Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 07-05-2015

Bestyrelsesmødet i Brunsnæs, Iller, Busholm landsbylaug.
Tid: torsdag den 7. maj 2015 kl. 15.00
Sted: Klaus Bonde-Paulsen, Illerstrandvej

Deltagere Christian Frederiksen (CF), Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS), Henning Rasmussen (HR), Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Paulsen (KBP), Torben Christensen (TC), Daniel Veng (DV) og Jeanette Bram (JB).
Fraværende: HJS, HH, TC, DV, JB.
Referat:
Referat fra sidste møde .___________________________________________________________
Ingen bemærkninger

Nyt fra formanden_HR____________________________________________________________
Ole Smøls forslag omkring Sandkulen. HR tager kontakt med Connie om at udarbejde et projektforslag om emnet. Er der noget nyt her?
Afventer rydning af området, hvorefter der tages kontakt med Connie.

Lokalplanudkastet fra kommunen. Er der noget nyt her?
Intet nyt. Vil komme til høring i lokalområdet.

Spejderlejr 2016. HR udsender materiale
BIB går sammen med Smøl om at udarbejde materiale HR,CF deltager. HR knytter kontakt.

Bæredygtige landsbyer. HR udsendt materialer
Meget spændende rundvisning i kommunen af bygninger og ideér. Tilmelding til HR inden 24. maj

Frivillighedsuge. HR udsendt materialer
HR omtalte, at bare vi viste flaget, så fik vi et beløb til gennemførelse. Vi kunne invitere til et projekt i Sandkulen? Yderligere initiativ skal ske af HR, hvis vi skal deltage.

Nyt fra Sønderborg Byråd. HR udsendt materialer
Orientering. Skal vi tage initiativ til at kommentere høringen af Masterplanen, skal der tages yderligere initiativ af HR, da vi ikke berørte den side.

Udviklingsplaner ??_____________________________________________________________
CF har rundsendt det lokalhistoriske afsnit, men der skal vel mere på. Analyse, visioner, strategier, handling.
Hvad gør vi?
Connie har taget materialet med hjem og arbejder på planen. CF sender den historiske del til Connie, så det kan indgå i planen.

Rydning af buske og træer. CF ______________________________________________________
Der her været forhandlinger med næsten alle grundejere i de berørte områder med varieret resultat.
Har meddelt kommunen, at vi er klar til at mærke af, hvad der må fældes. Er i tvivl om vi skal benytte lejligheden til at få Rødevej beskåret og ryddet skråningen ned mod Vesterleds lergrav.
CF kontakter Vesterled teglværk for at aftale evt. rydning af nordøstsiden af Rødevej.
HR fortalte, at det er samme hold der ordner parkeringspladsen ved Ophalerstedet der også vil rydde buske og træer.

Fællesmødet med Smøl – Vemmingbund – og Skelde om velkomstfolder CF ______________
Det sidste møde før trykningen af en velkomstfolder holdes på mandag den 11. maj.
Der mangler endnu det indlæg fra BIB´s område, der skal lægges ved. Hvad skal dette indeholde?

HR udarbejde et indlæg om KROLFF, ophalerplads
KBP udarbejde et indlæg om Kitsurferne, naturen, hobbyfiskeri, bådhavne
CF udarbejder en forkortet og helt lokal historisk oversigt. Lidt om Cathrinesminde, Strandhjem
HH livet i en landsby på godt og ondt??
TC Turisme på landet??
HJS Erhvervslivet i BIBområdet??

Indlæggene skal være til næste møde: den 1. juli, så de kan diskuteres.

Nyt fra kassereren_HH_____________________________________________________________
Kassereren fraværende

Evaluering af affaldsindsamling 19. april _____________________________________________
Færre lokale deltagere end tidligere. 6 hold havde valgt at gå tildelt rute inde mødedagen. CBP beretter, at han kørte en fyldt trailer på lossepladsen. Hyggelig eftermiddag på Iller Slot med pølser og vand.

Evaluering af Krolffbanens indvielse _________________________________________________
Banen, Danmarks smukkest beliggende Krolffbane, blev indviet af 8 spillere, ledsaget af træner Torsten Slottved. Vejret var fint, og banen bestemt vanskelig for nybegyndere. Bestyrelsen håber, at banen må blive brugt af flere, så man opfordrer til at man tager naboerne med.

Fjordsejllads for broagerlands landsbylaug lige efter sommerferien_________________
Hvordan går det med aftalerne?
HR redegjorde for vanskeligheder med salg af båd og afventning af besked fra andet selskab. Aftalen skal være klar inden 5. juni, hvor sedler skal runddeles vedrørende 1864 I bil.

Parkeringsplads_/ Ophalerplads__KBP-HR___________________ _______________________
Der har været kontakt med kommunen. Der er aftalt fremgangsmåde med afhentning af passende sten ved Wolffsgård og en dato for hvornår det passer ind i Plan og Miljø vil blive meddelt.
Benytte lejligheden til at få sandet bort fra ophalderpladsens rampe?
Kommunens folk burde egentlig have været i gang på mødedatoen. HR kontakter for at høre nærmere.

Gendarmstien med de manglende muligheder for overnatning og køb af mad_CF HJS_____
En seddel med problematikken er delt ud til de nærmestboende. Det er ligeledes sket i Gammelgab, Kragesand. Har der været forespørgsler eller reaktioner?
Der har været en enkelt reaktion på runddelt seddel. CF deltog i åbningen af Gendarmstien som europæisk kvalitetsvandrevej, med taler og forklaringer. Åbningen er omtalt i den trykte lokalpresse.

Lille færgeforbindelse mellem Brunsnæs og Holnis. CF_________________________________
Med de politiske tiltag på området, er bolden nu efter CF´s mening skudt til hjørne. Vi må afvente initiativer fra privat side omkring en cykelfærge/passagerfærge. Når det økonomisk ikke kan lade sig gøre (som jeg desværre tror, vil være virkeligheden), kan sagen igen tages frem, hvor færgen betales af ansøgte midler og driften dækkes af billetindtægter. Noget nyt i sagen?
Bestyrelsen afventer initiativer fra kommunalt hold.

Opslagstavlen i Iller_____________________________________________________________
Vi har aftalt, at der skal være plads til 4 Stk. A4. CF afventer plade af metal, skåret i det rette mål.
Metalpladen leveres snarest til CF, hvorefter profilliste kan bestilles.

Eventuelt_____________________________________________________________________

Næste møde__________________________________________________________________
Onsdag den 1, juli hos CF kl. 15.00 CF.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.