Spring til indhold

BIB.landsbylaug

BIB – årsregnskab 2019/30.09.2020

Indtægter

Materiel Tilskud 47 775 kr
Køb 6 297 kr 41 478 kr
Tilskud Sønderborg kommune 5 500 kr 46 978 kr

Udgifter

Generalforsamling 2 582 kr
Møder 2 347 kr
Gebyrer 238 kr
Gaver 600 kr 5 767 kr

========

Status

Bankbeholdning primo 21 095 kr
+ årets overskud 41 211 kr
Bankbeholdning ultimo 62 306 kr
========

========

sign_________________________________________

Henning Rasmussen, formand/kasserer

 

sign_________________________________________

sign__________________________________

Heike Horne, bilagskontrollant

Erik Lorenzen, bilagskontrollant