Spring til indhold

BIB.landsbylaug

BIB – årsregnskab 2019/30.09.2020 – konto 2

Indtægter

Materiel Billetindtægt mv 57 363 kr
Sponsorer 19 784 kr
Havnepenge 275 kr 77 422 kr

 

Udgifter

Leje Rødsand 111 440 kr
Sundhedsattester 15 485 kr
Diverse udgifter 1 705 kr
Gebyrer 1 500 kr 129 680 kr
Underskud 52 258 kr
=========

 

=========

 

Status

Bankbeholdning primo 99 522 kr
+ årets underskud 52 258 kr
Bankbeholdning ultimo 47 264 kr
========

========

sign_________________________________________

Henning Rasmussen, formand/kasserer

 

sign_________________________________________

sign__________________________________

Heike Horne, bilagskontrollant

Erik Lorenzen, bilagskontrollant