Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 22-09-2010

Referat

Fra bestyrelsesmødet torsdag den 22. september, 2010,

der blev afholdt hos Klaus B. Poulsen, Illerstrandvej

Mødt var: Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Poulsen (KBP) Christian Frederiksen (CF). Anne Chathrine Breede Struck (ACS)

Godkendelse af referatet: Referatet fra sidste møde blev godkendt.

1. Nyt fra formanden:

KBP fortalte om mødet med en repræsentant for Skov og Naturstyrelsen omkring legeplads og ophalersted på området ved Sandkulen. Lauget skal regne med, at der ikke vil kunne ydes midler til vedligeholdelse af legeplads fra hverken Skov og Naturstyrelsen eller de kommunale myndigheder. Midlerne til etablering af de tænkte forandringer, skal ligeledes fremskaffes af Lauget ved ansøgning til fonde og ved medlemsarbejde. Pladsen vil dog fortsat fremover blive plejet, som det sker nu. Også efter eventuelle forandringer.

Ansøgningerne om tilladelserne ligger ved myndighederne, og vi afventer svar.

Skulpturer: KBP har forsøgt at få tilsendt billeder og størrelser på de skulpturer, der skal anbringes i vores område. Så snart dette foreligger, vil bestyrelsen blive orienteret.

2. Legeplads

Bestyrelsen var enig om at indstille til generalforsamlingen, at de legeredskaber der blev sat op, var solide og så vedligeholdelsesfrie, som man nu kan skaffe det. Man skal påregne en medlemsindsats til etablering og måske skal der være et årligt træf til vedligehold. Der skal fjernes en del buskads og

3._Ophalerplads

Bestyrelsen var enig om, at ophalerpladsen var til mindre både, af den slags, som i dag anvender stedet til søsætning. Man kunne både lægge kørefliser til bådtrailerne, eller støbe på stedet. Kommunen skal tilskyndes til at fjerne det buskads og siv, som i dag fylder op på forstranden, så der er plads til et antal biller med trailere.

4._Generalforsamlingsmødet

Mødet blev fastlagt til torsdag den 4. november kl. 18.30 på Cathrinesminde. CBP forespørger.

For at få så mange deltagere som muligt til at deltage i generalforsamlingen, blev det vedtaget, at vi skulle mødes over et godt måltid mad. Vi enedes om at spørge Per Vadgaard Nielsen, Strandhjems kok, om at levere. CF forespørger.

Vi var enige om, at der skulle være en skriftlig årsberetning, at bestyrelsen skulle holde 4 årlige møder fast og at generalforsamlingen skulle planlægges således, at vi fik idéer fra og tilsagn til de opgaver, bestyrelsen fremover vil arbejde med.

Bestyrelsen var enig i, at vi vil arbejde for en fortsættelse af vores Landsbylaug, og at den kommende generalforsamling vil være et fingerpeg om medlemmernes opbakning til det projekt.

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer skal hver især tage kontakt med emner til den kommende bestyrelse.

Der skal rundsendes invitationer til alle husstande.

5._Hjemmeside

Hjemmesiden skal inddrages af alle kræfter. ACS vil tage kontakt med hjemmesidens administrator for at få den nødvendige instruktion til at styre siden.

CBP har nogle kontakter, som skal sendes til ACS.

Dagsorden, referater, emner til åben diskussion, billeder og begivenheder skal sendes til CBS, så de kan komme på hjemmesiden.

6._Stier

Stien ved Iller Slot er blevet klippet, men noget sent. KBP vil se, om han kan få en landmand til at klippe Rødevej.

7._Evt.

Intet.

8._Næste møde:

Ingen ny dato fastlagt før generalforsamlingen. CF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.