Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat af bestyrelsesmøde 21. Januar 2019 KL. 15.00 – 17.00

Deltagere: Henning Rasmussen, Gerhard Jacobsen, Torben Wridt, Torben Christensen, Hans Jørgen Skjoldgaaard, Jan Jessen (ref) Hans Peter Novrup

Afbud: Morten Anker Petersen

Dagsordenspunkter

  1. Konstituering bestyrelse

På baggrund af valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter på generalforsamling den 25. oktober 2018 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Henning Rasmussen (HR)

Næstformand: Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS)

Kasserer: Torben Wridt (TW)

Sekretær: Jan Jessen (JJ)

Webmaster: Torben Christensen (TC)

Medlem: Gerhard Jacobsen (GJ)

 

Suppleanter: Hans Peter Novrup (HPN), Morten Anker Petersen (MAP)

  1. Nyheder og status

 2.1 Kassereren og økonomi ved TW

 Indestående på bankkonti per 15.01.2019:

Driftskonto (Kto 1)              20.804,75 DKK

Investeringskonto (Kto 2)    136.990,73 DKK

Euro konto:  Kto 3)                 1.020,70 EUR

Indestående på Kto 3 bibeholdes indtil videre i Union Bank.

 

2.2 Cykelfærge ved GJ

 2.2.1. Generelt

 Betegnelsen cykelfærgen benyttes som navn på det projekt, hvis mål er en landsgrænseoverskridende færgeforbindelse mellem to lande over Flensborg Fjord. Udelukkende for anvendelse af cyklister eller vandrende og som vil sammenbinde 2 fantastiske stisystemer med oplevelsesmuligheder mellem to lande over Flensborg Fjord. En sådan færgeforbindelse med op til 5 havne i spil og 2 lande er unik.

Der er udarbejdet forretningsplan på dansk og tysk, som er nøglen for forståelse og har været et væsentligt element for forståelse og kommunikation og den opbakning der er etableret på såvel dansk som tysk side af Flensborg Fjord. Arbejdet med forretningsplanen har medført et antal anbefalinger, herunder anvendelse af en nybygget solar færge.

Efter forretningsplanens vedtagelse er besluttet at gennemføre et implementeringsforløb med tilføjelse af en Fase 1, som udgør et praktisk orienteret 2-årigt testforløb med en eksisterende ikke solar færge for afklaring af praktiske udfordringer.

Etablering af grundlaget for fase 1 har været en krævende og lærerig proces. Forløbet har givet bonus og vi er nu tæt på lande en aftale med et rederi vedrørende fase 1 og som vil være af betydning for Fase 2 med solarfærgen.

2.2.2 Donation til testforløb med cykel- og passagerfærge over Flensborg Fjord 2019 og 2020

På BIB’s generalforsamling 25. oktober 2018 blev der ved enstemmighed vedtaget opbakning til gennemførelse af indsamling for donation til økonomisk konsolidering af testforløbet.

På fællesmøde for landsbylaugene på Broagerland er tilkendegivet samlet opbakning til indsamlingen og formål.

Efter møde bemærkning: Tilsagnet er bekræftet på fællesmøde 21.01.2019

2.3 Samarbejde på tværs af grænsen ved JJ 

 Vi samarbejde med Sønderborg kommune. Vi er blevet opfordret til at være netværkspartner i INTTERREG 5A-programmet som afløser INTTERREG 4A-programmet. I modsætning til 4A har 5A primært fokus på turisme.

Projektindhold skal godkendelse i Bruxelles via en rammeansøgning, hvor 24. maj 2019 er skæringsdato. Efter godkendelse administreres konkrete ansøgninger lokalt via Interreg Sekrateriatet.

Der vil være et antal aktivitetsgrupper, herunder en gruppe indenfor følgende område:

”Bidrage til at gøre en grænseoverskridende forbindelse over vandet turistmæssig mere attraktiv. Flensborg Fjord.”

BIB deltager med JJ som netværkspartner

 2.4 Yderligere under punkt 2

 2.4.1 Stillegruppen (TW)

 Stillegruppen er startet for at gennemgå og beskrive Gendarmstien, naturen og andre muligheder for at opleve ro, motion og afslapning i vores område.

Arbejdet i stillegruppen er ved at være afsluttet. Vedrørende skiltning mærkning og tilgængelighed stiller Sønderborg kommune 15.000 DKK til rådighed.

 

 2.4.2 Hjertestarter

Øvrig adgang for adgang til hjertestartere i vores område kortlægges med henblik på information.

Det blev vedtaget, at BIB dedikerer 5.000 DK til hjertestarter med placering på Strandhjem og tæt på Brunsnæs Strand, som er det beløb BIB modtog ved kåring til årets landsby 2018 i Sønderborg kommune.

Supplement søges evt. hos Tryg Fonden (HR)

Ref: JJ

 

23.01.2019