Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 15-06-2015

Bestyrelsesmødet i Brunsnæs, Iller, Busholm landsbylaug.
Tid: mandag den 15. juni 2015 kl. 15.00
Sted: Christian Frederiksen, Klør-Fire 20

Deltagere Christian Frederiksen (CF), Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS), Henning Rasmussen (HR), Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Paulsen (KBP), Torben Christensen (TC), Daniel Veng (DV) og Jeanette Bram (JB).
Fraværende: DV og JB
Referat:
Referat fra sidste møde .___________________________________________________________
Ingen bemærkninger.

Nyt fra formanden_HR____________________________________________________________
Orientering om ophaler-/parkeringspladsens forsyning med nye sten og flytning af rækken.
De nye sten er placeret. Buskadset klippet. Én sten er flækket. HR ser på den og beslutter, om den skal skiftes ud. Den aflange sten accepteres. Arbejdsholdet ville ikke placerede brugte sten langs stranden ud for Brunsnæs-Fjordvej 26, uden tilladelse fra Kystinspektoratet

Spejderlejr 2016. Kontakt med Smøl om materiale. Er der sket noget her?
HR har givet tilsagt om at medvirke til Smøl Landsbylaug, men har kun fået tilbagemelding om, at de har modtaget henvendelsen.

Frivillighedsuge. HR omtalte, at bare vi viste flaget, så fik vi et beløb til gennemførelse. Vi kunne invitere til et projekt i Sandkulen? Yderligere initiativ skal ske af HR, hvis vi skal deltage. Er der noget nyt?
Connie vil komme med opgaver til os. Der er ikke kommet noget endnu.

Nyt fra Sønderborg Byråd. Kommentere høringen af Masterplanen, skal der tages yderligere initiativ af HR, da vi ikke berørte den side. Er der sket noget?

HR kan ikke finde masterplanen på sin computer. Usikkerhed rund om bordet, hvad det egentlig går ud på. Derfor kom vi ikke videre med dette punkt.
Den findes måske her http://sonderborgkommune.dk//search/resultater/masterplan
hvor man blandt en række masterplaner findes en der hedder: masterplan for Handel og Turisme. Mon ikke det var den vi skulle kommenterer? Jeg vil foreslå, at HR ser på den og finder formanden anledning til en snak om noget af indholdet, kan vi måske klare det på mail.

Sejltur på Flensborg Fjord Er der noget nyt her?
HR har truffet aftale med rederiet til en tur lørdag den 29. august med en tidligere spritbåd, hvor der er plads til 175 personer. Der er givet tilsagn om at medvirke fra Skelde og Smøl Landsbylaug, og de er bekendt med, at man deles om underskud og overskud. Ved at satse på 100 betalende gæster, kan man for 175 kr. pr. gæst få en tre timers sejltur og en sildeplatte fra Per Vadgaard Nielsen. Man kan købe øl og snaps om bor til spritbådspriser.
HR undersøger pris på bus frem og tilbage.
Bestyrelsen er på det rene med, at initiativet kan give såvel over- som underskud, men bestyrelsen bakker op om initiativet, selvom vi er blevet holdt uden for beslutningsprocessen. CF gør opmærksom på, at de andre laug ikke er så økonomisk stærke som os i BIB.
Er det ikke en god og nødvendigidé, at HR laver en reklame for turen som kan runddeles, eller sendes ud til de, der har mail og som kan trykkes som plakat. Plakaten skal sendes til de andre laug. Der skal tilmelding og betaling forud, så folk ikke bare bliver væk, hvis vejret er dårligt.

Nyt fra kassereren_HH_____________________________________________________________
Der er lidt over 25.000 kr. i kassen, hvoraf hovedparten er til ildsjælepuljen.

Møde med politikerne den 17. juni___________________________________________________
Hvilke aftryk ønsker vi at sætte på det møde?
Hvordan sikrer vi, at vi når igennem med vore budskaber?
Hvem gør hvad?
Vi ønsker at få afklaret betingelserne for lovliggørelsen bagud. Fremad vil vi gerne vide, om regler bliver som skitseret i den plan vi blev bekendt med, da man endnu arbejdede for en ny lokalplan for området.
Vi ønsker at gøre udvalget bekendt med problematikken omkring de offentlige toiletter, der er opsigelig med at års varsel fra begge parter. Landsbylauget bør have et tilsagn om forståelse om en hurtig reaktion, hvis en opsigelse pludselig er aktuel.
Hvad med de rygter om en 25 års udlejningsgaranti, der er tilbudt kommunen af udlejer?

Rydning af buske og træer. CF ______________________________________________________
Orientering vedrørende mødet med Erik Erbst fra Kommunen og rydning af Sandkulen og lergrave den 10. juni.
Kan allerede orientere om, at Erik Erbst med chef ikke dukkede op, og der skulle pirkes længe i hans hukommelse, før han måtte indrømme, at han vist selv havde fastsat dagen og mødet.
Han vil kontakte mig for et nyt møde, men kunne også fortælle, at lige nu havde han ikke mange klienter.

CF skriver til Ebbe Enø om en ny dato.

Velkomstfolder CF ______________________________________________________________

HR udarbejde et indlæg om KROLFF, ophalerplads (udsendt)
KBP udarbejde et indlæg om Kitsurferne, hobbyfiskeri, bådhavne
CF udarbejder en forkortet og helt lokal historisk oversigt. Lidt om Cathrinesminde og Strandhjem (Udsendt)
HH livet i en landsby på godt og ondt??
TC Turisme på landet??
HJS Erhvervslivet i BIB-området, alternativ behandlingsformer

Arbejdet forventes færdig 1. august fra grupperne. HH, TC og HJS aftalte at arbejde sammen om projektet.
HR vil hjælpe CF med den endelige redaktion, indsamling og udvælgelse af fotoillustrationer.

Gendarmstien med de manglende muligheder for overnatninger KBP og TC________________
Er der sket en forandring mht. vandrere på gendarmstien.
Reaktioner på udsendt opfordring til at servicere vandrerne.

KBP har registreret en forøget interesse for overnatning.
TC orienterede, at Iller Slot iflg. aftale med Dancenter godt må udleje som BB i de perioder Dancenter ikke gør brug af huset.
HR har tænkt at åbne op for BB i overetagen, hvor der er to dobbeltværelser til rådighed.

Opslagstavlen i Iller_____________________________________________________________
Der er bestilt lister, bagplade og plexiglas hos Kirkegård i Egernsund. Når det kommer, vil CF samle og sætte op sammen med HH.

Cyklisters kørsel gennem sommerhusområdet CF_____________________________________
Enighed om, at hvis ønsket rejses af lokalbefolkningen, tager vi kontakt med de klubber, hvorfra cyklisterne kommer.

Eventuelt______________________________________________________________________
HJS tager kontakt med Holgers nabo, Torben Wridt, Illervej 23, for at undersøge den konflikt der kan være mellem ønsket om ro til fugleyngel i Broager Vig og tilladelsen til at dyrke sin kitsurfing-hobby.

Næste møde____________________________________________________________________

Tirsdag den 18. august kl. 15.00
Holger Horne, Engen 2
CF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.