsen og Jan Jessen.

Suppleanter som er Morten Petersen og Hans Peter Novrup genvælges

 

 

 1. Eventuelt

Henning takkede Torben Wridt for sit arbejde i bestyrelsen og dirigenten for sin ledelse af generalforsamlingen.