Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat af bestyrelsesmøde 29 januar 2018

CYKEL- OG PASSAGERFÆRGE OVER FLENSBORG FJORD

Deltagere: Henning Rasmussen, Hans Jørgen Skjoldgaard, Torben Wridt, Torben Christensen, Gerhard Jacobsen, Hans Peter Novrup, Morten Petersen,  Jan Jessen (referent)

  1. OPLÆG TIL SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BIB OG TREDJEPART VED OUTSOURCING AF FUNKTIONER OG OPGAVER

Før bestyrelsesmødet er udsendt oplæg til samarbejdsaftale.

Oplægget godkendt med henblik på gennemførelse.

  1. OPSTART AF FÆRGESEJLADS I 2018

Før bestyrelsesmødet er udsendt oplæg som basis for henvendelser til virksomheder for medfinansiering i opstartfasen 2018.

Oplæg revideres af Jan efter kommentarer pr. dags dato.

Virksomhedskontakt således:

  • GJ: Gråsten Tegl, IP Nordic, Strandhjem
  • HJS: Petersen Tegl, H.P. Therkelsen, Fleggaard
  • MP: Vitfoss
  • JJ: Linak

(Anders K. Brandt formidler kontakt til Brdr. Ewers)

Medfinansieringsopgaven har absolut førsteprioritet. Opgaven afsluttes hurtigst muligt. Senest 15. februar.

Revideret dokument er vedlagt referatet

  1. NÆSTE BESTYRELSESMØDE

MANDAG 19. FEBRUAR KL. 10.00 HOS HJS ILLERSTRANDVEJ 10

 

JJ/29.01.2018