Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 08-01-2015

Bestyrelsesmødet i Brunsnæs, Iller, Busholm landsbylaug.                Tid:   Torsdag den 8. januar 2015 

Sted: Hans Jørgen Skjoldgaard, Illerstrandvej 10 

 

DeltagereChristian Frederiksen (CF), Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS), Henning Rasmussen (HR), Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Paulsen (KBP), Torben Christensen (TC), Daniel Veng (DV) og Jeanette Bram (JB). 

Fraværende: DV og JB 

Referat: 

Referat fra sidste møde .___________________________________________________________ 

Ingen bemærkninger 

 

Nyt fra formanden________________________________________________________________ 

Herunder Landsbyhøjskolen 30-31 jan.   

Formanden appellerede til, at vi stiller 3 mand  fra  

Bestyrelsen. HR tilmelder sig. KBP, TC  og CF spørger lige derhjemme, om de må få lov.  

 

Nyt fra kassereren________________________________________________________________ 

Intet nyt.  

 

Affaldsindsamling 19. april _________________________________________________________ 

Datoen fastsat til 19. april. Ansvarlige personer er som sædvanlig HH og KBP.  

HH kontakter Mette Petersen om husly og KBP kontakter Dan Nielsen om pølser.  

De nødvendige oplysninger om sted, tidspunkter tilmelding osv. skal afleveres til CF inden udgangen af februar, så der kan laves en husstandsomdelt seddel.  

 

Krolffbanen skal introduceres for beboerne___________________________________________ 

I april-maj måned tilbydes beboerne i BIB´s område at få et kursus i KROLFF på Strandhjems græsplæne. Det nærmere aftales af CF med Torsten Slottved.  

Generalforsamling med foredragsholder  uge 44________________________________________ 

Datoen blev fastsat til uge 44 hvor ugedagen aftales med aftenens hovedtaler og mulighed for at låne lokalet. Vi enedes om følgende mulige emner til trækplaster. 1. Kurt Dalgård, 2. Torben Vestergård om kyst-  og fjordfiskeri i gamle dage langs Iller Strand. 3. Jørn Lehmann Petersen og 4. Asta, fra Busholm. CF kontakter de første 2 på listen.  

 

Lille udflugt for broagerlands landsbylaug lige efter sommerferien___________________ 

HR og HH kontakter de øvrige landsbylaug på Broagerland for at undersøge, om de vil være med til at leje et skib for en sejllads på Flensborg Fjord med påstigning i Egernsund. Tidspunktet lige efter sommerferien vil være velegnet. De andre laug skal naturligvis være parate til at dele underskud såvel som overskud.  

 

 

Broagerland og 1864. En biludflugtstur med Chr. Frederiksen____onsdag den 17. juni kl. 19.00__ 

Der er omkring 30 km kørsel på det smukke Broagerland, hvor der holdes stop med mellemrum, og hvor man på stedet hører, om de begivenheder man ved har fundet sted på Broagerland. Her har omkring 10.000 soldater været indkvarteret. Kørsel fra parkeringspladsen i Brunsnæs. 

 

Parkeringsplads_/  Ophalerplads_________________________________________________ 

HR har under ankefristen anmodet om at få præciseret, at de 12 m er fra skel ved vejen og intet har med hushjørnet at gøre – hushjørnet blev bare brugt som pejlemærke med bemærkning om, at det var ca 1,5 m syd for hushjørnet, at 12-meter grænsen var. 

KBP finder sten til afgrænsningen, efter at han og HR har optalt hvor mange der skal bruges og hvor store de skal være. Derefter aftales den praktiske Arbejde med Conni fra Landsbyforum. 

HR har aftalt med Vej og Park, at man kigger på belægning mv igen, når vi har fået lagt stenene, lige som de formentlig i løbet af et par måneder kan yde os et antal køreflise til at lægge ovenfor den støbte ophalerplads. 

 

Fældning af træer og buske_____________________________________________________ 

CF udarbejder et skrift til myndighederne for at få flygtninge eller nyttejobsmedarbejdere til at fælde de vildtvoksende busk- og træbevoksninger, der hindrer udsynet til de gamle lergrave langs Illerstrandvej. Dette er anbefalet i den landskabsanalyse, der i sin tid blev udarbejdet af Thing &Wainø. Sandkulen og lergraven ved Cathrinesminde medtages.  Ansøgningen laves i samarbejde med Torben Vestergård.  

HR orienterer Dan Nielsen om Oles plan og vor beslutning om at gå videre. 

Eventuelt_____________________________________________________________________ 

Intet 

 

 

Næste møde_________onsdag den 4. marts kl. 15.00 hos Torben på Iller Slot______________ 

                                                                                                                                        

  CF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.