Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 23. Januar 2020

Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Gerhard Jacobsen (GJ) , Torben Christensen (TC), Carsten Novrup (CN), Jan Jessen (JJ) Hans Peter Novrup (HPN)

Afbud: Morten Anker Petersen, Hans Jørgen Skjoldgaard

Referat/Notat er udarbejdet med reference til HR’s mail af 25.01.2020 til bestyrelsen og bestyrelsesmøde 23.01.2020 og omfatter:

1. Svartekst vedrørende brev fra Ole Hansen til BIB’s formand (HR) i relation BIB-generalforsamling 31-10-2019.

2. BIB’s Grænseflade til Broager Sparekasse (BS) i forbindelse med kassererfunktion og generelt

3. Cykelfærgen

Ad 1: HR har udarbejdet svartekst til Ole Hansen. Svartekst oplæst og godkendt af bestyrelsen.

Ad 2: En kompliceret proces for BIB uden nødvendig support fra BS som pengeinstitut. Hidtidig kasserer Torben Wridthar udført forarbejder, som omfatter dokumentation for accept af HR som BIB-kasserer. HR fortsætter bestræbelser for etablering af møde herom med BS, som understøttes af bestyrelsen.

Ad 3: Status og fremadrettede behov er gennemgået af GJ i forhold til det samlede cykelfærgeprojekt med fokus på projektets 2 faser.

  • Fase 1 omfatter den færgesejlads der er gennemført i 2019 og fortsættes i 2020 med skibet Rødsand ved skibsreder Palle Heinrich,  sejlads mellem 5 havne i hhv DK og DE og justeringer ud fra 2019 erfaringer.
  • Fase 2 har grundlag i forretningsplanens målsætning om klimavenlig færgedrift i sammenhæng med Sønderborg kommunes project 0 om CO2 neutralitet i 2029.

Der lægges op til, at der i relation til fase 2 skal etableres driftsselskab for cykelfærgen således, at ansvar og forpligtelser fjernes fra BIB i en glidende proces mellem fase 1 og etablering af grundlaget fase 2.

Oplægget vedtaget af bestyrelsen

Eftermødebemærkninger i italics

Ad 1: Der henvises til HR’s mail af 25. januar til bestyrelsen.

Ad 2: Jeg har udarbejdet notat til HR. Fælles opfølgning foretaget fredag 24. januar. Der henvises endvidere til HR’smail af 25. januar til bestyrelsen om møde med Broager Sparekasse.

Jan Jessen

JJ/26.01.2020