Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 13-11-2014

Landsbylaug: BIB 

Konstituerende møde den 13. november 2014 

Hos Henning Rasmussen, Klør Fire 4. 

kl. 15.00 

DeltagereChristian Frederiksen (CF), Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS), Henning Rasmussen (HR), Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Paulsen (KBP), Torben Christensen (TC) 

Fraværende: Daniel Veng (DV) og Jeanette Bram (JB). 

Dagsorden: 

 1. Konstituering efter generalforsamlingens nyvalg                                    . 

Valg af formandvalgt blev:  Henning Rasmussen  

Valg af næstformandvalgt blev:  Klaus Bonde-Paulsen 

Valg af kasserervalgt blev:  Holger Horne 

Valg af sekretærvalgt blev:  Christian Frederiksen 

Valg af WEB-mast valgt blev:  Torben Christensen 

Bestyrelsesmedlem                     Hans Jørgen Skjoldgaard 

Alle valg skete uden modkandidater. 

 

 1. Orientering om arbejdsopgaver (igangværende og kendte fremtidige). 

Punktet er tænkt som en orientering til vore nye medlemmer i bestyrelsen (incl. suppleanterne), så de ”nye” lidt bredt kunne føle sig orienteret i de arbejdsopgaver bestyrelsen har været involveret i, hvad man kan forestille sig kommer til at fylde i den forestående perioder og hvilke nye punkter der sandsynligvis dukker op.  

 

 1. Cykelfærge 

Hænger sammen med Gendarmstien. En soldrevet færge i timedrift mellem Brunsnæs og Drei mellem Holnis og Bockholm, kan blive en realitet om 2-3 år, hvis alle ting falder på plads. Passagertallet skal være under 13, hvor de umulige krav til færger ikke skal opfyldes. En deltidsansat konsulent fra Turistforeningen arbejder med at få opgraderet gendarmstien til 1. division, hvor en cykelfærge over fjorden kan være et yderligere aktiv, der kan fremme turismen. Bestyrelsen vil uden tvivl blive involveret i dette arbejde på en eller anden måde i det kommende år.  

 

 1. Huller i vejene 

Punktet omkring huller i vejen langs fjorden (Illerstrandvej, Brunsnæs Fjordvej) blev rejst under generalforsamlingen. Ligeledes de fordybninger på tværs af vejen, der flere steder indikerer fjernelse af materiale under vejen i forbindelse med drænunderføring. HR vil snarest forfatte et brev til Vej og Park med angivelser af de steder, hvor en reparation skønnes nødvandig, inden vinteren rigtig sætter ind.  

 

 1. Møde med fredningsmyndighederne fredag 7. nov. 

HR orienterede kort om forhistorien og forløbet af fredningsmyndighedernes besøg ved parkeringspladsen. KBP og HR vil sammen se på antallet af sten, der skal flyttes ind bag en 12 m linje, målt fra skelpælen mod syd og ud til den yderste skelpæl, markeret af den yderste sten. KBP vil skaffe de nødvendige sten til linjen, hvorefter stenene vil blive flyttet til deres nye plads af langtidsledige kommunalt ansatte. 

 

 1. Gendarmstien 

En konsulent fra Turistforeningen arbejder som nævnt på at få Gendarmstien op i ”1. division. ” Det vil betyde en langt stærkere markedsføring af stien i specielt tyske områder, hvorfor det kan forventes et større pres på overnatningsønsker/spisesteder og oplevelser.  

Ønsker om nødvendige reparationer af gendarmstien bør ske i samarbejde med andre landsbylaug, der som os har Gendarmstien i deres område. Denne koordinering kunne være en af vinterens opgaver for bestyrelsen.   

 

 1. Ophalerrampen/parkeringspladsen 

Forhjulstrukne biler kan have et problem med at trække deres båd op ad slisken, da deres hjul hurtigt kommer ud i grus. KBP foreslår, at vi undersøger hos kommunen, om de har et antal ældre kørefliser, som kan lægges mellem vej og ophalerrampens cementbane. HJS foreslog nogle fliser lagt ivandet i forlængelse af rampen, så traileren med båden på ikke skal trækkes op over så høj en kant.  

Der blev foreslået, at holdet der skulle flytte sten på parkeringspladsen, medbragte det nødvendige antal fliser.  

Mon ikke det vil være OK, at HR, KBP og HJS tager sig af det videre fornødne? 

 

 1. Aktivitetsprogram det næste år 

Bestyrelsen plejer at lave indsamling af affald langs veje og kyst som et fast punkt på årsprogrammet. Det vil vi igen gøre til foråret. Så har vi som et fast programpunkt en interessant person, helst hentet i nærområdet, der kan være trækplaster ved vores generalforsamling i oktober.  

Et udskudt punkt fra dette års program er en aften omkring 1864, og det der skete på Broagerland i den sammenhæng. Hvis dette skal gennemføres, stiller CF sig gerne til rådighed.  

En sejltur på fjorden har været på programmet de sidste to år. Man kunne forestille sig, at vore nabo-landsbylaug villevære med på idéen med en større båd og måske med en frokost ombord. Udgangspunkt i Flensborg/Egernsund? HR taler med de andre landsbylaug herom. 

En virkeplan for det kommende år skal være med på første møde i januar 2015 

 1. Vedtægtsændringer til næste generalforsamling 

Der var problemer med valgproceduren ved dette års generalforsamling, så vi skal have udarbejdet vedtægtsændringer til engang i august/september måned. HR sørger for, at det kommer på dagsordenen.  

 

 1. Markveje 

Der blev orienteret om de tiltag, landsbylauget havde foretaget for år tilbage. Anledningen var fjernelse af en vigtig markvej mellem Midtskov og G. Færgevej. Bestyrelsen er overbevist om det nødvendige i at holde øje med vore hegn og markveje, så de ikke forsvinder. De har stor rekreativ værdi for beboerne i nærområdet. Punktet sættes på dagsordenen på bestyrelsens møde i januar.  

 

 1. Det særligt bevaringsværdige område 

Landskabsarkitekterne bag den rapport der blev lavet omkring industrilandskabet mellem Sandkulen og Cathrinesminde rummer bl.a. en opfordring til at få synliggjort de gamle menneskeskabte lergrave. Det gøres bl.a. ved at få fjernet buske og træer, så skrænterne fremstår tydeligt for turisterne i området. Det kan evt. gøres i samarbejde med Cathrinesminde Teglværksmuseum, det kan sende en opfordring til kommunen om at anvende de langtidsramte arbejdsløse medborgere til dette arbejde. Det kan kun udføres med lodsejernes billigelse, der naturligvis skal indhentes.  Dette arbejde kunne CF jo passende tage sig af, måske sammen med TC 

 

 1. Naturen, arbejdspladser, transport mv. 

Der er for øjeblikket en bus til rådighed i tre måneder med base i Skelde, hvor man kan bestille en tur ved henvendelse. Det er et led i et forsøg, som har til formål at styrke en kommende anderledes, mere smidig og måske også billigere transport i landdistrikterne, som kan være medvirkende til øget bosætning.  

 

 1. Sandkulen 

Ole Hansens forslag om at få ryddet Sandkulen for store dele af den bevoksning, der langsomt kvæler stedet, og få søgt myndighederne om tilladelse til at gøre plads til en lille kiosk/toiletbygning skal hurtigt på bordet i bestyrelsen.  

 

 1. Næste møde:_____________________________________________________ 

 

Torsdag den 8. januar 2015 hos Hans Jørgen Skjoldgaard, 

Illerstrandvej, kl. 15.00                                                     cf. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.