Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde den 26 juli 2021 på Rødsand

Hans Jørgen, Gerhard, Carsten, Torben og Henning

  1. Det går fint med Cykelfærgen, hvor Palle har overtaget driften. De frivillige hjælpere vil gerne lave en forening, så alt er sat i system. Gerhard indkalder til stiftende generalforsamling
  2. Aftale med ejerne på kroen omkring broen. Vi vil få tilbud på at få lavet nogle småting og ejerne vil forsøge at få bygget en ny bro – gerne lidt længere.
  3. Kroen vil endvidere foreslå kommunen, at de opfører nye toiletter på deres gamle trægarages plads (lige neden for hækken ind til Dalsgaard). Vil stille grunden til rådighed for en længere årrække.
  4. Broagerland indstillet til ”Årets Landsby”
  5. Fællesarrangementet ”Det levende Teglværk” blev igen en succes. Det er samarbejde mellem landsbylaugene og Museum Sønderjylland.
  6. Generalforsamling (for 2 år) afholdes på Cathrinesminde den 21. oktober 2021. Indkaldelse og opfordring til at deltage udsendes i uge 39. Der arrangeres kun spisning, hvis Cathrinesminde har fået installeret ny opvaskemaskine. Den de har fået installeret er en alm husholdningsmaskine. Det er vigtigt med et godt fremmøde, Idet 2 bestyrelsesmedlemmer er flyttet fra området og nr 3 er på vej. Endvidere er 1 bestyrelsesmedlem holdt op pga sygdom

Henning