Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 23. maj 2019 KL. 15.00 – 17.00

Referat og notat

Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Gerhard Jacobsen (GJ), Torben Wridt (TW), Torben Christensen (TC), Hans Jørgen Skjoldgaaard HJS , Hans Peter Novrup (HPN), Jan Jessen (JJ)  – ref

Afbud: Morten Anker Petersen (MAP)

Økonomi

 Indestående på bankkonti per 21.05.2019:

Driftskonto (Kto 1)              26.154,75 DKK

Investeringskonto (Kto 2)    138.240,73 DKK

Euro konto:  Kto 3)                 1.020,70 EUR

  1. Cykelfærgen

 2.1 Statusgennemgang og fokuspunkter ved GJ:

Primært budskab: Det er fra nu der skal der sælges billetter og som alle kan bidrage til sker,  jf. ”Salgshjulet”, som blev gennemgået i forhold til egne netværk og med eksempler i relation til venner, naboer, feriegæster, familie, arbejde mm. som  potentiale.

På  www.cykelfærgen.info findes  alle oplysninger om cykelfærgen, herunder gennemførelse af billetbooking, omfang af allerede foretagne bookinger og dermed ledige billetter

2.1.1 Forståelse af bookingsystemet og principperne

Fartplanen/sejlplanen er grundlaget for booking. Enhver booking relateres til de ture, der fremgår med hensyn til start- og slutdestination. Ved tur/retur skal bookes 2 tur forløb.

Systemet opfatter de fysiske havne som destinationer bortset fra Egernsund og Marina Minde, som opfattes som en samlet destination.

Ture der på forhånd er besat kan ikke bookes via systemet.  Håndtering ved udeblevne passagerer på en destination foretages fleksibelt uden om systemet via mobil kommunikation til efterfølgende destination.

Hver af os har mulighed for at sælge BIB- gruppebillet på mindst 6 personer.

Procedure herfor:

  • På forhånd tjekkes antal ledige pladsen per rute/tur forløb på  cykelfærgen.info
  • Under forudsætning af, at der er tilstrækkeligt med ledige pladser sendes mail til GJ med anmodning om booking
  • Når booking er bekræftet tilbage af Gerhard, foretages betaling til BIB’s konto 2: 9797 0001354051.
  • Bemærk, at ved grupper over 6 personer, kontaktes Gerhard på tlf., da systemet har nogle begrænsninger, som kræver lidt hjælp.

Andre oplysninger:

Der gives ingen rabat ved salg af gruppebilletter.

Udover salget i sig selv, er fordelen ved denne type salg tillige, at BIB undgår at skulle betale gebyr på 7,5 %.

2.1.2 Cykelfærgens Venner

GJ har etableret gruppen ”Cykelfærgens venner”.  En gruppe på ca. 20 personer fra BIB’s område og bredere (Gråsten, Egernsund, Broager Land, Mommark).

Cykelfærgens venner har ekspertise, entusiasme og vilje til indsats.  Senest konstateret ved møde søndag, den 5. maj 2019 i Færgehuset, hvor meget blev gennemgået, sat på plads for gensidig forståelse.

2.1.3 Markedsføring og omtale

Gennemført løbende og fortsat via danske og tyske medier samt kontakter, herunder Kristian Pallesen.

www.broager.dk

Seneste nyt er mulighed for interview og film på You Tube med GJ under sejlads.

Trykt materiale i form af plakater, brochurer, mm er parate og vil blive placeret i GJ’s udhus for afhentning.  GJ informerer, når materialet kan afhentes. Tænk også på aflevering af brochure til udlejere af sommerhuse.

For yderligere info: Gå ind på og henvis til følgende link:

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/wunderschoen/video–wunderschoen-rund-um-die-flensburger-foerde-100.html

En aktuel illustration af den tyske side, men også den danske side af Flensborg Fjord fra West Deutscher Rundfunk (WDR).
2.1.4  Cykelfærgen og supplerende infrastruktur

 2.1.4.1 Broanlæg Brunsnæs

Der er følgende aktuelle udfordringer:

  • Lys på bro
  • El tavle og beskyttelseskasse
  • Nedspuling af pæle på bro

Havneudvalget: HJS koordinerer løsning med reference til GJ.

2.1.4.2 Parkering på Brunsnæs Strand og skiltning generelt

Enighed om, at skiltningen i vores område ikke imødekommer aktuelle behov for regulering. HR tager kontakt til Sønderborg kommune herom også med fokus på tidsbegrænset parkering på Brunsnæs Strand med begrænsnig til max. 12 timer’s ophold pr. døgn pr. køretøj, som ikke må omfatte camping.

2.1.5 Cykelfærgen her og nu og på længere sigt

2.1.5.1 Her og nu

Cykelfærgen har været et ønske over mange år, som nu skal bevise sin bæredygtighed.  Det er fase 1 – en eksamen – som måles på behov, salg af billetter og økonomi.

Opstart af fase 1 er 28. juni 2019 med færgen Rødsand

2.1.5.2 Længere sigt

Der forventes fase 2 med solardreven færge, således som beskrevet i forretningsplanen for cykelfærgen.

Sønderborg kommune har lagt billet ind på det nye Interreg program INTERREG 5A (Deutschland-Danmark) med et antal projekter, hvor cykelfærgen’s fase 2 indgå. Der afventes godkendelse centralt fra EU. Hvis godkendelse opnås indgår JJ i arbejdet, som det, der kaldes lead partner med et fint ord.

  1. Sandkulen og shelter

En Shelter  befinder sig på et sted uden toiletforhold. Det medfører forurening i form af ekskrementer fra mennesker (såkaldt skidning).  For imødegåelse af problemet er Sønderborg kommune anmodet om etablering af et simpelt økologisk toilet. Umiddelbart ikke imødekommet. Aktion:  HR følger op og forhandler med kommunen om løsning.

  1. Generalforsamling 2019

 Dato for afholdelse er fastsat til torsdag, den 31. oktober 2019.