Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 18-08-2015

Bestyrelsesmødet i Brunsnæs, Iller, Busholm landsbylaug.

Tid: tirsdag den 18. august 2015 kl. 15.00
Sted: Holger Horne, Engen 2

Deltagere: Christian Frederiksen (CF), Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS), Henning Rasmussen (HR), Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Paulsen (KBP), Torben Christensen (TC), Daniel Veng (DV) og Jeanette Bram (JB).

Fraværende: DV og JB
Referat:
Referat fra sidste møde .___________________________________________________________
Ingen bemærkninger

Nyt fra formanden_HR____________________________________________________________
ophaler-/parkeringspladsen
I denne uge vil de store tanke, der ligger under parkeringspladsen blive fjernet. De er ikke i brug mere, efter det nye kloaksystem er taget i anvendelse. Overfladevandet må stadigvæk ledes ud i røret, der ligger flere hundrede meter ude i fjorden.
HR tager kontakt med de kommunale myndigheder og aftaler vedligeholdelse af parkeringspladsen.

Spejderlejr 2016.
På sejlturen aftales et tidspunkt for et møde med Smøl omkring dette punkt. HR aftaler.

Sejltur på Flensborg Fjord
Der er i dag 71 tilmeldte og et forventet tilsagn på 6-8 ekstra. Der er stadig et stykke vej til de 100 deltagere, som ville sikre turens økonomi.
Platten ombord er sild, tre små kolde retter og ost. Bådens personale dækker op.
Da folk Skelde landsbylaug er næsten fraværende, vil HR tage kontakt med Rudolph Cargnelli for at få dette laug til at yde en ekstra indsats for at fylde skibet.

Nyt fra kassereren_HH_____________________________________________________________
Intet nyt.

Rydning af buske og træer. CF ______________________________________________________
Afdelingsleder Ebbe stig Enøe og formand Erik Erbst mødte op til en besigtigelse. Til stede for landsbylauget var kun CF. Ønskerne i Sandkulens sydlige del gemte ikke på problemer. Den nordlige del var Enø noget skeptisk ved at tillade en rydning der skabte åbenhed fra vejen. Det ville han ikke umiddelbart godkende. Hans indstilling går på tværs af landskabsarkitekterne.

Søren Jensen mødte op til gennemgang af sine marker. Det er hovedsagelig strandeng, hvorfor der ikke må gødes. Der var enighed om, hvad der skulle fjernes og Søren tilbød at fjerne det flishuggede materiale fra stedet. Der skal ikke fjernes noget ned mod Dan, og der må tages en god del af det hegn, der vokser langs vejen. Det vil give indsigt for den gående, der i dag kun kan se ind gennem to smalle åbninger. Der blev aftalt, at arbejdet skulle startes på Sørens marker.

Velkomstfolder CF ______________________________________________________________
En tresiders A4, delt i to spalter på hver side, krydret lidt med billeder var rundsendt. HR lovede at tage lidt billeder af ophalerpladsen. KBP har sendt om fiskeri, der skal indgå. TC vil skrive kort om Iller Slot og HJS om hvad der sker på Teglværksbakken.
Der kunne passende afsluttes med arbejdet omkring ønsket om en cykelfærge.
CF sluttede af med at opfordre til kritisk læsning af det udsendte – og de kommende udsendelser, som vil indeholde de rettelser og idéer CF modtager.
Vi var enige om, at folderen ikke skulle være større end de tre sider.
.
Gendarmstien med de manglende muligheder for overnatninger KBP, TC og HR_____________
Enighed om, at der kommer bemærkelsesværdig mange overnattende gæster.

Opslagstavlen i Iller_____________________________________________________________
Der er rykket flere gange ved snedkeren. Vi afventer.

Eventuelt______________________________________________________________________
HJS foreslog at lave et internt møde hvor der orienteredes om Lisbeths og Hans Jørgens virksomhed. CF foreslog, at det ville være dejligt, hvis hustruerne måtte komme med. Det affødte så det forslag, at det kunne være en julefrokostoplevelse.

Næste møde____________________________________________________________________

5. oktober kl. 15.00 hos Henning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.