Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Møde 29-10-2007

Landsbylauget i Iller, Brunsnæs og Gammelgab

Referat fra bestyrelsesmødet,

afholdt den 29. oktober 2007 hos Frede Tyhsen, Gammelgab.

Deltagere: Torben Nielsen (TN), Dorte Nielsen (DN) Frede Tychsen (FT), Holger Horne (HH), Else Bonde (EB) og Christian Frederiksen (CF)

Fraværende: DN .

Godkendelse af referatet: Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Siden sidst:

TN takke FT for, at han ville indtræde i bestyrelsen i RS´s fravær.

TN fortalte fra en konference i Augustenborg, hvor EB og TN var deltagere. Der var fire gode og relevante indlæg. Der var efterlyst projektforslag fra de enkelte Landsbylaug, som så efterfølgende blev præsenteret. Fem forslag vil blive udvalgt og indholdet støttet med midler. Som overordnet idé skulle forslagene rumme noget med natur og kultur, noget, der strakte sig over flere landsbylaug, og gerne noget med et særkende.

TN havde tilkendegivet, at vores område ikke havde et projekt, der egnede sig til frembæring ved den lejlighed, og derfor var TN noget forbavset, da EB fremlagde et forslag, han ikke var præsenteret for. EB beklagede den manglende information og forklarede, at hun ikke ville bruge forslaget, når de andres forslag tydeligvis havde bedre kvalitet. Det fandt EB imidlertid ikke, så hun fremsagde det så skyndsomt, inden runden var slut.

Det gav anledning til, at der udarbejdes et projetforslag til godkendelse af bestyrelsen og til fremsendelse til Marianne Tychsen inden torsdag den 1. november.

Nyt fra kasserer:

HH oplyste, at festen på Cathrinesminde den 19. oktober havde kostet knap 3000 kr.

Festen på Cathrinesminde den 19. oktober.

Arrangementet forløb tilfredsstillende. Mange gode forslag fra forsamlingen til bestyrelsen. En god aften med en rimelig opbakning.

Der skulle være en bedre organisering omkring afviklingen af pølsespisningen.

Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne:

TN fortalte om et stigende problem omkring tilhørsforholdet i Gammelgab. Befolkningen følte sig mere knyttet til Skelde-området end til Iller. Det endte nok med, at de flytter landsbylaug, mente TN. CF udtalte, at det ville være et savn for Iller/Brunsnæs, hvis Gammelgab ville trække sig ud.

Løbende arbejdsopgaver og idéer:

LOGOkonkurrencen blev ikke omtalt på mødet, men et evt. skift af side fra Gammelgab vil få indflydelse på LOGOet. Hvordan klarer vi det?

På mødet den 19. okt. kom der et forslag frem om en flaskecontainer i Gammelgab. HH oplyste, at man kunne kontakte Frem, Ribe, der så ville levere en container på en for dem udpeget plads. TN og FT tager sig af det videre forløb.

Udarbejdelse af et projektforslag til aflevering den 1. nov. blev overdraget til EB og CF

Generalforsamling:

Man enedes om at indkalde til generalforsamling den 21. november kl. 19.00 på Brunsnæs Kro. Der vil blive serveret kaffe med småkager. Øl og vand kan købes (FT) Lysbilleder fra området ved CF. Der indkaldes gennem en husstandsomdelt dagsorden, der udarbejdes af TN. TN udarbejder formandens beretning.

HH ønskede at gå af i utide og meddelte, at han havde en erstatningskandidat i Henriette Horne.

EB modtager genvalg

EF, revisor, modtager genvalg

EB taler med sin nabo, der er villig til at stille op som suppleant.

Evt.: ingenting Næste møde: Mødet fastsættes efter generalforsamlingen. CF

Prøv b-i-g.dk ejerlaugets hjemmesideadresse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.