Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Forslag til øget aktivitet med 50-60 travture

Forslag til øget aktivitet i landområdet.

Ville det ikke være en rigtig god idé, hvis der i kommunen fandtes 50-60 tilrettelagte turer, hvor der var anvisninger på, hvor man kunne parkere, kort til at printe ud med turen indtegnet og hvor der kunne printes forklaringer ud til den rute man har valgt at gå. Det kunne være historiske oplysninger, små udsigtshenvisninger, naturoplysninger og andet, der kan gøre turen afvekslende og lærerigt. Turene skal gerne være på en varighed af 1 eller 2 timer. Altså 5 til 10 km, så det giver noget motion.

 

Min baggrund for forslaget.

Da jeg i mange år har været formand for den lokalhistoriske forening på Broagerland, har jeg rent privat tilrettelagt en række gåture for en lille venneskare, én gang om ugen. Jeg keder mig ved at gå den samme tur mange gange, og glæder mig over at se noget nyt på vores små udflugter. Jeg tager hensyn til blæst, vindretning og regn, når jeg foreslår ruten. Undervejs fortæller jeg om de ting vi ser, anekdoter og saglige oplysninger. Vore venner giver udtryk for, at det er gode oplevelser de får, og vi hygger os sammen, samtidig med vi får bevæget os.

 

Processen:

  1. Jeg forestiller mig, at man ( særligt interesserede, lokalkendte travere) sætter sig ned i sit lokalområde og laver en række turer, der indtegnes på et kort. Man markerer parkeringsmuligheder, hvor man kan starte. Turene skal tilstræbes som rundture, hvor man i mindst mulig omfang skal frem og tilbage af samme rute. Kan den samme tur halveres, og tages af to omgange efter eget skøn, vil det være fint. Trafikerede veje søges undgået i den udstrækning det er muligt.

 

  1. Turforslagene sendes til områdets lokalhistoriske arkiv, der så opfordres til at markere og nummerere punkter på ruten, hvor de finder det oplagt at knytte en omtale til. Man kunne f.eks. sætte en begrænsning på maks. 10 steder på en 10 km. rute.

 

  1. Efterfølgende/samtidig sendes forslagene til Danmarks Naturfredningsforening, som kan knytte særlige naturmæssige oplysninger på ruterne.

 

  1. Er det oplagte for ruten, kan det indsamlede gå til et menighedsråd (hvis man kommer forbi en kirke, kirkegård), geologiforeningen(hvis der forekommer særlige geologiske forekomster), til lodsejeren, hvis turen går via en markvej, gennem en privat skov, til turistforeningen (hvor kan man købe sig en is eller få en kop kaffe ) osv. osv.

 

  1. Når turen er færdigudviklet, indtegnes den på et kort (der indhentes tilladelse på geodætisk Institut og betales for omkostningerne) Kortet forsynes med tegn for parkering, nummererede boller for de trykte oplysninger.

 

  1. De trykte programpunkter, der gerne må indeholde ældre fotos af det man passerer på turen sendes til endelig godkendelse hos de implicerede parter, før det lægges ud på nettet til fri afbenyttelse. Turen og anvisningerne kan så printes ud.

 

  1. Der udarbejdes piktogrammer for hvad der vil være smart at undgå. Nogle strækninger kan være meget lerede efter længere tids regnvejr. Nogle ture er bedre i stærk blæst end andre. Graden af trafikerede veje kan angives osv. Altså praktiske ting for brugerne at tage med i betragtning, når man skal vælge tur.

 

  1. Der sørges for, at nødvendige ændringer indarbejdes løbende.

 

 

Et sådant arbejde kan kun lade sig gøre, hvis der er en ankermand, en konsulent for landsbylaugene.

Jeg forestiller mig, at turene ligger på Sønderborg Bys hjemmeside, på Arkivsamvirkets hjemmeside og på turistforeningens hjemmeside.

Der vil ikke være materiale, der skal trykkes og udleveres eller hentes i bokse undervejs. Brugernehar selv udgiften ved at printe det ud.

En udvidet version kan gå gennem mobiltelefonen, der sammen med en GPS kan støtte de gående på ruten.

 

Opgaven vil passe som fod i hose til TRIM konceptet. Måske kan der skaffes fondsmidler til det, hvis ikke de midler som ligger i Ladsbylaugene er tilstrækkelige.

 

Således tænkt og nedskrevet den 8. oktober 2007

 

Christian Frederiksen

Klør-Fire 20

6310 broager

 

Formand for Arkivsamvirket i Sønderborg Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.